Felhívás ebösszeírással kapcsolatos feladatokról!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a fenti adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos vagy a használó nem nyilatkozott, helyszíni ellenőrzés során gyűjti be a hivatal az adatokat.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok – az összeírást követően - kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat bejelenteni!


Kérünk minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.


---> REGISZTRÁCIÓJÁT ITT TEHETI MEG <---