Hódmezővásárhely Kormányablak

« belépés
portál saját oldal

Kormányablak
a A

Az ügyfélszolgálati iroda 2013. január 1-től a Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán működik.

 
 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Okmányiroda 1. ablak
Ügyfélvonal: 1818
E-mail: vezeto@hmvhelyjaras.csmkh.hu

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 12.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 12.00
 
Az utolsó ügyfelet az ügyfélfogadási idő lejárta előtt 30 perccel tudjuk fogadni technikai okokból!

A Kormányablakok

 

1.    A Kormányablakok létrehozásának célja
A Kormány alapvető szándéka a „Jó Állam" megteremtése.. A „Jó Állam" egy hatékony, koordinált és ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítását jelenti. Fel kell számolni az állampolgárok és vállalkozások életét nehezítő, bürokratikus hatósági folyamatokat és ki kell alakítani a szolgáltató közigazgatást.
Az ügyfelek szempontjából elsődleges célkitűzés az ügykezelés menetének egyszerűsítése, vagyis az egyablakos ügyintézési rendszer megteremtése. Az ügyfélszolgálatoknál kezelhető és intézhető ügykörök folyamatos bővítése útján 2013 végére több száz ügyben lesz lehetőség az egyablakos ügyintézésre.

2.    A Kormányablakok által intézhető ügyek
Alapvetés, hogy valamennyi ügyfél problémáját kezelni kell, ezért ügyfél nem kerülhet elutasításra a Kormányablaknál.
Ennek megfelelően a 2011. január 3-án megnyíló Kormányablakok ügyköreikben
a/ saját hatáskörben intézkedhetnek (pl. Egészségbiztosítási jogviszony lekérdezés, Elektronikus térkép- és tulajdonilap-másolat lekérdezés, Ügyfélkapu létesítés), vagy
b/ közreműködő hatóságként kérelmeket vehetnek át (pl. Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán; GYES, anyasági támogatás, családi pótlék, gyermeknevelési támogatás igénylése);
c/ irányító tájékoztatást nyújtanak (pl. GYED, terhességi gyermekágyi segély igénylés, magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány és a kapcsolódó pedagógus és diákkedvezmények igénylése).

Minden egyéb ügyben általános tájékoztatást nyújtanak a lakosság részére a Kormányablak munkatársai. Az ügykörök listáját és rövid leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.


3.        A Kormányablakok nyitvatartása

A Kormányablakok az eddigi gyakorlattól eltérően és a lakossági igényeket figyelembe véve, meghosszabbított nyitvatartással, munkanapokon 8 órától 20 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ezen kezdeményezés alapján a fővárosi Központi Okmányirodában szintén 8 és 20 óra között intézhetik ügyeiket az állampolgárok.

4.    A Kormányablakok tájékoztatási tevékenysége
A Kormányablakok az általuk közvetlenül nem intézhető, más hatóságok hatáskörébe tartozó ügyek esetében is teljeskörű tájékoztatást nyújtanak. Ennek megfelelően
a/ tájékoztatást adnak arról, hogy mely hatóság jogosult ügyük intézésére, az eljáró hatóság elérhetőségéről, ügyfélszolgálati irodája nyitvatartásáról informálják ügyfeleiket;
b/a Kormányablak munkatársai gondoskodnak a szükséges nyomtatványok letöltéséről és azok kitöltésében segítséget nyújtanak;
c/a Kormányablakok ügyfélterében elhelyezésre kerülő telefonokról ingyenesen hívható a 1818 hívószám, ahol a felmerülő kérdéseikre telefonon is választ kaphatnak az érdeklődők;
d/ valamennyi Kormányablak ügyfélterében elektronikus ügysegéd (terminál) útján akár önállóan, akár ügyfélszolgálati munkatárs segítségével tudnak az állampolgárok a magyarorszag.hu weboldalon elektronikus ügyet intézni (pl. Ügyfélkaput létesíteni, elektronikus tulajdonilap-másolatot letölteni).


Kormányablakokban intézhető ügykörök


I.  Saját hatáskörben intézhető ügyek


1.    Biztosítási jogviszony lekérdezés
Az állampolgár az OEP Ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatása segítségével meggyőződhet arról, hogy a foglalkoztatója vagy más bejelentésre kötelezett teljesítette-e egészségbiztosításra vonatkozó bejelentési kötelezettségét. A Kormányablakokban ingyenesen lekérhetőek a bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó adatok.
2.    Elektronikus tulajdoni-lap másolat lekérdezése
Az ügyfélszolgálati munkatársak az ügysegédeken keresztül segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, hogy nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdonilap-másolatot tölthessen le, térítés ellenében. A térítési díj rendezéséhez az ügyfélnek rendelkeznie kell bankkártyával.
3.    Elektronikus térképmásolat
Az ügyfélszolgálati munkatársak az ügysegédeken keresztül segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, hogy hiteles elektronikus térképmásolatot tölthessen le, térítés ellenében. A térítési díj rendezéséhez az ügyfélnek rendelkeznie kell bankkártyával.
4.    Ügyfélkapu létesítése, elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos felvilágosítás,
tájékoztatás

Az ügyfélszolgálati munkatársak elvégzik az ügyfél személyazonosságának ellenőrzését és ellátják az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézéshez szükséges kóddal. A szolgáltatás ingyenes.
5.    Utazási költségtérítés egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
Az ügyfelek egyrészt tájékoztatás kapnak arról, hogy ki és milyen feltételek esetén jogosult „utazási utalványra". Továbbá a Kormányablakok hitelt érdemlően átveszik az utalványokat és csatolmányaikat és továbbítják a back-office szervhez, érdemi elbírálásra (
6.    Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése
(Évente országosan kb. 44.000 bejelentés történik.). Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.
7.    Egyéni   vállalkozói    tevékenységgel    kapcsolatos    adatváltozás    és    szünetelés
bejelentése

(Évente országosan közel 60.000 változás-bejelentés történik.). Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.
8.    Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
Az egyéni vállalkozói ügyintézés jelentős részben az Ügyfélkapun keresztül zajlik. A Kormányablakok feladata, hogy támogassa az egyéni vállalkozókat az Ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésben, Ügyfélkapu létesítésében. A Kormányablakok feladata továbbá, hogy az egyéni vállalkozóként gyakorolni kívánt tevékenységek jogszabályi feltételeiről tájékoztatást kapjanak.
9.    Kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése (Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.)
10.    Társasházkezelői és ingatlan-kezelői tevékenység bejelentése (Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.)
11.    Telepengedélyezési eljárás (Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.)
12.    Szálláshely-üzemeltetési engedély kérelmezése (Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.)
13.    Üzletszerűen folytatni kívánt ingatlanközvetítői, ingatlan-vágyon értékelő és közvetítő tevékenység bejelentése (Az ügymenet a 8. pontban foglaltak alapján történik.)


II.    Közreműködő hatóságként intézhető ügyek


14.    Gyermekgondozási segély igénylése
A támogatások iránti kérelem benyújtható a Kormányablakoknál, ahol ellenőrzik, hogy a kérelem a formai követelményeknek eleget tesz-e és a megfelelő kérelmet továbbítják a döntésre illetékes szervhez (Magyar Államkincstár).
15.    Anyasági támogatás igénylése
A támogatások iránti kérelem benyújtható a Kormányablakoknál, ahol ellenőrzik, hogy a kérelem a formai követelményeknek eleget tesz-e és a megfelelő kérelmet továbbítják a döntésre illetékes szervhez (Magyar Államkincstár).
16.    Családi pótlék igénylése
A támogatások iránti kérelem benyújtható a Kormányablakoknál, ahol ellenőrzik, hogy a kérelem a formai követelményeknek eleget tesz-e és a megfelelő kérelmet továbbítják a döntésre illetékes szervhez (Magyar Államkincstár).
17.    Gyermeknevelési támogatás igénylése
A támogatások iránti kérelem benyújtható a Kormányablakoknál, ahol ellenőrzik, hogy a kérelem a formai követelményeknek eleget tesz-e és a megfelelő kérelmet továbbítják a döntésre illetékes szervhez (Magyar Államkincstár).
18.    Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
A Kormányablakban tájékoztatást nyújtanak az igazolványról, igénylésének feltételeiről, illetékvonzatáról, továbbá az ügyfélszolgálat biztosítja a kérelemhez szükséges adatlapot és segít annak kitöltésében, de az érdemi ügyintézés az okmányirodákban történik.
19.    Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából
Az ügyfélszolgálat az egyéni vállalkozók nyilvántartása alapján kiállított hatósági bizonyítvány igényléséhez szükséges tájékoztatást adja meg. Biztosítja a szükséges adatlapot és segít annak kitöltésében.
20.    Önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértések esetén a pénzbírság, illetve járművezetéstől való eltiltás méltányosságból történő mellőzése, az elkobzott dolog visszaadása (ügyindítás)
A Kormányablaknál veszik át a kérelmet, a szükséges mellékleteket. Az elsőfokú iratanyagot bekéri, ha azt a szabálysértési hatóságnál nyújtották be. Méltányossági jogkörben 2011. január l-jétől a Kormányhivatal dönt.
21.    Gyorsforgalmi út ügyében kártalanítási eljárás
A Kormányablak felvilágosítást nyújt, továbbá átveszi kérelmet és a szükséges iratokat, amellyel megindul a kártalanítási eljárás, amelyben az érdemi döntést a Kormányhivatal hozza meg.

 

III. Irányító tájékoztatás nyújtása


22.    Terhességi-gyermekágyi segély igénylése
A Kormányablakban az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról és egyéb ügyintézési kérdésekről.
23.    Gyermekgondozási díj igénylése
A Kormányablakban az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról és egyéb ügyintézési kérdésekről.
24.    Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány diákkedvezmények bejegyzése, visszavonása
A Kormányablakban az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról és egyéb ügyintézési kérdésekről.
25.    Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzése, visszavonása
A Kormányablakban az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról és egyéb ügyintézési kérdésekről.
26.    Magyar igazolvány, Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásában való közreműködés
Az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról és egyéb ügyintézési kérdésekről.
27.    A bemutatott külföldi okirat elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár Magyarországon kíván házasságot kötni
Az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, szükséges nyomtatványokról, csatolandó dokumentumokról.
28.    Magyar állampolgár külföldi házasságkötéséhez tanúsítvány kiadása
Az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, szükséges nyomtatványokról, csatolandó dokumentumokról.
29.    Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés
Az ügyfél tájékoztatást kap az eljáró hatóságról, szükséges nyomtatványokról, csatolandó dokumentumokról.

 

gyorsmenü
Keresés:
Belépés:
Felhasználónév:
Jelszó:
Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat »

Impresszum

A portál és a megjelenített információk tulajdonosa:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eseménynaptár

«2015-04»
H K SZE CS P SZO V   123456789101112131415161718192021222324252627282930

Adónaptár és számlaszámok

A 2015-ös évre vonatkozó határidők, adófizetéssel kapcsolatos információk itt érhetők el!

Közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekét szolgálja.

Közvilágítás hibabejelentés


KOVIKA közvilágítás hibabejelentő
Hibabejelentés