Hódmezővásárhely Egyházközségek, Templomok

« belépés
portál saját oldal

Egyházközségek, Templomok
a A

Belvárosi Katolikus (Szentháromság) Plébánia
Hódmezővásárhely, Andrássy út 11.
Tel: 62/ 241-701
Vezető: Németh László plébános
Tel: 20/775-2578

A kálvinista többségű Hódmezővásárhelyen a 18. századig alapvetően elenyésző volt a katolikus felekezetű lakosok száma. A helyiek bár a török hódoltság utáni évtizedekben több vályogtemplomot is emeltek, az évek során valamennyi építmény elpusztult. A Belvárosi Katolikus templom téglaépülete csak 1752-1758 között épülhetett fel barokk stílusban, majd 1860-ban a katolikus felekezetű lakosok újabb betelepülése után Ybl Miklós tervei alapján két oldalhajóval is kibővült.

 


Szent István Király Plébánia
Hódmezővásárhely, Szent István tér 4.
Tel: 62/ 241-491
Vezető: Jakab Zoltán Tibor plébános
Mobil: 20/770-4344
kisegítők: Bálint Vilmos ny. plébános és P. Tóth Lajos SJ ny. plébános

A Szenti István Római Katolikus templomot Fábián Gáspár ókeresztény bazilika stílusban tervezte, építését 1935 novemberében kezdték, az első szentmisét 1937-ben celebrálhatta a jezsuita tartományfőnök. A templom szépségét jellemzi az egyszerű vonalvezetés mellett a szentély előtti széles boltíven található Korbuly Ferenc freskó, amely a magyar és lengyel szentek népes csoportját ábrázolja.

 


Ótemplomi Reformátusi Egyházközség
Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.
Tel: 62/ 241-817
Vezető: Bán Csaba lelkész
Tel: 30/688-8197

A Református Ótemplom tornyát 1713-ban építették, így a város legrégebbi téglaépítménye, a barokk stílusú templomhajó igazodva a torony építészeti megoldásához 1721. és 1723. között készült el, kivitelezését Helbing János budai építőmester végezte. Bár a templom bútorzata és kegytárgyai a korábbi időkben elkerültek Vásárhelyről, a 2012-es felújítás során lehetővé vált összegyűjtésük és eredeti állapotuknak megfelelő visszaállításuk. Így a 18. századi kazettás, festett, fatáblás homlokzatú és mennyezetű karzat, a szószékkorona, a papok padja, valamint 113 év után több kegytárgy is ismét Hódmezővásárhelyen várja a híveket és a látogatókat.

 


Újtemplomi Református Egyházközség
Hódmezővásárhely, Kálvin tér 5.
Tel: 62/ 222-602
Vezető: Major István Zoltánné lelkész
e-mail: cedrus62@gmail.com

II. József türelmi rendeletének kibocsátása után vált lehetővé a város második református eklézsiájának megépítése. Az alapkövet 1792-ben Szőnyi Benjámin tette le, akinek emlékversét a torony gombjában helyezték el. A Fischer Boldizsár tervei alapján készült templomban az első istentiszteletet 1796-ban tartották, a felszentelésre 1799-ben került sor.

 


Tabáni Református Egyházközség
Hódmezővásárhely, Pálffy u. 78.
Tel: 62/ 230-020
Vezető: Demeter János lelkész
Tel: 70/330-7303
e-mail: janidemeter@invitel.hu

A Tabáni Református templom1903-1904-ben épült fel Borsos József tervei alapján, Kovács József és Hézső István helybeli vállalkozók kivitelezésében. Az épület a hódmezővásárhelyi téglaépítészet egyik legjellegzetesebb megjelenési formáját tükrözi, a kertjében található Szőnyi Benjámin mellszobor Szőnyi Endre alkotása.

 


Susáni Református Egyházközség
Hódmezővásárhely, Tornyai u. 13.
Tel: 62/ 244-114
Vezető: Nagy Zoltán Imre lelkész
Tel: 30/678-2539

A Susáni Református templom és lelkészlak terveit Borsos József készítette, az építéssel Katona Gyula és Strucskó József építőmestereket bízták meg 1910-ben. Az épület vasbeton bolthajtással, jellegzetes préstégla díszítéssel készült, a templomkertben látható a második világháború susáni áldozatainak emléktáblája.

 


Újvárosi Református Egyházközség
Hódmezővásárhely, Vörösmarty u. 28.
Tel: 62/ 246-341
Vezető: Kocsis Tamás lelkész
Tel: 30/855-1215
e-mail: hodmezovasarhely-ujvaros@reformatus.hu

Újváros református temploma adományokból épült 1898-ban, Sándy Gyula tervei alapján, kivitelezői Koncz Pál és Szabó Mihály építőmesterek voltak. A templomkertben helyezték el Újváros lelkészének, Györffy Józsefnek (1869-1929) a portréját.

 


Csúcsi Református Egyházközség
Hódmezővásárhely, Jókai u. 85.
Tel: 62/244-057
Vezető: Börzsönyi Istvánné Kádár Katalin lelkész
Tel: 30/221-0910

A Református Egyház az egykori kocsigyártó műhely megvásárlása után 1949-ben alakította át imaházzá a Jókai utcai épületet. A gyülekezet azért is kiemelt fontosságú a város életében, mert tagjai a tomboló kommunizmus közepette, az egyházat ért támadások ellenére, a teljes reménytelenségben szervezték meg Vásárhely azóta is töretlen református hitéletét, amely napjainkban is meghatározó szereppel bír a városban.

 


Evangélikus Egyházközség
Hódmezővásárhely, Márton u. 1.
Tel: 62/ 222-226
Vezető: Nagy Ervin lelkész
Tel: 20/824-7289
e-mail: ervin.nagy@lutheran.hu

A hódmezővásárhelyi evangélikus templom építését nagyarányú gyűjtés előzte meg, végül a város, a vármegye és Klauzál Gábor (1804-1866) reformkori politikus adományaiból készült épületet 1843-ban vehették használatba a vásárhelyi hívek.

 


Unitárius Egyházközség
Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 16/A.
Tel: 62/ 241-781
Vezető: Kiss Mihály lelkész
e-mail: hunit@eternet.hu

Az Erdélyből eredő unitáriusoknak már 1567-ben voltak hitvallói Hódmezővásárhelyen, de csak 1877-ben alakult meg a helyi unitárius egyház. A régi imaház helyett 1910-ben épült fel a kisméretű eklektikus templom a Völgy utcai telken, Kruzslicz Károly építész tervei alapján.

 


Hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Egyházközség
Hódmezővásárhely, Rapcsák A. u. 7.
Tel: 62/ 245-547
Vezető: Pavle Kaplan esperesi helynök
Dr. Sévity Lázárné gondnok
Tel: 20/543-0788

A 17. századi görög-török háborúk elől menekülő és a városban letelepedő görög családok II. József türelmi rendelete alapján emelhettek torony és harang nélküli templomot 1783-ban, amelynek tornya csak 1806-ban készülhetett el. A késő barokk, copf stílusú templom megrongálódott tornyát 1889-ben özvegy Szilárdy Jánosné Lotta Mária adományából átépítették, ekkor nyerte el mai formáját, és a bádoglemezből készült sisak is ez időben került a toronyra. Az épület 1951. óta védett műemlék, a kupolájában található, 1848-ból származó időkapszula minden korábbi felújításról - így a 2012. éviről is - egy-egy emlékokmányt rejt.

 


Izraelita Hitközség
Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3.
Tel: 62/ 245-702
Vezető: Erdélyi Miklós ügyvezető elnök
Tel: 30/584-5014
Erdős László elnök
Tel: 30/239-4701

Az izraelita hívők számára az 1834-ben lakóházból átalakított épülete szolgált imaházként. 1852-1857. között Busch Miklós új templomot építetett, majd a szegedi Müller Miksa tervei alapján 1906. és 1908. között alakították mai formájára a zsinagógát. A mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns térhatású imaház jellegzetes szecessziós díszítése a 2004-es felújítás után is különösen szép látványt nyújt.

 


Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja
Hódmezővásárhely, Andrássy út 13.
Tel: 62/ 239-170
Vezető: Rauscher Alice Dóra nővér házfőnök

 


Hódmezővásárhelyi Hetednapi Adventista Gyülekezet
Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 31.
Tel: 62/242-096
Vezető: Kovácsné Bokor Sarolta lelkész
Tel: 30/ 664-31-84

 


Hódmezővásárhelyi Baptista Gyülekezet
Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 2.
Tel: 62/ 240-243
Vezető: Balogh Barnabás lelkész
Tel: 20/886-0805
Dr. Szili Mihály helyi felelős
Tel: 20/886-0053

gyorsmenü
Keresés:
Belépés:
Felhasználónév:
Jelszó:
Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat »

Impresszum

A portál és a megjelenített információk tulajdonosa:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eseménynaptár

«2017-01»
H K SZE CS P SZO V       12345678910111213141516171819202122232425262728293031


Dr.Card Orvosi időpontfoglaló

OIF

Adónaptár és számlaszámok

A 2016-os évre vonatkozó határidők, adófizetéssel kapcsolatos információk itt érhetők el!

Közérdekű bejelentés

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekét szolgálja.

Közvilágítás hibabejelentés


KOVIKA közvilágítás hibabejelentő
Hibabejelentés