Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

HEFOP 2 - „A HOLNAPÉRT” projekt

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város a Dél−Alföldi régió szélesen elterülő, kiterjedt tanyavilággal rendelkező települése. A város vezetése komoly lépéseket tesz a lakosság szociális ellátórendszerének erősítésére, a helyi foglalkoztatás szélesítésére. Fontos a szükségletek felmérése, a stratégiai tervezés, ellátásszervezés és e folyamatokat befolyásoló társadalmi változások elemzése. Alapvető szempont az egyéni és társadalmi szolidaritás.

A város országosan egyedülálló tanyavilággal rendelkezik. Közel 2500 tanyaszám és 4200 fő lakos jellemzi. A külterületeken sok az egyedül élő, a létminimum alatt tengődő sokgyermekes család, akik a városból kiköltöztek a tanyára a lakásfenntartás magas költségei miatt. Megélhetésük nagyrészt segélyekből, a gyermekek után kapott családi pótlékból és alkalmi munkából biztosított. Idővel a tanya romossá válik, a föld pedig műveletlenné. A munkaerőpiacra való bekerülése ezeknek z embereknek bizonytalan. A városban valamely fogyatékossággal élők száma – figyelembe véve az intézményi és civil szervezeti adatokat – megközelítőleg 570 fő. Az Önkormányzat fenntartásában működik a több mint 200 főt foglalkoztató HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató.

Mindezekből kitűnik, hogy van mit tennünk épp úgy az ellátás szervezés, mint a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci (re)integráció területén. Ezeknek a családoknak, embereknek segítségre van szükségük és ezt a segítséget a rendszer szakemberei képesek első lépésben megtenni. Ahhoz azonban, hogy a segítség hiteles és gyakorlatias „karnyújtás” legyen a dolgozóknak is szükséges az ismereteik bővítése, alapvető foglalkoztatáspolitikai, munkaerőpiaci tudásanyag elsajátítása. Mindemellett ahhoz, hogy teljes figyelmükkel, sok-sok lemondással és áldozattal segítsék a rászoruló embereket, önmagukkal szemben is tisztában kell lenniük, önismeretük hiányában a segítő munka csak teherré válik és nem a várt eredményt hozza, hanem kiégést, sikertelenséget.

Az Önkormányzat szakemberei e szükségletekre alapozva folyamatosan figyelemmel kísérték a pályázati lehetőségeket és írták meg e projekt tervét 2004-ben a HEFOP 2.2.1. „A társadalmi befogadás elősegítése aszociális területen dolgozó szakemberek képzésével” intézkedés területén.

Projektcél: Probléma-orientáltan képzett szakemberek a foglalkoztatás és munkaerőpiac területén, a szakembereket veszélyeztető mentális betegségek könnyebb feldolgozása, stabil intézményi együttműködés kialakítása, a hátrányos helyzetű csoportok képessé tétele a munkaerőpiaci integrációra. Fontos, hogy a szakemberek kiemelten kezeljék a nők, a fogyatékkal élők és a romák élethelyzetét, segíthessék a társadalmi integráció törekvéseket, erősítsék a társadalmi befogadottságukat. Környezettudatos magatartásukkal példaként álljanak a szociális rendszerben.

Projekttartalom: A képzések összeállításánál az előbb sorolt célok elérése volt a fontos. A dolgozók részt vettek ECDL számítógépes tanfolyamon, ahol 40 fő tett sikeres vizsgát. Látássérültek részére kifejlesztett szoftver kezelésének ismereteit is megtanulták, szintén 40 fő végzett e képzésen. Az emberekkel foglalkozó szakmák magukban hordozzák a kiégés veszélyét, azt az állapotot, amikor az egyébként motivált, érzelem gazdag személyiség telítődik azokkal a problémákkal, amelyek nap mint nap jelentkeznek tevékenységében. A program részletesen elemzi és tudatosítja a kiégés tüneteit, másrészt megismerteti azokat a lehetséges kezelési módokat, amelyekkel kezelhetőek a személyiség szakmai értelemben vett kiüresedéseinek problémái. Burn out tréningen 47 fő vett részt. A Viselkedéstanra épülő konfliktuskezelő tréning célja a résztvevők konfliktushelyzetekben való viselkedésének fejlesztése, hatékonyabbá tétele. E képzésen 40 fő vett részt sikeresen. Szupervízió: A szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás célja a szakmai interakciókból eredő speciális problémák mély megértésen alapuló önreflektív feldolgozása. A csoporttagok segítséget kapnak az intézmény-munkatárs-kliens viszonyrendszer különböző aspektusából fakadó problémák tisztázásához. 50 fő vett részt e képzéseken. Munkaerőpiaci és vállakozásfejlesztési ismeretek tréningek tartalma az önismeret, a team munka, tárgyalási technikák, önérvényesítés. A vállalkozás mint fogalom, annak folyamata, a vállalkozó személyisége, marketing-menedzsment politika. A szakemberek betekintést nyerhettek az álláskeresési technikák világába, a munkerőpiac működésének fortélyaiba és az Európai Unió működésébe . 20 fő végzett a tanfolyamon. Normalizációs és integrációs törekvések az értelmi fogyatékos emberek ellátásában képzés hozzájárult a velük való bánásmód normalizálásához, a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítéséhez, hátrányaik csökkentéséhez. 20 fő végzett a képzésen. Interkultúrális szempontok a szociális esetmunkában tréning aktuális kulturális, társadalmi és szociális munka módszertani ismereteket nyújt a roma kisebbséghez tartozó kliens - többségi segítő közötti eredményes kapcsolathoz. Emellett a az interkulturális közegben dolgozó szakemberek szemléletének formálódását célozza. 40 fő tett sikeres vizsgát.

A képzések mellett a projekt részeként kialakításra került egy Szociális Oktatási Központ, ahol multimédiás eszközök segítik az előadók munkáját.

A képzések eredményeként a dolgozók sokkal magabiztosabban állnak a kliensek mellett, ismereteik birtokában segítséget tudnak nyújtani önéletrajz, pályázat írásában, több esetben állásinterjúra egyéni felkészítéseket végeznek a tanult kommunikációs szabályok felhasználásával. Hatékony team munka és probléma feltáró esetmegbeszélések jellemzik a szakmai munkát. A kliens-szakember közötti kapcsolat interaktívabb, az Internet adta lehetőségek közelebb kerültek és használják is ezeket.

A szakemberek elvárásai és a képzéseken, tréningeken kapott ismeretek a kiosztott elégedettségi kérdőívek alapján fedték egymást. Szívesen vennék a Burn out és konfliktuskezelő tréningek (negyedévenkénti) rendszeressé tételét, s mindemellett több pályázatírási technikák képzést is szívesen hallgatnának a jövőben.

A folytatás irányát mindenekelőtt a 2006 szeptemberében lezajló hatástanulmány vizsgálat fogja majd eldönteni.

Hódmezővásárhely, 2006. július 14.

Vörösné Nádor Angéla

projektmenedzser

Programok

Programok a városban

Álláslehetőségek

Álláslehetőségek

Online időpontfoglalás

Városi mobilapp

Városi mobilapp