A projekt rövid összefoglalása

Kezdetek


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1997. szeptember 18-i rendkívüli Közgyűlésen határozatot hozott arról, hogy a város pályázatot nyújt be az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (IKIM), valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az Ipari Parkok infrastruktúra fejlesztésének előkészítését és megvalósítását célzó támogatás elnyerésére. Az IKIM az 1998. január 21-én kelt értesítése alapján az illetékes Gazdaságfejlesztési Tárcaközi Bizottság a pályázatot elfogadta és az Ipari Park megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére 6 M forint vissza nem térítendő támogatást adott. Ezt követően a Közgyűlés 1998. február 05-én a 16/1998. (02.05.) közgyűlés számú határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az IKIM által kiírt Ipari Park cím elnyerésére szóló pályázatot az abban foglalt feltételek szerint nyújtsa be. Ugyanezen napon a Közgyűlés megalapította a Hód-Ipari Park Szolgáltató Kft-t. Az IKIM tájékoztatása szerint 1998. június 3-tól kezdődően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ipari Park cím viselésére jogosult.

1999-ben elkészült az első feltáró út.

Pályázat révén 1999. szeptemberében átadásra került a 950 méter hosszú és 6 méter széles feltáró út.

1999-2002 között: 1999-ben az ipari park - I. ütemű - infrastruktúra fejlesztésére pályázott az önkormányzat, s még ebben az évben nyert a pályázat. Az elnyert támogatás összege 118,6 M Ft. A vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, gázvezeték átadása történt meg.

2004-ben elkészült az Ipari Parkban 355 méter hosszúságban feltáró út, mellyel egy időben a csapadékvíz-elvezető rendszer is kiépítésre került. 2004-2007 között főleg apróbb infrastrukturális beruházások folytak a területen. 2009. évben elkészült egy 3,5 kilométer hosszú út 6,5 méter szélességben. Ezen beruházás keretében készült el a 4414. számú körforgalom is, amely a Maroslelei út és az Ipari Parkot a Szegedi úttal összekötő elkerülő út kereszteződésében épült.

Az elmúlt esztendőben a Magyar Állam a 4415-ös számú összekötő utat (Földeák felé vezető út) teljes egészében felújította, mely út közvetlenül az Ipari Park mellett halad el.


Tervezett fejlesztések

Az Önkormányzat tulajdonában áll egy 17 és egy 20 hektáros terület, amelyet a szükséges infrastruktúrával el kell látni. A földeáki út melletti 17 hektáros területen áthaladó 4 db 20 KV-os elektromos hálózatot, valamint a nagynyomású gázvezetéket és a távközlési kábelt ki kell váltani. A telkeken az elektromos-, gáz-, víz- és szennyvíz-elosztó hálózatot, valamint a hírközlő rendszert ki kell építeni. A belső feltáratlan területen új 6 méter széles és megfelelő teherbírású utat szükséges építeni, alá a terület kiszolgálását biztosító elektromos-, gáz-, víz- és szennyvíz-elosztó hálózat, valamint a hírközlő rendszer kiépítése is szükséges a csapadékvíz-elvezetéssel együtt. A vízellátás és a szennyvíz-elvezetés során a tervezés fő szempontja, hogy a tervezett vízellátó rendszer a meglévő, városi vízvezeték-hálózatról lecsatlakozva - lehetőleg azok fejlesztése nélkül - megvalósulhasson.

A tervezett vízvezetéknek lehetőséget kell biztosítania a feltáró utak mentén kialakítandó ingatlanok vízellátó-hálózathoz való csatlakozására. A gázellátást a szabályozási tervvel és az önkormányzati igényekkel összhangban kell megtervezni és kiépíteni úgy, hogy a meglévő körzeti gáznyomás-szabályozó állomás a Maroslelei út mellé kerüljön áthelyezésre. 

Az Ipari Park területén jelenleg üzemelő középfeszültségű elektromos légvezeték hálózat kiváltását a szolgáltató műszaki feladat meghatározása alapján kell megtervezni és kivitelezni. A szükséges közmű kiváltásokat is el kell készíteni, az optikai hálózat kiépítése mellett.

Az Ipari Parkban lakossági fórumokon és közmeghallgatásokon több esetben is kérték, hogy a meglévő úthálózat mentén, illetve az újonnan kialakítandók mellett épüljön ki közvilágítási hálózat, mert télen is sokan járnak kerékpárral dolgozni, illetve több vállalkozás szezonálisan két műszakban dolgozik, így a kivilágítatlan utak nagyon balesetveszélyesek lennének.