RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Az igényelt támogatásból 12 háziorvosi és az Agyag utcai helyszínen védőnői szolgáltatáshoz tartozó négy épület felújítására és korszerűsítésére kerül sor. Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett praxisok betöltöttnek minősülnek, igazoltan részt vesznek az Országos Alapellátási Intézet Praxis I. programjában. A felújítással és korszerűsítéssel érintett épületekben működő egészségügyi szolgáltatók érvényes működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. A beruházás során infrastruktúrafejlesztés történik, amely megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X.20) EszCSM rendelet, a pályázati felhívásban rögzített kötelező akadálymentesítés és az energiahatékonysági korszerűsítés követelményeinek.

Rárósi utca 13.: Az épület egy sarki ingatlan, utcafronti bejárattal, melynek egyik fele rossz műszaki állapotú, használaton kívüli. A másik részében működik az orvosi rendelő (2 felnőtt háziorvosi praxis) a kiszolgáló helyiségekkel. Az épület alaprajzi elrendezése funkcionálisan megfelelő, de nem biztosítottak a kellő nagyságok, illetve az egyes funkciók. Az épületben működő egy rendelő nem elegendő az itt dolgozó orvosoknak, ezért szükséges egy új rendelő kialakítása, mely az épület bővítésével valósítható meg. A romos állapotú épületrész elbontása után az utcáról egy új bejárón keresztül akadálymentesen is megközelíthetővé válik az ingatlan udvara és a rendelők közös előtere, várója. A használaton kívüli romos fő-, és melléképületek elbontása, majd az új épületrész megépítése után az udvar rendezése is megtörténik. Energetikai szempontból az épületrész korszerűtlen, alapvető feladat a külső utólagos kiegészítő hőszigetelés 15 cm vastag táblás hőszigeteléssel, amely a megmaradó épület teljes homlokzati szakaszán elkészül. A padlástér szigetelése és nyílászárók cseréje is része az energetikai felújításnak. Az új építészeti kialakításnak megfelelő építéssel együtt új elektromos és gépészeti rendszer kerül kiépítésre.

Agyag utca 11-13: A rendelő épületben négy felnőtt háziorvosi, egy gyermek háziorvosi és a védőnői szolgálat működik. Az épület egy sarki ingatlan, utcafronti bejárattal, udvari megközelítéssel. A megközelítés jelenleg utcáról nyíló lépcsős bejáratokon keresztül történik. Az alaprajzi elrendezés funkcionálisan megfelelő, de a helyiségek mérete, illetve egyes funkciók hiánya a teljes belső átalakítást szükségessé teszi. Az alaprajzi átalakítás során továbbra is megtartjuk azt a kettősséget, hogy szétválasztjuk a gyermek-, valamint a felnőtt rendelőket. A teljeskörű akadálymentes megközelítést a belső udvar felől biztosítjuk, rámpán keresztül. Az utcai front felől az új bejáratot úgy alakítjuk ki, hogy bár az nem rámpás, de a fellépők-, és belépők méretei nehezebben mozgó betegek, illetve babakocsival érkezők számára is biztosítja az épület megközelíthetőségét anélkül, hogy a belső udvarra be kellene jutniuk. Az átalakítás után minden rendelőnek biztosítjuk a szükséges méreteket, helyiségeket. Közös akadálymentes WC mellett, egységenként kiépítjük a személyzeti-, illetve beteg vizesblokkokat. A szükséges parkolók az ingatlan előtt e célra kijelölt területen biztosíthatóak, kijelölve akadálymentes parkolót is. A tervezett átalakítás a teljes belső rész elbontását feltételezi. Energetikai szempontból az épület korszerűtlen. Alapvető feladat a külső utólagos kiegészítő hőszigetelés 15 cm vastag táblás hőszigeteléssel, amely az épület teljes homlokzati szakaszán elkészül. A tető vízelvezetése hibás, ez egy új pvc szigetelés elkészítését teszi szükségessé, az energetikailag indokolt tető hőszigetelés beépítésével együtt. Az energetikai felújítás elengedhetetlen része a nyílászárók cseréje. Mivel az alaprajz teljes egészében átalakításra kerül, csupán a fő szerkezeti elemek maradnak meg, a válaszfalakat elbontjuk, a padozatot felszedjük. Az új építészeti kialakításnak megfelelő építéssel együtt új elektromos és gépészeti rendszer kerül kiépítésre.

Tornyai utca 7.: Az épület egy sarki ingatlan, két utcafronti bejárattal, udvari megközelítéssel. Az épületben egy rendelő működik (két felnőtt háziorvosi praxis), egy másik évek óta használaton kívüli. A megközelítés utcáról nyíló lépcsős bejáratokon keresztül történik. Az alaprajzi elrendezés „labirint” szerű, szűkös terekkel. Az alaprajzi átalakítás során az épület bejáratait áthelyezzük az udvarra, ahol biztosítani tudjuk rámpa segítségével az akadálymentes megközelítést. Az épületen belől két orvosi rendelő kap helyet, melyeket 2-2 vetkőző „köt össze„ a közös váróval. A két rendelő közé épül egy vizsgáló, ami az eltérő időben történő rendelés miatt biztosítja mindkét rendelő igényét. Az átalakítás után a női és a férfi WC mellett egy akadálymentes vizesblokk is létesül. Az udvaron lévő rossz állapotú, és nagyrészt kihasználatlan melléképületek elbontásra kerülnek. Az általános tereprendezési munkák mellett az épület melletti kaputól kiindulva épül egy új járdaszakasz, mely az épület akadálymentes megközelítését szolgáló, az épület mellett építendő rámpával folytatódik. Az ingatlan területén alakítunk ki parkolókat – köztük egy kijelölt akadálymenteset -, az utcafront felől nyitott kapcsolattal, közvetlen megközelítéssel. Az épület energetikai szempontból korszerűtlen. Alapvető feladat a külső utólagos kiegészítő hőszigetelés 15 cm vastag táblás hőszigeteléssel, amely az épület teljes homlokzati szakaszán elkészül. A padlástér szigetelése és a nyílászárók cseréje is része az energetikai felújításnak. Az alaprajz teljes egészében átalakításra kerül, csupán a főfalak maradnak meg, a válaszfalakat elbontjuk, a padozatot felszedjük. Az új építészeti kialakításnak megfelelő építéssel együtt új elektromos és gépészeti rendszer kerül kiépítésre.

Széchenyi tér 19.: A gyermek- és a felnőtt rendelő (két felnőtt háziorvosi és egy gyermek háziorvosi praxis) egy részben kétszintes épület földszinti részén található. A rendelők önálló bejárattal rendelkeznek. Az épületek akadálymentesen nem megközelíthetők, energetikai szempontból korszerűtlenek, gépészeti-, elektromos rendszerük elavult, felújítási munkák régóta nem történtek, ezért a teljes körű felújításuk és alaprajzi átalakításuk szükséges. Alaprajzilag fontos, hogy a bejáratot egységesítjük, a gyermek-, és a felnőtt rendelők az egységesített bejárat utáni közös szélfogónál vállnak funkcionálisan ketté. A rendelők akadálymentes megközelítése a felnőtt rendelők megközelítését biztosító lépcső mellé telepített személy emelővel biztosítható. A blokkokban a térelhatároló szerkezetek nagy része megmarad, a vizesblokkokban történik nagyobb mértékű átalakítás. Energetikai szempontból az épület korszerűtlen. Alapvető feladat a külső utólagos kiegészítő hőszigetelés 15 cm vastag táblás hőszigeteléssel. A szigetelés az épület azon szakaszán, ahol a rendelők találhatóak a földszinti, érintett részen teljes homlokzati szakaszon elkészül. Az energetikai felújítás elengedhetetlen része a nyílászárók cseréje. Az új építészeti kialakításnak megfelelő építéssel együtt új elektromos és gépészeti rendszer kerül kiépítésre. Az ingatlanon lévő gépkocsi parkoló helyek felújításra kerülnek, és az új térköves bejáróhoz kapcsolódóan egy akadálymentes parkoló is kialakításra kerül, biztosítva az ingatlan területén a rendelők megközelíthetőségét biztosító személyemelőhöz.

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1- 15-HM1- 2016-00001

Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.06.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.05.31.