Teljesen megújul a Kertvárosi Bölcsőde

Közel 200 millió forintból újul meg a hódmezővásárhelyi Hóvirág utcai bölcsőde. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a "A Hódmezővásárhely Kertvárosi Bölcsőde felújítása" elnevezésű TOP-6.2.1-15-HM1-2016-00001. számú projektre. A beruházás a Területi Operatív Program keretén belül valósul meg. A munkálatok hamarosan elkezdődnek, melyek egészen novemberig tartanak majd.


Hódmezővásárhelyen a bölcsődei ellátást a – Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ által működtetett – Egyesített Bölcsődei Intézmény biztosítja, mely két tagbölcsődéjében 264 férőhelyen biztosítja a kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását.

A projekt a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hóvirág utcai bölcsődei telephelyen valósul meg, mely természetben Hódmezővásárhely, a Hóvirág utca 7. szám alatt található.


A bölcsődei nevelés és gondozás feladatai többek között az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása, a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiéniás szokások kialakulásának, valamint az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése.


A Hóvirág Utcai Bölcsőde kapacitása uniós támogatással 2008-ban a "Gyermekeinkben a jövő" című projekt eredményeként egy új épületszárny létrehozásával negyven férőhellyel bővült. A régi szárnyban sor került a nyílászárók teljes cseréjére, a teraszok, valamint az árnyékoló szerkezet és a ponyvák felújítására, valamint eszközök és bútorok (gyermek asztalok és székek, gondozónői asztalok és székek, fektetők, ételszállító kocsik, öltöző szekrények) beszerzésére. Mindezek mellett indokolt a régi szárny további korszerűsítése.


Jelen projekt keretén belül megvalósul a kazánház teljes felújítása az oldalfal üvegének cseréjével együtt, a 10 csoportszoba teljes felújítása (padló- és falburkolat cseréje, beépített szekrények cseréje, felújítása, egyéb épülettartozékok cseréje, fűtéskorszerűsítés, szellőzés felújítása, festés, mázolás). Az 5 fürdőszoba (víz- és szennyvíz alapvezetékek cseréje, szaniterek és szerelvények cseréje, padló és falburkolatok felújítása, radiátorok cseréje, új bútorok beszerzése), az 5 átadó helység (mosdókagylók, csapok, burkolatok, radiátorok hirdetőtáblák cseréje) és 4 szülői WC teljes szak-szerelőipari felújítása.


Felújításra kerül az étkezőhelység padló-és falburkolata, festése; az öltöző, zuhanyozó víz- és szennyvíz hálózata; valamint a berendezések és szerelvények cseréje, függönykarnisok, függönyök cseréje, festés. A folyósokon járólap csere, függönykarnisok, függönyök cseréje, festés. További munkálatok szükségesek az udvaron a csapadékvíz elvezetésének megoldására, a zöldfelületek és a játszóeszközök felújítására.


A projekt az infrastruktúra felújításával kulturált körülményeket teremtve hozzájárul a túlzsúfoltság felszámolásához. A projekt megfelel a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok előírásainak, nem közvetít szegregációt és csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A fejlesztés eredményeként a bölcsődei szolgáltatások azonos színvonalon válnak hozzáférhetővé valamennyi rászoruló család számára.

Forrás: promenad.hu