Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail
Tájékoztató
a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyezési eljárásáról jegyzői hatáskörben

 

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül, vagy attól eltérően megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek/tulajdonosnak vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.


A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesenteljesíti:

–     a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül,

–     500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan

–     kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

–     épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és

–     magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

–     nem gazdasági célú vízigény.


Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728, Szeged, Napos út. 4. tel: +36-62/549-340) a hatáskörrel rendelkező hatóság.


A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele:


–   a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

–   a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

–   a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

(Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.)

 

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
–   Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye
–   Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető  nem az ingatlantulajdonos

–   A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

–   A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció (a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező szakember által készített!)

(2 pld., amennyiben külterületen található a kút + 1 pld.)

–   Kérelem formanyomtatvány kitöltve.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás megindításáért 3.000 Ft illetéket kell fizetni!

 

A kérelem benyújtható: a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoportjánál, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. fsz. 27-es irodában. További információ a 62/530-100/258 számon érhető el.

 

 

Hódmezővásárhely, 2018. október 17.

 

 

 

                                                                                                         Dr. Varga Ildikó

                                                                                                                 Jegyző

                                                                                              

Programok

Programok a városban

Dumaszínház 2019. május 7. 19:00 - 21:00
Pál Ferenc előadása 2019. május 16. 18:00 - 21:00

Álláslehetőségek

Álláslehetőségek

Online időpontfoglalás

Városi mobilapp

Városi mobilapp