Előző fejezet Következő fejezet

SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ

HAJDÚ MIHÁLY—H. GULYÁS ZSUZSA

 

Az alábbi szó- és tárgymutató a teljesség igényével készült. Tartalmazza a könyv minden szakkifejezését nyelvjárási szavát és munkafolyamat- vagy tárgymegnevezését. Utal az egyes résztémákra kisebb fejezetcímben föl nem tüntetett gondolati egységekre. Különösen nagy gonddal vettük föl az egyes munkafolyamatok leírásának műszavait, munkaeszközök készítési módjának kifejezéseit, továbbá azokat a szavakat — még ha köznyelviek is —, amelyek a szerszámok, eszközök anyagára, részeire, használatára és tárolási helyére vonatkoznak. A tájszavakat — elsősorban a valódi és jelentésbeli tájszókat — szintén kivétel nélkül fölvettük, s félidézőjelben adtuk meg köznyelvi jelentésüket vagy körülírásukat. Arra nem utaltunk, hogy melyik a hódmezővásárhelyiek, és melyik az orosháziak által használt, hiszen visszakeresésükkor ez általában kiderült a szövegkörnyezetből. Kerek zárójelbe tettük a szavak, kifejezések pontosítását, könnyebb megértését szolgáló kiegészítéseket.

Nem vettük föl a mutatóba azokat a köznyelvi szavakat, amelyek ugyan tárgyat, munkafolyamatot vagy néprajzi fogalmat jelölnek, de említésükön kívül semmi lényegeset nem tudunk meg róluk. Kimaradtak továbbá a helynevek és személynevek, mert az előbbieknek külön mutatója van (100—18), az utóbbiak pedig részben a tartalomjegyzékben, részben pedig az adatközlők és munkatársak névsorában megtalálhatók.

Főként a néprajzi fejezetek aprólékos leírásainak és az egyéb szaktudományoknak a kifejezés- és szókincse szerepel a mutatóban. Az irodalmi alkotások és az életrajzok szavai közül csak a legjelentősebbek kerültek fölvételre.

A szó- és tárgymutató készítésekor az a szempont vezetett bennünket, hogy elsősorban a könyv tudományos fölhasználhatóságát segítsük, vagyis a kutatók hasznosíthassák minél könnyebben a munkában rejlő értékes forrásanyagot. Természetesen a mutató által a művelődési céllal vagy pusztán érdeklődésből olvasók számára is hozzáférhetőbbé, áttekinthetőbbé válik a leírás.

abál 292

abalé 294

ábécé 'olvasókönyv' 426

ábécés könyv 426

ablak 225, 227, 234, 238, 240, 243, 252, 253, 257, 259, 261, 264, 268, 281, 282, 414, 443

abalakok elhelyezése 222—3

abrakos bárány 266

abrincs 'abroncs' 435

abroncs 226, 435

abrosz 329, 334, 337, 338, 360

Achileo-Festucetum pseudovinae 43

ácok 'ászokfa' 243, 244, 275, 327

Acorelletum pannonici 43

ácsajtó 240, 257

ácsing 'vágyakozik' 355

adogató (métában) 431

adomány 272

adományok (templomépítésre) 414

Adonis vernalis 36

Adonis volgensis Stev.38

Adonis transsylvanica Simonovich 38

adózás 54

ág (hajfonaté) 355, 361

ág (fonott kalácsé) 330

ágasfa 255, 384

aggat 'akaszt' 252

agrogeológia 17

Agrosti-Caricetum asteretosum 43

Agrosti-Caricetum distantis 43

agy (keréké) 369

ágy 234, 235, 239, 241, 243, 250, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 275, 276, 277, 332, 360, 501

agyag 225, 226

agyagkemence 225

agyagos sár 226, 227, 252, 255, 256

ágyalás 422

ágyás (sárkészítéskor) 226

ágyáskészítés (kolbászcsináláskor) 293

ágydeszka 234, 236

ágyfiók 236

ágyhaj (huzat) 272, 298

ágyhuzat 235

ágyláb 275

ágynemű 234, 236, 288, 298, 359, 360, 510

ágyterítő 235, 360

ágyvég 236, 237

ágyvitel (lakodalomkor) 330, 509

áher 'gyenge szél' 276, 373, 394

ajándékozás (kereszteléskor) 503

ajándékozás (temetés után) 525

ajtó 226, 227, 228, 240, 243, 248, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258. 259, 260, 268, 273, 281, 282, 414, 520

ajtófélfa 257, 258

ajtóhúzó 240

ajtóküszöb 252

ajtólevél 255

ajtómöge 265

ajtónyílás 265

akácdorong 256

akácfa 424

akácfa (Robinia pseudo-acacia) 23

akácgerenda 253

akácoszlop 223, 249, 252, 254, 255, 258

akácvirág 319, 320

akaszt 'valamihez megköt' 147

akasztó 244

akasztófa 'amihez hozzáköt, hozzáakaszt valamit' 147

akasztós szekrény 237

akol 47, 150—1, 155, 156, 250, 255, 257, 259

akolistálló 155

alagút (csárdákban) 148, 491

alamizsna 272

alap (kemencéé) 225

alap (tanyaépületé) 224

alaprajzok 229—33

alapszabály (olvasóköré) 382, 385

alapterület (lakóépületé) 281, 282

áldomás 409

áldott állapot 'terhesség' 500

áldozócsütörtöki bál 392

alelnök (olvasóköré) 385

alföldi lösz 18

alj 'alom' 255

alj (csíramáléé) 329

alj (góréé) 257

alj (kemencéé) 225

aljegyző (olvasóköré) 385

aljtészta (csíramáléé) 329

alkalmak az ivásra 408—10

állami iskolák 428

állás (jószágé) 153, 155

állás (vályogverés gödre) 285

állat (piacra szánt) 368

állat fölköt (halottét) 520

állatgondozás 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187

állatgyógyítás 315

állatok eladása 186

állatok párzása 504

állatok viselkedése 444

állattartás 145—59, 161, 166

állatvilág a Fehér-tóban 43

állatvilág szépsége 453

álló 'járószék kisgyermeknek' 239

állófogas 360

állvány 244

alma 342, 343, 444

almárium 360

almás (tészta) 333

almaszósz 343

almával végzett varázslás 505

alom 255, 262, 273

álom 443—4, 445

álomszíj 'hajtószárat rögzítő szíj' 492

alsóruha 356, 361, 362

alsószoknya 345, 356, 362, 364, 445

alsótapasztás 226

alsövény 'kocsi fenékdeszkája' 285, 369

alsövénydeszka 249

aludttej 260, 324, 334

alvás 269—72

alvásrend 269—72

alvóhely 236, 269—72

András-nap 445

angyalhálás 'lyuk a kenyérben' 321

antropológiai vizsgálatok 162

anya 268, 269, 272, 277, 246, 255, 419, 420, 421, 422 (lásd még: édesanya, idesszülém)

anyagulya 151

anyajószág 258

anyakoca 254, 255, 420

anyakönyvezés 52, 55, 62

anya szerepe nemi fölvilágosításban 504

anyaváros 414

anyós 361

apa 267, 268, 269, 271, 273, 346, 419, 420, 422

(lásd még: édesapa) apacs (egyik gyerek a kumó játékban) 438

apacshely (kumó játékban) 438

április 275

aprójószág 244, 257, 258, 273, 420, 421

aprólék (baromfié) 342

aprópénzszórás (lakodalomkor) 513

árenda 'haszonbér' 210—2

árendál 'bérel' 277

Aranyadhalmi Újság 394

aranyszőrű bárány motívum 443

arasz 433

árasztásos öntözés 531

aratás 181—3, 277, 421, 422

aratás szépsége 462

arató 276

aratóbál 393

aratóbetyár 203—4

aratógép 181, 256

aratókorsó 465

árnyék 276

árnyékszék 260—1, 283 árok 253

árokcicás (gyermekjáték) 436

árpa 246

árpa aratása 183

árpaliszt 274, 321

árpapolyva 225, 226, 258, 284

árpapolyvás sár 225, 226, 258

árpaszalma 253

Artemisio Festucetum pseudovinae-pannonicum 43

árus 271

árvagané 147, 206, 290

árvahús 'nyúzáskor a bőrrel leszakadt hús' 295

ásítás babonái 445

ásóbéka (Pelobates fuscus) 43

ásott verem 246, 256

Asperula cynanchica L. 38, 39—40

Astralgo-Poetum Angustifoliae 43

aszalt alma 428

aszalt meggy 428

ászok 236, 376 (lásd még: ácok)

asszony 257, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 272, 275, 319, 320, 324, 325, 333, 339, 352, 445

asszonyi jótulajdonságok 458—9

asszonyok munkája 177—8, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188

asszonyok piacozása 368

asztag 183, 276

asztagos (csépléskor) 194

asztagőrző 276

asztal 234, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 249, 251, 260, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 275, 276, 321, 325, 327, 331, 334, 338, 339, 341, 360, 424

asztalabrosz 360

asztalfiók 234

asztalfő 514

asztali kugli 390

asztalláb 234, 349

asztallap 326

asztalratétel (újszülötté) 502

asztalsarka 523

asztalszék 241, 242, 267, 268

asztalterítő 234, 360"fc

átdörgöl (tarhonyát) méltán átnyomkod' 338

átírás (ingatlané) 191

átlépés babonái (gyermekátlépés) 445

átrostál (tarhonyát) 338

átszitál (lisztet) 320

átvág 'kapával megkever' 227, 284

avasfene 'lim-lom' 288

avítt 'ócska, kopott' 271

avul (gaztető) 254

áztatóvíz (mosáskor) 298

azsúrozott 'azsúrral díszített' 351

bab 240, 244, 272, 338, 445

baba (fadarab) 429

bába 499, 501

babakelengye 500

babérlevél 341, 342

bableves 276, 319, 338, 422

babona 252, 443—9, 500, 501, 504, 519, 520. 521, 524

baboskendő 362, 517

babosra száradt (dohány) 310

babválogatás 422

bádog 258, 259, 266

bádogdísz (kalapon) 349

bádogernyő 265

bádoglemez 253

bagó 314, 353

bagojozik 'bagózik' 353

bagós emberek 314

bagóspapír 353

bagózik 353

bajusz 351

bajúszkötő 350—1

bajúsznövesztő 350

bajúszpázsit (Crypsis aculeata) 24, 25, 45

bajúszpedrő 350, 353

bajúszviselete 350, 353

bakancs 355

bál 274, 357, 359, 383, 402, 505

bálbajárás jegyesség idején 506—7

balha 'bolha' 276

báliruha 359

balkáni gerle (Streptopélia decaocto) 44

ballangó 'ördögszekér' 262

bálozás 392—8

bálrendező 397

balta 444

balzsamos vazelin 502

banda 193, 224, 285, 394, 489

bandagazda 184

bandázik 168, 188, 273

bandázó 'szomszédok összejövetele, beszéltése' 264

bank 'földre karcolt kör gombozáskor' 433

baracklekvár 300

bárány 266

báránybőr 349, 353, 363

báránybőr sapka 347, 350

bárányparéj (Camphorosma annua) 45

barátnő 361

barázda 422 (lásd még: borozda)

barázdára perget 178

bárd 342

barkácsoló 424

barlangó 'ördögszekér' 262, 263

barlangókazal 263

barom 'nagy jószágfalka' 146

baromfi 274 (lásd még: aprójószág)

baromfibontás 342

baromfiól 222, 256—9

baromfitartás 257

baromfitelep 257

baromfitenyésztési tanfolyam 404

baromfivész 315

baromgazdaság 146

bársony 358, 361

bársonypapucs 359

bárzsing 'nyelőcső' 292, 295

batkáros  'kisebb  holmikat  áruló,  rendszerint vándorkereskedő' 313

beáll (idő) 'tél kezdődik' 264

beáll (iskola) 'tanítás kezdődik' 267, 426

bebőröz (fédereskocsi tengelyének végét) 369

bebugyolál (gyereket) 516

becsináltleves 341

bedagaszt (tésztát) 330

bedeszkáz 248, 252, 253, 254

beegyelít 'egyneművé kavar' 332

beépítettség (tanyáé) 222

beereszt (tajtékpipát) 313

befenekedik 'berúg, beiszik' 408

befenekel 'feneket készít' 257

befog 'idegen állatot behajt' 315

befőtt 244, 249, 344

begyújt 'fűt' 261

beharangozás 412

behemót (nagy) 162

bejáró 221, 222

béka 250, 446

békanyelv (ostordísz) 306

bekap 'beszokik' 258

bekecs 349, 353, 363

Bekerít 223

békés—csanádi löszhát 17—25

bekiált (valakit) 'kiáltással behív' 276

béklyók fölnyitása 494

beköltözés a városba 190

beköt (fejet) 359

bél (gyertyáé) 265, (kenyéré) 323, (mécsesé) 266

belebújós (kombiné) 358

belécel 249, 254, 257

beleharap a tűz 'jól meggyullad' 263

belehencserít 'beleteker' 299

bélelés 304

beles 'belet áruló' 293

bélés 347

beleszabott ujjú (ruha) 356

beletapos 'taposással belekever' (polvvát a sárba) 227

bélhúzás (babona gyermekszületéskor) 502

bélhúzó (mécsesalkatrész) 266

bélmosás (disznóöléskor) 423

belső ajtó 225

belső egyház 413—4

belső legelő 146

belső migráció 332

belső piac 368

belsőségek fölhasználása 294

belterjes baromfitenyésztés 257

belterjes gazdálkodás 161, 530

bél tisztítása 293

bélzsír 293

bélyegvás 146

bemángorol 298

bemeszel 227, 255, 256

bemunkál 'földet megművel' 214

bendő 295

benne tart 'van belőle, el nem fogy' 328

bennveszik 'játékban játszmát veszt' 439, 440

beolt 'nagy öltésekkel bevarr' 235

bepörget 'meghint, megszór' 324 bér 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 213—4

berak 'egy oldalon hiányzó falat fölépít' 228

berakott sparhet 'vályogból épített takaréktűzhely' 241

beráncol 'gatyát ráncba szed' 352

beránt 'ételre rántást tesz' 339

bérel 423

berendezés (helyiségeké) 234—61

béres 197—8, 200—1, 253, 268, 271, 274, 350, 422

béres munkaideje 188—9

béres munkája kukoricatöréskor 185

béresgazda 204

béresgyerek 199—200

béreshelyettes 198

béresláda 444

béres-tanyás 204—5

bérlet 277

bérlevél 'szerződés cselédfogadáskor' 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206

berlinerkendő 'gyárilag készített, kötött gyapjú-kendő 360, 361, 362

bérmálás 503

besároz 'tapaszt' 240, 248, 252, 264, 256, 258, 282

besulykol 'megtanul' 427

besuprikál 'baromfit betérít' 188

beszaglász (kutya) 'vizelettel bűzössé tesz' 275

beszeg 346

betakarítás (gabonáé) 166—7

betanítás (színdarabé) 399

betanulás (színdarabé) 400

betapaszt 226

beteg ember halála 519

betegség 446

betonistálló 255

betű 426

betürül 'megeszik' 326

betyár 148, 149, 171—3, 489—95

betyár 'aratómunkás' 203—4

betyárbetörés 495

betyárhistóriák 489—95

betyárvezér 490

bevasal (ruhát) 298

bevásznal 'szélmalomvitorlát fölsodor' 375

bevet (kenyeret) 321, 423

bevetés (kenyéré) 322     

bezöldségel (levest) 340

bíl iic (Vanellus vanelius) 44

Biblia 236

bicska 267, 426, 428, 432

bidérög (kenyér) 'magától aprókat mozdul' 322

bifláz 'tanul' 426

bika 157—8, 443

bika 'kiküldött gverek a csem-csem gyűrű játékban' 439

bikafüst 'kiküldött gyerek a csem-csem gyűrű játékban' 439

biliárdozás 389—90

biliárdverseny 390, 392

birka 273, 425, 443, 502

birkabőr 353, 363 (lásd még: báránybőr)

birkabőr tárolása 295

birkafaggyú 265, 348

birka felbontása 295—6

birkagyapjú 273

birkaherélés 425

birkahodály 255  (lásd  még:  hodály, birkaól, birkaszín)

birkahodály mérnöki rajza 231

birkahús 275, (felhasználása) 296, (tárolása) 296

birka leölése 295

birkanyakú (csizma) 350

birkanyírás 159

birkanyúzás 295

birkaól 248, 249, 255, 259

birkapaprikás 296, 384, 515, (készítése) 407

birkás lepény 327

birkaszín 283, 290

birkatej 339

birkavágás 294—6

birsalmaleves 342

biztosítás 538—9

biztosítótű 362

blúz 358, 359, 360, 361

bocskor 347

bocskor (tésztaféle) 325, 326

bocskoros (tésztaféle) 325

bocskoros alj (csíramáléé) 329

bocskorszíi 347

bodag (tésztaféle) 324, 325

bodor (ruhadísz) 'fodor' 357

bodorít 'valaminek saját anyagából gömböcskéket állít elő' 338

bodorka 'lóhere' 23, 24

bodorkajárás 'lóhere elszaporodása a gyöpön' 23

bodorsuba 354

bodzafapuska (gyermekjáték) 426

bodzavirág 246

boglya 263

boglyakemence 237

bognár 370—2, 378

bógni 'hajlított bádoglemez a kémény tetején' 240

bogrács 240, 259, 275, 407

bojtorján 362

bojtár 146, 154

bokor 260

bokor 'dupla masni, csokor' 346, 355, 357, 358, 362

bokorra köt 'csokorra, dupla masnira köt' 362

bokszcsizma 350

Bolboschoenetum maritimi continentale 43

bolondkocsi 'vontatót szállító jármű' 167, 374, 542

bolt 265, 420

bolthajtás 240

bont (disznót) 292

bontás (birkáé) 295—6, (disznóé) 292

bontóasztal 292

bor 249, 331, 516, (eltemetése halottal) 521

bor ágya 'étel, amire jólesik a bor' 409

borbély 378

bordűr (ruhadísz) 356

bordűrös (ruha) 357, 358, 359

borjúbőr,349

borjúszajú  (ingujj) 154, 351

borkorcsolya 331

borogatás 246

borona 256

borospohár 236

borotválkozás 351, 353

borotvatartó 484

bors 238, 334, 336, 340, 342

borsószemre térdepeltetés 427

borultság 28

boszton (tánc) 402

bot 428, 429

bot (sétabot, görbebot) 354

botdobás (játékban) 430

botrúgás (játékban sorsolás módja) 428

bödönös disznóhús 345

bőgatya 154, 239, 347, 348, 351, 352

bőgős 394

bögre 236, 241, 267, 342

böjhös 'kissé bolyhos' 347

böjt 345, 414

böjti szelek 376, 433, 435

böjtösedény 344

bölcső 239, 246, 268, 269

böllér 423

böllérasszony 241, 291

böllérpogácsa 291 

bőr 246, 292, (sajté) 299

bőrcipő 356

bőrdózni 'bőr dohánytartó' 351

bőrfej (ostornyélen) 308

bőrgomb 363

bőrkesztyű 361

bőrmellény 154

bőrpapucs 359, 362

böstörködik  morgolódik' 187

bronzkori földvár 35—6

búboskemence 240

búbos pacsirta (Galerida eristata) 44

búbos vöcsök (Podiceps eristatus L.) 44

búcsúztatás (menyasszonyé) 512

budi 'árnyékszék' 260

bufog 'rövid, tompa hangot hallat' 227

bufogó (hang) 147

buga 'kendercsomó' 272

búg (féderes kocsi tengelye) 369

bugyborék 'buborék' 323

bugyelláris 'pénztárca' 444

bugyi 347, 356, 357, 360

bugylibicska 426

Bújj, bújj zöld ág... (gyerekjáték) 438—9

bújtató (szíjon) 307

buksza 'pénztárca' 353, 361, 503

bunkó (boton) 428

bunkósbot 264

burgonya 250, 272, 339 (lásd még: krumpli)

burgonyacsomó 250

burokban született gyerek 502

butella 466—75, 480—2

bútor 234, 242, 246, 275

bútorok takarítása 288

bútorzat 249, 424

bütykös 265, 266, 466

búza 243, 246, 248, 262, 267, 272, 274, 320, 322, 329

búzaalj 246, 319

búza aratása 181—3

búzaliszt 320, 328

búza mosása 373

búzaszalma 234, 244, 254, 258

búzateregető 373

bűbájos 444, 446, 448

bűbájosság 444

bürke 'szalonnabőrdarab' 292

bürü-híd 492

Camphorosmetum ahnuae 43

canga (juh) 159

cefre 301

céllövészet 392

céllövőpálya 384

cementes malter 257

cementvályú 260

ceremónia 'halotti szertartás' 523

cérna 266, 351

cérnalaska 337

ceruza 427

cézés (labdajáték) 431

cica 'játékban a fogó' 436, 437

Cica-mica, melyik szemed fáj? (gyerekjáték) 436

cifrára festett 234

cigány 226, 227, 271, 272, 518

cigányalma 531

cigányfogas 239, 242

cigányfúró 244

cigánygyerek (tésztaféle) 330

cigánykovács 378, 379

cigánymunka 'sármunka' 226

cigányol 'lovat ostorral üt' 368

cigaretta 351

cihelődik 'készülődik, igazgatja magát' 358 '

cikk (kazal egy része) 256

cikk 'fölkiáltás sikeres lökéskor likkerjátékban' 432

cikkezés (gyermekjáték) 431—2

cilinderkémény 282

cimbalmos 394

cimet 'cukrozott fahéj' 326

cimetes kifli (tésztaféle) 330

cipész 379—80

cipó 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 336

cipő 346, 348, 357, 360, 362, 363, 444

cipőpucoló 242 cirok 241, 254

ciroksöprű 241, 245, 248, 321, 326

cirokszál 256, 327

cirokszár 260

citera 239

citerabál 398

citeraszó 518

combor (Mentha sp) 23

colos deszka 424

cövek 435

cuca 'kihegyezett végű bot' 333

cúg 'légvonat, huzat' 240, 242

cuggos 'huzatos, légvonatos' 243

cughúzó 'szellőzőlyuk' 246

cúgos cipő 363

cuháré 'táncos összejövetel' 505

cukor 242, 325, 326, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 340, 342, 343, 443

cukorrépa 324

cukorrépából pálinka 302

cukrospárga 434

csajhos 'vizes, sáros' 346

csákány 226, 254

család 188, 266, 267, 268, 270, 276, 277

család elhelyezkedése a tanyában 228

családfő 267, 268

családi élet 419—23

Csalán című vicclap 540

csap (sarat a vályogvetőbe) 284

csapadék 31—3

csapás 'út' 262, 274

csapatjátékok 429—30

csapó (ostoron) 305—6

csapol (oszlopokat egymásba) 247

csapott tető 259

csárda 147, 148, 172, 491

csárdás (tánc) 394, 517

csat (hajban) 359, (ruhán) 361

csatakfolt 45

csatakosok (Bolboschoenetum maritimi) 24

csatorna (tűzé téglaégetéskor) 254

csattogó szamóca (Fragaria viridis Duch) 39

cseléd 182, 197

cselédfogadás 178, 197—8

cselédkönyv 197

cselédközvetítő 198

cselédlány 265, 320

cselleng 'kisebb kolomp' 147

csellengő (munka) 'itt-ott, kisebb munka a tanya

körül 207

csem-csem gyűrű (gyermekjáték) 439

csemetekert 531

csempészek 310—2

csendőr 274, 311, 397,493

csendőrség 52, 53

csengettyű 465

csengő 465

csép 251

cséplés 167, 183—5, 251, 421, 422

cséplés társaságban (trupa) 193—5, 213

cséplőbanda 183, 184

cséplőgép 251

cséplőgép-típusok 193

cséplőmunkás 184

csereelőadások 403

cserény 319 (lásd még: cseríny)

cserény kalap 425

cseríny 'cserény' 292, 294, 319, 329

cserép 225, 226, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 266, 343

cserépdarabok 226

cserépedény 240, 241, 272

cserépégető 224

cserepei 'cseréppel föd' 259

cserepes tanya 224

cserepezés 281, 282

cserépkanta 236, 240, 246, 275, 343

cserépmosdótál 241

cseréppipa 312

cseréptál 329, 479

cseréptető 251, 255

cseréptörés (játékban) 'tévedés' 438

cseréptörmelék 226

cseresznyefa 360

csernozjom 18—22

csettegtető 393

csibuk 'fapipa' 313

csicsog 329

csiga (tészta) 337, 340, 342 (lásd még: csigatészta)

csigacsinálás 509

csigacsináló 337

csigaleves 337

csigametélő 336

csigatészta 337, 340

csiger 'savanyú' 300

csihad 'megfagy, megdermed' 266

csiholó (tűzszerszám) 353

csikmákszedő 241, 336, 373

csikó 253, 446

csikó (a vályogvetőt húzó) 285

csikóbőröskulacs_465

csíkos ágyhuzat 360

csikós ostorhasználata 309

csillag (torony tetején) 414

csillagsárkány 435

csinnya (valaminek) 'nyílása' 226

csipás málé 'édes málé' 327

csipedett-leves 341

csiperke 25

csipke 270, 357, 358, 359

csipkedísz 359

csipkefodor 361

csipkefüggöny 238

csípőhús 292

csíralé 329

csíramáié 328—9, 404

csíráztat 329

csiriz 434

csirke 252, 255, 257, 258, 342, 345, 367

csirkebontás 273

csirkecserép 'csirkeitató' 299

csirkehúsleves 345

csirkenevelő 257

csirkeól 257, 259

csirkepucolás 273

csiszál 'dörzsöl' 347

csizma 239, 264, 270, 271, 347, 348, 350, 351, 353, 362, 427

csizmahúzó 236, 349

csizmanadrág 348, 350, 351, 352

csizmaszár 347, (fölhasználása) 304

csizmatörlő 245

csobolyó 147. 276, 424

csokor dupla masni' 346, 355 (lásd még: bokor)

csokornyakkendő 349

csomagolópapír 242

csomó 'kisebb mennyiség, halom' 262, 331, 340, 359

csomót köt 292

csomóz (dohányt) 310

csont 260, 268

csontcsörmő 'csonttörmelék' 295—6

csontgomb 348

csosza 'otthoni lábbeli, mamusz' 346

csóva 'összetekert szalma' 264

csutorás pipa 251

cső (kukoricáé) 256

csőcsutka 'kukoricacsuta' 289

csöcsösbárány 'szopósbárány' 296

csöcsös-faros (lány, menyecske) 'formás, gömbölyű' 458

csöcsöskorsó 276

csömpölyeg 'összegyúrt sár' 225, 251, 257, 264

csömpölyeges 286

csöpög a gerenda 'izzad a homloka (a dagasztó-asszonynak)' 321

csöpü 'csepű' 272

csöpürokka 272

csörge (tésztaféle) 333, 335, 345

csörgemetélő 335, 337, 340

csörgemetélt 337, 344

csősz 393

csöveskukorica 249

csuhéj 186,260,272,277

csuhéjkötél 272

csuklószíj 308

csuklyás ibolya (Viola ambigua W. et K.) 39

csukott bugyi 357, 358

csuma (piszkéé) 343

csúnyasági verseny (férfiaké) 394

csupa 'minden nélküli, puszta' 319, 321

csupa maga 'egymagában való, minden nélküli' 335

csupasz föld 'tanya nélküli föld' 209

csupasz szár 'leveletlen kukoricaszár, szárízék' 262

csurák 'ócska, avult ruhanemű' 432

csurgó 'ereszet' 258, 282

csúszóráma (szélmalom része) 377

csúsztatott dobás (pénzezésben) 433

csuta 261, 424

csutak 'összefonott szalma' 291

csutka 'kukoricaszár' 290

csutkaszár 240

csutkatő 262, 290, 296

csutkatövet kapar 262

csutora (pipáé) 314

csutorás száj (pipáé) 312

csüngősátor 'repülőeresz' 252

csürhe 494

csütörtöki étrend 344, 345

dagaszt 319, 320, 423

dagasztás 272, 321, 332, 422

dagasztószék 251, 272

dagasztóteknő 272, 320, 338, 422

dalköltő 553—9

dalok a Pusztáról 553—9

dalszöveg 492

damaszt 360

damaszthuzat 360

damaszttörülköző 360

dara 244, 260, 321, 328, 373, 375

darálás 188

daráló építése 531

daráitat 274

daráitatás 368, 372

darászsák 243

darázskötés (ostorkészítéskor) 303, 309

daru (Grus grus) 44—5

daruláb 'oszlop' 245, 282

darutoll 351

delel 245, 276

delelés 'pihenés' 156, 276

delén (textilanyag) 356 (lásd még: delin)

délibáb 454

delikvens 'csínyen kapott gyermek' 427

delin 'delén' 355

delleng (kolompfajta) 147

derce 'gríznél nagyobb szemű búzadara' 320, 328

derék (ostoré) 304, 305

derék (tanyaépület része) 281

derékalj 234, 360

derelye 336

derelyemetélő 340

derelyetészta 342

deszka 226, 235, 240, 245, 247, 248, 251, 252, 253,255,256,257, 258, 259, 260, 261, 271, 273, 283,424

deszkaajtó 255

deszkafal 227

deszkafenék (góréé) 250

deszkajárda 261

deszkakerítés 255

deszkalap 257, 260, 271, 426

deszkapadló 247

deszkapolc 244

deszkával bélelt 248

deszkáz 248

dézsás olaj 'faedényt áruló erdélyi román kereskedő' 435

dézsmál (terményt) 'részel' 167, 217

digózás 22, 538

diktandó irka 428

diktum (megtanult közmondásféle) 426

dinkatök 250

dinsztel 339, 342

dinsztelt káposzta 343

dinnye 244

dinnvekalap 353

dió 334, 336, 337, 344, 443

diós (kalács) 333, (kifli) 344, (rétes) 333

dirzsi-bodori (gyermekjáték) 428—9

díszek rajzai 476—88

díszítés (kocsié) 509, (ostoré) 306

díszlet 402

díszletfestés 556

disznó 248, 249, 254, 255, 257, 258, 420, 443, 445

disznó 'fagolyó neve gyermekjátékban' 428

disznóáll 345

disznóetetés 268

disznó fölbontása 292

disznóhízlalás 547

disznóhólyag 292

disznóhús 258, 344, 345

disznóhúsleves 340, 344

disznóistálló 250

disznólapocka 344

disznó leölése 291

disznóól 222,250,254—5, 257, 258, 259, 260, 283

disznóól 'lyuk neve gyermekjátékban' 428

disznóorr 443

disznóölés 240—1, 264, 290—4, 327, 423

disznóölő kés 291

disznópaprikás 344

disznópörzsölő villa 291

disznóság 'disznótoros ételek' 293

disznósajt 294

disznósörte 349

disznótartás 254—5

disznótor 188, 241, 273, 333, 423

disznóvágás 265, 273, 337, 340, 425

disznóvályú 447

disznózsír 334, 336

dohány 351, 353

dohánylevél 246

dohányosdoboz 237

dohányszárítás 310

dohánytartó 351

dohány vágó 310

dohányzás 351

dohányzás csépléskor 184

dohogó 'legnagyobb fajta kolomp' 147

dólé (gyermekjáték) 429, 430

dominó 391

döngölt föld 226

döröje 'derelye' 336

dörzsölőfa 'földbe ásott oszlop, amelyhez a jószág hozzádörzsölődik' 147, 155

drapéria (temetési) 521

drót 249, 254, 255, 256

drótháló 257

drótkerítés 223

drótpálca 265

dúc (galamdúc) 258, 259

dúc (kalácsféle) 330

dúckalács 166, 330—1, 344

dudva 'trágya' 251, 260, 263, 273, 274, 295

dudvafű 'európai kunkor' (Heliotropum curo-paeum) 23

dudvagát 'trágyából rakott rekesztek' 285

dudvarakás 'trágyacsomó' 427

dug 'kemencét fűt' 261—2

dugat 'egy alkalommal a kemencébe betett fűtő' 261, 262, 263, 321, 330

dunna 235, 269, 321, 332, 360 (lásd még: dunyha)

dunnahuzat 240

dunszt 300

dunyha 269, 321

duplaablak 238, 281,282

dupla koporsó 524

dupla lakodalom 'menyasszonynál és vőlegénynél is megünnepelt esküvő' 507

durrogtatás (ostorral) 306, 420

duruzsol 'veszekszik, morgolódik' 236

duzzogó 'ülőhely a kemencepadka fölött' 237

Dűl a baba, kondás! (gyermekjáték) 429

dűlő 259—60

dűlőnévadás 71—4

ebéd 268, 273, 276, 330, 334, 336, (csépléskor) 184, 193—4, (disznóöléskor) 293. (iskolásoknak) 188, (lakodalmas) 511

ebédidőjelzése 179, 180

ebédszünet 426

ebédvivő 276

ébenfanyél (pipáé) 313

ebfojtó müge (Asperula cynanchica) 38, 39—40

ébresztő ideje 178, 179, 181, 182, 184, 187, 189, 190

ecet 242, 334, 338, 339, 342

edény 236, 237, 242, 267, 272, 276, 329

edény (galambfészeknek) 253

édesanya 267, 268, 269, 271, 273, 321, 420, 423

édesfaggyú 266

édes málé 327

édeszsír 355

égalj 444

egér 249, 260

egér 'játékban a menekülő gyerek' 436

egérlyuk 264, 289

egészbankra gombozás (gyermekjáték) 433

egészség 444

egészségügy 52, 55

éghajlat 27—34

égtájak szerepe az építkezésben 222—3

égzengés 445

egybeszabott (ruha) 346, 356, (ing) 354

egy födél alatt 'közös háztartásban' 228

egyházi adó 413

egyházi halottbúcsúztatás 524

egyházi hirdetés (esküvő előtt) 507

egyházi temetés 524

egy karra dolgozni 'közös keresetre dolgozni' 189

egy kenyéren él 'közös háztartásban él' 177, 188, 228

egylábas (csizma) 350

egyléről (mos) 298

egypanglis (cipő) 363

egyrészes (ruha) 358

egyszálbél (ember, állat) 'sovány' 457

egyszárnyas (ajtó) 248, (szekrényajtó) 237

egyszél (gatya) 346

egyszobás tanya 228

egytrapp 'folyamatos, egész úton tartó ügetés' 463

egyváltás 'egyetlen ing és gatya vagy ágynemű, ruhanemű' 346

éhomra 'üres gyomorra' 302, 329

eke 256, 422

ekekapa 277

ekekapálás 179, 215,421

ékszerek eltemetése halottal 521

eladólány 357—9, (szépsége) 457—8

eladósor 359

eláll (cselédnek) 'elszegődik' 197—8

elapad (tehén teje) 446

elavul 'megöregszik, elromlik' 252

elcsiszál 'nagyjából elsimít' 254

elegyítés 'egyneművé tétel, kavarás' 332

elejbe 'elébe' 252

élelmiszer 245, 425

éles szerszámmal végzett babona gyermekszüléskor 501

élesztő 320, 322, 324, 326, 331, 332, 335

élet a tanyán 221—77, 261—8

életmód 261—8

életösház 'hombár' 247, 249

életrajzok (adatközlőké, lektoroké, munkatársaké) 569—76

életvarázslás (bélhúzás) 502

életviszonyok a Fehér-tóban 43

eleven parázs 'izzó parázs' 263

élezett dobás (pénzezéskor) 433

elfelé 'magától távolodva' 227

elföldel 'vermel' 250

elhagyott tanyák 563—4

elhúz 'fal alját elfest' 227, 248, 252, 254, 257, 287

elhúzott 'alól festett' 247

eljegyzés 506

eljegyzési vacsora 506

elkeshedt 'megkopott' 236

elköszönés (haldoklótól) 520

elküldő (ember) 'patkányvarázsló' 448

ellenőr 386, 387

ellenzős (nadrág) 348, 350, 353

ellep (patkány, féreg) 'nagyon elszaporodik' 448

elletés 158

elmaricskál 'marokkal elapróz' 332

elmegy a gyerek 'elvetélődik' 500

elmocskosodik (pipa) 313

elmosogat 321

elnök (olvasóköré) 385

elnyújt (tésztát) 323, 326, 327, 330, 335, 336, 337

elő 'munkába vett földdarab, földhossz' 182

előadás (színdarabé) 398, 401

előjelek (lakodalomkor) 512

előkészület szülés előtt 500—1

elölgombolós (kozsu) 363

elöltöltős puska 495

előnként 'szakaszonként, rövidebb földdarabonként' 185

előte 'sárból készült kemenceajtó' 241, 263, 264, 321, 322, 325, 326 (lásd még: tévő)

elrúgat 'lóval nyomtat' 183

elsimít (sarat) 225

elsodor 323, 326

elsőasszony 322

elsőfű 156

elsőié (szappanfőzéskor) 296—7

elsőliszt 320

első sárzás 227

elszakadási mozgalmak 62—5, 414

elszakajt (ménest) 'elhajt belőle' 494

elszánt kutya 'agyonütésre, megnyúzásra való' 304

eltapostat gazt 'lóval nyomtat' 193

elterül (jószág legeléskor) 156

elver 'kicsépel' 251

elvermel 250

élvezet 'haszonélvezet' 190—1

ember 'férfi' 268, 269, 273, 319, 339, 499

ember betegsége 446

emberek szépsége 456—61

emberpiac 197, 203

emberszámba vesz 'megbecsül, fölnőttnek tart' 422

embertani vizsgálatok 162

emlősök 43

endogámia 507

énekeskönyv 361, 426

éneklés 427, (halottnál) 522

énekvezető 412

enyvesvíz 227

eper 246

eperfa 531

eperfagomba 363

eperlevél (tészta) 342

építkezés 221—77

építmény 259—61

épület 444

épületek a tanyán 221—77

épületek elhelyezése 221—77

érdekeltségi tanyai iskola 423

ereje (kemencének) 'heve, tüzessége' 263

eresz 247, 259

ereszágas 282

ereszalj 223, 235, 245, 262, 263, 272, 274, 275, 276,282

ereszet 282

ereszt (kötelet, fonalat) 'fon' 272, 273, 277

eresztés 156

érett túró 300

erjesztés 301

erkölcsi normák 505

ernyő (lámpáé) 265

esős idő 455

erőspaprika 319

erőtlen liszt 'gyenge minőségű liszt' 319

Erzsébet-nap 261

esenc (tejoltóba való) 293

esernyő 362, 419, 443

esküdik 'házasodik' 276

esküdt 'hivatalnok' 428

esküvő 360, 503, 507—18

esküvői ing 506

esküvői ruha 360

esküvő napja 510—1

eső jóslása 444

esőtartó 'esernyő' 362

eszegél 'eszeget' 266

esztregahajtó 158

étel 266, 267, 268, 276, 319—45, (disznóöléskor) 291, (íze) 464, (készítése) 422, (vitele temetőbe) 525

ételmaradék 244, 260

etet 271

etetés 266

etető 194

étkes (állat) 186  

étkezés 147—8, 266—9, 275, 319—45, (ideje, száma) 188, (különbözőségei) 166

étrend 344—5, (halotti toron) 525, (keresztelőkor) 502, 504

ette 'evése' 198, 199

evangélikus egyház 414

evangélikusok 413, 414, 415, 503

éves bognár 378—9

éves cseléd 182

éves kanász 200

éves kovács 378—9

evőeszköz 267

ezüstkalászos tanfolyam 404

ezüstsirály 44

fa 264, 275, 276, 437

faabroncs 435

faápoló tanfolyam 404

fabödön 300

fácán (Phasianus colchicus) 44

fácánbögy (kalapdísz) 349

fácánfogás 316

fadepó 424

fafogas 239

fagolyó 428

faguriga 238

fagy 274, 275

faggyú 265, 266

fagyos 'fázós' 273

fahaj 'fahéj' 336, 337

fahajas cukor 335

fahúzó 225

fakadóvizek 21, 24

fakanál 327, 335, 336, 341

fakilincs 239, 240, 245

fakutya 'csizmahúzó' 236, 349

fal 223, 226, 248, 256, 260, 264, 434

falapát 248, 274

falapicka 'kisebb falapát, keverőfa' 286

falásás (betöréskor) 494

falat rak 248

falcos deszka 248

falfesték 227

falhúzás 'falrakás' 282

falifogas 239

falióra 239, 465

falitéka 477

falka 420

falkaszni241, 242

falrakás 224, 283

falravetős pénzezés (játék) 434

falsot kap (ostor) 306

faltöve 261

falverés 224

falverőbanda 224

família 'család' 499

famozsár 334

fánk 333, 335, 344, 345

fánkverő kanál 332

fantyalit 362

fapipa 313

fapöcök 244, 246, 265, 427

far (kenyéré) 267

farács 248

fareteszes ajtó 248

farkas 149

farkas 'játékos a ludas játékban' 437

farok (sárkányé) 435

faros-bögyös (lány) 'formás' 458

farmezsgye 'földek összeérő vége, földhatár' 221

farsang 331

farsang-böjti pénteki étrend 345

farsangi bál 392

farsangvasárnap 344

fartő (baromfié) 342

fart vet (ménes a viharban) 149

faskatulya 238

faszög 243, 244

fateknő 502

fátyol 360

fauna a Fehér-tóban 43

faváz (kemencéhez) 226

favilla 256, 262

fazék 265—6, 267, 272, 276, 326, 339, 340, 341, 342, 344

fecske 444

fecskefarkú (lepényharapás) 325

fédereskocsi 'nagyatádi kocsi' 369

fédervájsz 'síkpor' 288

fegyelmezés (iskolában) 427 fegyver 489

fehérnemű 236, 237, 270, 272, 359

fehérpecsenye 292

fej (csizmáé) 347

fejalj 238, 245, 271

fejés 187—8

fejeskáposzta 336

fejfa 525

fejkendő 237, 346, 349, 355, 361, 363

fejkeszkenő 362, 363

fejőszék 253

fejpecsenye 292

fejrevaló 361

fejsze 444

fejt (kukoricát) 217

feketeföld 211, 223

feketehomok 21, 22

fekete macska 448

fekete tyúk vére 445

fékető 346, 357

fekhely 236, 237, 271

fektetés 156

fekvőhely 269, (kutváké) 259

félablak 282 félajtó 252

félbankra gombozás (gyermekjáték) 433

félcipő 359, 361

féldeszkaköz (falveréskor) 224

féldugat (fűtéskor) 263

feléből kiad (földet) 191

félelem az elmúlástól 519

feles (földbérlő) 212—5

felesbérlet 177

feleség 268, 270

feles föld 209 felesművelés 212—5

felestej 'ugyanannyi vízzel hígított tej' 340

féléves-tanyás 204, 205—7

felezés 'termény elosztása felesműveléskor' 213

félhasú ütő 'ferdére kalapált gyermekjátékszer' 432

félhérung 'falmagasítás a padlástérben' 246, 544

felhőzet 28

féling 363

félkonty 363

félkoszorú (hajé) 363

félkötény 350

félkötő 352, 363

féllábas (csizma) 'csak egyik lábra húzható' 347, 353

felleg 'felhő' 262

félloboncos (kutya)

'pulikutya nyáron' 447

felmajerföstő (textilanyag) 352

felmajerkötő 'felmajerfestőből készült kötény' 352

felöltő 'blúz' 359

felsőruha 237, 239, 256, 259, 360, 362

félszilaj pásztorkodás 153—9

féltetős (épület) 249

fenék (góréé) 257, (hombáré) 247, 248, (jászolé) 252, (kemencéé) 225, 226, 321

fenekelés 'fegyelmező verés' 427

fenekes 427

fenékensült (lepény) 324

feneminden 'sok lim-lom' 239

fenyődeszka 259

fenyőfa 234, 235, 237

fenyőfa kalapács 225

fenyőgerenda 250

féreg 'egér, patkány' 257, 260, 445

férfi 269, 270, 271, 273, 276, 320, 325

férfiak (munkája) 177, 178—80, 181—3, 183—5, 185—6, 187—8, 262, (névnapja) 407, (piacon) 368, (templomban) 411, 412

férfi csúnyasági verseny 394

férfifehérnemű 445

férfihalott 521

férfiideál 460—1

férfikalap 237

férfikötő 352

férfi szépsége 459—60

férfiviselet 245—54

férjhezmenés babonái 505

ferslóg 'láda' 245, 289, 373 (lásd még: ferslók)

ferslók 'láda' 243, 255

fertály (föld) '13 magyar vagy 14 kishold' 46, 222, 262

fertőtlenítés (ólé) 257

fest 227, 256

festék 252

festetlen bőr 363

festett bútor 234

festőszoknya 362

fésű 363

fésül (hajat) 361, 362, 363

fésülködés 445

fészek 244, 255, 258, 259, 265

fészeknyílás (galambdúcon) 259

fészertető 256, 257, 258, 262

fészertetős (épület) 253, 283

fészkel 253, 259

fiatalasszony 507, (viselete) 259—62

fiatal gazda 189

fiatal lány gyászmenete 524

fiatal legény tulajdonságai 459

fiatal pár 177—8, 228

fiaztató 255

fikciós (ember) 'csavaros eszű, jókedélyű' 378

finánc 310

finomliszt 335

fiók 236, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 270

fiókdeszka 247, 248

fiókgerenda 'kisgerenda' 164, 224, 238, 249, 251, 252, 254, 282

fióktartó gerenda 248

fiókoskamra 248, 249

firhang 'függöny' 238, 240

firis 'friss' 277

fiú 268, 269, 270, 271, 276, 277, 419, 420, 421, 422

fiúgyerek (újszülött) 500, 504

fiúk nemi fölvilágosítása 505

fityula 'fejkötő' 357

flankéből jön a szél (szélhámos műszó) 375

flasztertégla 254

flóra 40, 43

fiöstök 'reggeli' 267 (lásd még: früstök)

fiukk 'zsindely közötti rés' 247

fodor (ruhadísz) 235, 357, 358, 359

fodros (kötény) 356

fodros-bodros (rokolya) 359

fog (emberé) 444, (gereblyéé) 251, (lóé) 252

fog 'jószágot tartásra magához vesz' 154

foga (időé) 'fagy, hideg' 261

fogadás 410

fogak szépsége 461

fogas 241, 253, 347, 424

foggal született gyermek 502

fogó (patkányfogó) 258, (kapaszkodó) 260, (játékban egyik gyerek) 436

fogócska (gyermekjáték) 436

fogoly (Perdix perdix) 44

fogóruha 341

fok (gereblyéé) 264, (lépcsőé) 257

fokhagyma 338, 341, 501, (fölhasználása varázslatra) 449

foltnakvaló 236

foltok újszülött testén 500

foltozás 273

foltozó suszter 378, 379

folyógerenda (fal tetején) 224, 248

fon 272, 273, (gatyamadzagot) 346, (hajat) 355, 359, 361, 363, (kalácsot) 333, (kast) 273, (ostort) 304—5

fonákja (ruhának) 356

fonál 272, 273, 346

fonat (hajé) 363, (kalácsé) 330

fonóka 505

fonottkalács 330—1

fontoskalács 330—1

fordítás (szénarendé) 185

fordítottbőr 355

forgó (föld végén) 545

forgópisztoly 492

forhamedli (ruhadísz) 351

forma 'egyenlő' 432

formázó (vályogé) 284

forralt tej 344

forró zsír 335, 339

forspontos kocsi 492

forhant 'tartalék' 265

foszlós (kenyér, kalács) 321

foszt (kukoricát) 217, 256

fosztás 186

fosztóka 167, 186, 505

födél 'tető' 256, 257, 259, 260

födeles hintó 371

födélfa 224, 247, 249, 254, 257, 384

födő 339, 343

főépület 260

főétkezés 268

főhely 273

főkötő 346

fölad (reggelit) 'asztalra helyez' 325, (tej a savót) 299

fölbontás (birkáé) 295—6, (disznóé) 292

fölcsirkéz   'szénát   kicsi   csomókba, csirkékbe, gyűjt' 166

földbérlés 177

földgömb 424

földikutya (Spalax leucodon) 45

földlépcső 250

földörgöl 'keverés közben liszttel folyadékot fölitat' 327

földrajzi nevek 71—118

földrajzkönyv 426

földszerzés 166

föld szétosztása (örökösök között) 190—1

földvár a bronzkorból 35—6

fölereszt (hígít) 227, (káposztáskádat) 273, (kút-gémet) 276

fölfakad a föld árja 'talajvíz lep el valamit' 274

fölfogja az alját 'jól megsüti (a kemence) a tészta alját' 325

fölfordul (mész) 'tarhonyássá válik' 286

fölfűt 'bemelegít, hevessé fűt' 262

fölgunyázza magát 'nagyon melegen öltözik' 275

fölhasad (kenyér) 319, 322

fölhérc (kocsi része) 369

fölhólyagosodik (lepény) 325

fölhúz (falat) 224

föliggombolós (ruhadarab) 363

föliratok butellákon 467—75

följáró (padlásé) 246, (tyúkólé) 255

fölkeresztel 'kévéket keresztekbe rak' 182

fölkontyol (új asszonyt) 361

fölleg 'felhő' 274

föllépő 'lépcső' 245

föllocsol 287

fölmenőfal 254, 255

fölmotringál 'fölteker' 435

fölnyű 'töves növényt kitép' 181, 182

fölolvas (dohányt a finánc) 310

fölsöpröget 422

fölszabadulás 65

fölszentelés (olvasóköré) 388

fölszíjaz (ostornyelet) 307

föltizedel (vályogot) 284

fölvág (kenyértésztát) 321

fölver (tésztát) 327, 335

fölverő 'kovászolófa' 244

fölvet (ágyat) 288

fölvetett ágy 234

fölzöldségöl (levest) 342

fönnforgó (közebéden, lakodalomban, vacsorán) 394

föntjáró (sárkány) 'magasan repülő' 434

főpróba 401

förgeteg 'nagy vihar' 262

förmeteg 'nagy hóvihar' 274

főruha (újasszonyé) 361

főszakácsnő 516

főtthús 343, 344

főttkukorica 343

főttperec 331

főttsonka 276

főtt tészta 276, 336—7

főtt tojás 345

főz 261, 268, 273, 339, 423, (ruhát) 298, (perecet) 331

főzés 264, 266, 273, 421, 422, 504

főzet 'egy alkalomra, egy adagként főzött dolog'251

főzőkatlan 240, 241

főzőtanfolyam 404

Fragaria viridis Duch (csattogó szamóca) 39

franciazsebkendő 347

frisses 'gyors tánc' 402

fristibe 'frissen' 326

früstök 'reggeli' 155, 178, 179, 275, 291, 267, 273, 328

früstököl 'reggelizik' 267

fufru (hajban) 361

fújtató (cigányoké) 379

fukarság 167—8

fullad (kemence) 263

furkó 'döngölőfa' 258

furkósbot 'bunkósbot' 262

furkóz 'földet döngöl, falat töm' 385

furnéros (bútor) 239

fúró-faragó 424

fúróscigány 279

fúvószenekar 394

függő (ón) 224

függőlámpa 239, 265

függöny 238, 240, 510

függönytartó 238

fűhögy 'fű friss hajtása' 275

fülbevaló 359

füles bor '3 dl' 409

fülesköcsög 265

fűlik (kemence) 'melegszik, hevesedik' 321

fürdő 322

fűrészes (kaszáéi) 423

fűrészpor 511

fürj (Coturnix coturnix) 44

fürt (hajé) 355, 361

füst 226, 238

füstlevezető 242

füstöl (húst) 258, 259

füstölés (húsé) 259, 293, 294

füstölthús 338

füstülő 'húsfüstölő' 258, 259

fűszerezés (kolbászé, hurkáé) 293, 294

fűszerféle 265

fűt 261—4, 321, 330, 333,424

fűtenivaló 'tüzelnivaló' 262, 263

fűtés 261—4, 329

fűtési szezon 261—3

fűz (kast) 'köt' 273

füzet 427

fűzfavessző 247, 435

fűző (cipőé) 355, (míder) 358, 360

gabona 166—7, 244, 245, 246, 248, 249

gabonásverem 246—7

gabonatárolók 246—51

gádor 228, 245, 275

gádorablak 427

gádort húz, 'ház elé folyosót készít' 228

galamb 248, 252, 253, 258, 259, 443

galambdúc 247, 258, 259

galambhús 338

galamblövészet 393

galamblyuk 247

galambos tarhonya 338

galambpadlás 245

gálánt 'szép, takaros' 247

gallant 'szalag' 362

gallér 346, 349, 350, 351, 357, 359, 361, 363

galuskaleves 340

gally 254, 255, 321

gamó 'kampós bot, juhászbot' 147

gamós tűzpiszkáló 240

gané 'ganéj' 241, 264, 301, 347

ganétaposás 'ganéj készítése tüzeléshez' 264, 289—90

ganévető 'ganéjformázó' 289

ganéz 'trágyát leszed állat alól, kivisz istállóból' 255

gang 223, 245, 255, 282, 338

gangi ablak 239

gangoszlop 282

gangrostély 322

gányó 'dohánytermelő' 311

garaboly 'egyfülű kosár' 276, 361

garabolyosruha 341

garasospipa 312 garmada 246

gát (vályogvetéskor) 283

gatya 270, 277, 346, 347, 349, 350, 351, 352

gatyakorc 239, 313, 353

gatyamadzag 346

gatyaszár 346, 347, 352, 355

gavar 'gavallér' 184

gavar csizma 'ünneplő csizma' 351

gaz 181, 182, 263

gazda 226, 262, 266, 268, 271, 272, 277, 323, 353, 354

gazdasszony 260, 267, 268, 272, 361, 437

gazdag keresztszülők 503

gazdagság 443

gazdalegény 148

gazdálkodás 166, (formái) 530

gazdamutató (ruhadarab) 353

gazdasági eszközök 256

gazdasági gép 256

gazdasági munka 420—3

gazdasági tevékenység (köröké) 405

gazt eltapostat (lóval nyomtat) 193

gaztetejű (épület) 'növények szárából való' 258. 264

gaztető 251, 252, 255, 266

gegő (birkáé) 'gége' 295

gém (kútgém) 276

Gémes-féle kenyér 322

gémeskút 260

geometrikus vésés (dísz) 235

gép 256, (varrógép) 273

gépel 'gabonát cséplőgéppel csépel' 193

gépeskéve 'aratógéppel készített kéve' 181

gépszemélyzet (cséplőgépnél) 194

géptársulás 'szövetkezet gépek vásárlására' 537

gereben 272

gereblye 251, 264

gereblyét 181, 182

gerenda 224, 243, 244, 247, 248, 249, 255, 256, 260, 265, 282, 355, 424

gerinc (épület tetejéé) 247, 251, (kazalé) 250

gerincesek 43

gilt 'jó, rendben van' 434

gilva 'gyulladásos seb' 444

goda (Limosa limosa) 44

gólyák 226

gyólyatöcs (Himantopus himantopus) 44 golyó (gyermekjátékban) 431, 432, 440

gomb 345—6, 351, 356, 357, 358, 363, 432, 433, 444

gomblyuk 346

gombóc 328, 336, 337, 339, 340

gombócborotváló (falucsúfoló) 167

ombócleves 340

gomboló 'bőrből rávarrott lógó gomblyuk' 363,

'cipő  begombolásához használt  horgosvégű eszköz' 359

gombolós (ing) 355, (kezeslábas) 347

gombos (nadrág) 348

gombozás (gyermekjáték) 432

gondolkodószék 'karszék' 234, 237, 239

gonosz (szellem) 444

gonoszűzés 445

góré 249—51, 256, 257, 258, 259, 283, (mérnöki rajza) 233

gödény 44

gödör 250, 260

godorcsősz 409

gömbfa 257

gömölye 'túróból formált gombóc' 300

gönc 'rossz ruha' 241, 245, 362

görbebot 254

görcs 'csomó' 331, 340

görcsöt köt 'csomót köt' 292

görény 258

görhe 'görhöny' 267, 328

görhöny   'kukoricalisztből   sütött   pogácsaféle' 188, 238, 328

görögvállas (kombiné) 358

göröngydobás koporsóra 525

gőzmalom 320, 376

grádics 'fából készült lépcső' 224, 245, 250, 257, 289

grifli (íróeszköz) 426

grízgaluskaleves 344

guba (tésztaféle) 333

gulipán (Recurvirostra avozetta) 44

gulyás 153—9, 264

gulyáskunyhó 222

gulyás ostorhasználata 309

gúnár 354

gúnya 252, 275

gurgat 'hosszan vagy többször gurít' 250

gurgulászik 'múlatás közben fölemelt kezét ide-oda mozgatja' 396

gurtnis kocsi 369

güzüegér (Mus musculus spicilegus) 45

gyalogbetyár 490

gyalogszék 241

gyalu 244

gyámoszlop 259

gyász 525

gyászének 522

gyászjelentés 523

gyászkocsi 524

gyászmenet 524

gyegyerget 'ápolgat, ajnároz' 456

gyékény kötél 271

gyengére önt 'tésztát folyósra, hígra készít' 328

gyeplőakasztó 492

gyerek 261, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 277, 319, 321, 322, 326, 333, 335, 343, 423—8, 428—40, 499—504

gyerekágy 'szülés utáni időszak' 502

gyerekágyas asszony 504

gyerekek munkája 178, 180, 181, 182, 183, 188

gyerekember 422

gyereklámpa 'újszülött mellett állandóan égő lámpa' 502

gyerek temetése 524

gyerek viselete 345—8

gyerekzsír 'újszülöttön levő mázga' 501

Gyertek haza, ludaim! (gyermekjáték) 437

gyertya 265, 266, 443

gyertyamártás 265

gyertyaöntés 265

gyertyatartó 265, 266 gyilkosság 494 gyógyszer 343 gyógyítás 444

gyolcs 345, 346, 347, 351, 352

gyolcsgatya 347

gyóntató 410

gyorscsárdás 402

gyorskocsi kirablása 489

gyökér 250, 251, 274, 338, 339, 341, 342, 422

gyömbér 342

gyönge föld 'rossz minőségű föld' 262

gyöngy (ruhadísz) 358, 361

gyöngycsirke 242

gyöp gondozása 289

gyöpszéna 277

gyöpszín 283

gyufa 237, 238, 263, 264, 266, 314

gyufapakli 239

gyújtós 261

gyúr (tésztát) 325, 327, 335, 336, 338, 422, (kolbászhúst) 293, (mosáskor ruhát) 298

gyurgat (gyúrva mossa a ruhát) 298

gyúródeszka 331, 334

gyúróliszt 376

gyúrtaljú (lepény, csíramáié) 324, 325, 326

gyülekezet 415

gyülekezeti élet 414

gyümölcs 249, 345

gyümölcsfa 445, 530

gyümölcsleves 342

gyűrű 359, 506

gyüvő-ménő (ember) 'járókelő, sokat utazó, sok felé járó' 146, 239

habar 341, 344

hadakiroz 'veszekszik, zsörtölődik' 323

hadirokkant 272

hagyma 339, 341, 342

hagymás zsír 343

haj (emberé) 445, (kenyéré) 321, 323

háj 293

hajadonfő 362 (lásd még: hajdonfő)

hajápolás 361

hájas (kifli) 294, (tészta) 422

hajaskukorica 167, 256

hajcibálás 427

hajadonfő 276, 346, 359

hajfésű 362

hajfonat 359

hájjal kenés (újszülötté) 501

hajkoszorú 359

hajnali étkezés (lakodalomban) 518

hajsütővas 361

hajtó (kutya) 259, 260

hajtós 'túlságosan dolgos' 276

hajtószár 'gyeplő' 420, 421

hajtű 359, 361, 362, 363

hajviselet (férfiaké) 350, 353, (középorú nőké) 362, (lányoké) 355, (nagylányoké) 359

hál 'alszik' 269, 270, 276

halak 43

halál (előjelei) 519, (gondolata) 519

haláleset 444, (nyilvánosságra hozása) 523

halálra készülés 519

halcsont (ruhában) 358, 359

hallombul 'hírből, hallomásból' 228

halmok 18

hálóhely (libapásztoré, kanászé) 178

hálókabát 270

hálórékli 363

halott 443, 521

halottas ágy 520

halottas emberek 'temetkezési vállalat alkalmazottai' 521, 525

halottas ének 522—3

halottasház 521

halott asszony öltözete 364

halottbúcsúztatás 524

halott ember szépsége 460

halott emléke 525

halotti ruha 519

halotti tor 525

halottkém 520

halottkísérő koszorús 524

halottkultusz 445

halottmosdatás 520

halottmosó ruha 520

halottnéző 521, 523

halottöltöztetés 520

halottsiratás 522

halottvirrasztás 522

halvány geze (Hippolais paliida) 44

hámágy 271

hamaritészta (gyors készítésű) 335

hámfa (kocsié) 266, 369

hámfatasak 369

hamis (kutya) 'harapós' 259, 354

hamu 263, 264

hamukihúzó 240

hamuláda 194

hamuié 351

hamuval súrol 291

hamvazkodik 345

hamvazószerda 345

hancsik 'földcsomó' 216

Hangya 539, (megalakulása) 533

harang (jószág nyakában) 147

harangláb 411

harangozás (halottra) 523, (istentiszteletre) 411, 412

harisnya 236, 346, 347, 355, 356, 357, 359, 360. 362, 363, 364, 431, 432

harisnyaszár 433

harmadából kiad (földet) 191

harmadiklé (szappanfőzéskor) 297

harmadolás (termény részelése) 216

harmados művelés 215—8

harmat 277

harmonikaszárú (csizma) 350

harmónium 410

háromköves malom 372

háromláb 240

háromszobás tanya 228

hasas jószág 250

használati tárgyak a koporsóban 521

haszonbér 210—2

haszonbérlet 209—12

haszonélvezet 190—1

határzár 314

hatodán 'hatodrészért' 216

hatos fonás (ostoré) 308

hatszéles (gatya) 352

hatszögletű (sárkány) 434

hátulgombolós 347

Hátulsó pár, előre fuss! (gyermekjáték) 436

ház (lakóépület, tanyaépület) 259, (szoba) 275, 281, (fogócskában menedékhely) 436, 437

hazajáró lélek 448

házasélet babonái 505

házaséletre készülés 504

házasság 499, 504—7

házat dob (sántaiskola nevű gyermekjátékban) 440

házeleje 227, 235, 245, 262, 271, 274, 275, 281, 282

házelő 'ereszalja' 447

háziállatok 258

házicérna 266

házigazda 273

háziipari tanfolyam 404

házikenyér 322

házikenyérsütőde 322

házimunkák 421

háziszappan 351

háziszőttes 360

házkörüli munkák 178, 180

háztartás 422

hegyespaprika 242

helyiség 224, 228, 234—61

helynevek 71—110

hencsereg 'forgolódik' 276

hengermalom 531

hengerszék (malomban) 322

heppent 'gyorsan csinál, hirtelen készít' 336

hermelin (Mustela nivalis) 45

herőce (tésztaféle) 335

hetes  'hetenként változó munkafölosztásnál a soros' 212, 268

hetfi 'hétfő' 272

hétfő 272, 445

hétfői étrend 344, 345

hetipiac 265

hétköznapló 'mindennapi, nem ünneplő' 356, 361

hetyenpety 'csúnya, ideiglenes' 247

heve (kemencéé) 334

heveder 236

hevederez 261

heverő 'tartalékban levő' 147

heves (kemence) 325, 327, (föld) 24

hicc 'izzó' 379

hidas (gyermekjátékban hidat vagy kaput tartó gyerek) 438

hidegkonyha 226, 240, 242, 281, 282

hídlás 253

hiedelmek (halálról) 519, (terhes asszonyról) 500

hiedelemvilág 443—9

higiénikus 271

híg sár 227

hímez (ágyneműt) 360

Himnusz éneklése lakodalomban 515

hímzett (ágynemű) 235, 360

hírt hall 443

hittan 413

hizlal (kötelet) 304

hízó 'hízódisznó' 254, 255, 273, (értékesítése) 405

hízólopás 493—4 hívő 320

hó 245, 262, 274   

hobbi 'simító deszka' 227

hodály 255

Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület 59

Hódmezővásárhelyi Tanyai Kirendeltség 57

hóember 274

hófúvás 274

hol (ruhadísz) 357

holdigéző 444

holdújulás 444

holland típusú toronymalom 377

holocén 18

holos szoknya 356

hólyagot vet (tészta) 332

hombár 244, 247—9, 274

homok 226, 255, 259

homokbánya 36

homokház 259

homoktanya 259

homokol 'homokos mésszel meszel' 288

homokos 259

homokos mész 225, 227

homokoséi 259

homokosszín 259

hordalékkúp 18

hordás (gabonabetakarítás) 183, 251, 422

hordóskáposzta 249, 345

horog (szalmahúzó) 258, 262

horogfa 224, 248, 256, 544

hósöprés 274

hosszúszék 242

hosszútészta 337, 344

hozzáragaszt 'hozzáépít' 254

hozzávaló (disznóöléskor) 291

högyöl (vontatót) 277

högyös (ember) 'rátarti, kevély' 350

hömbölget 'gurítva juttat tovább' 262

hőmérséklet 27—30

hullaház 523

hullámos birka 354

Hun az olló, komámasszony? (gyermekjáték) 437

huny 'szundít' alszik egy kicsit' 397

hurcolkodás a tanyáról 563—4

hurka 267, 425, (készítése) 294

hurkapálca 291

hurkatöltő 293, 294

hurkatöltő-spricc 244

hurkatőr 'hurkapálca' 291

hús 240, 252, 259, 342, (füstölése) 240, 241, 259,

(tartósítása) 293

husáng 247

húsdarálás 293 húsdaráló 331

húsfüstölő 258, 294

húshagyókedd 344, 445

húsleves 319, 337, 340, (birkából) 296

húsos ebéd 268

húsvágógép 329

húsvét 444

húsvéti bál 392

húsvéti nagytakarítás 275

huszárzsinór (ruhadísz) 353

húz (falat) 'épít' 228, 252

huzat (ágynemű) 245, 269, 360, 510

húzat 'vontatással szállít' 247

huzatos gép 'jószággal vontatott cséplőgép' 193

húzentrógli 'nadrágtartó' 347

húzott szoknya 356

hüllők 43

hűs 'hűvös' 245, 258

idegen 269

idesszülém 'édesanyám' 321

időjárás 444

idős asszonyok kedvessége 459

idősebb férfiak viselete 351—4

ifjú pár 513, 514, 518 (lásd még: fiatal pár)

Ifjúsági Egylet 393

igáskocsi 369

igenös 'egyenes' 265

ikrek 500

imaház 412

imakönyv 364, 521

inas (munkaeszköz) 167

infúziós lösz 18

ing 270, 277, 345, 346, 349, 351, 354, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 506, (mosása) 298

ingecske 500

ingváll 'féling' 363

ingyenes tanyás 204, 207—8

ingyen iskola 533

innep 'ünnep' 351

iparos 271, 423, 425

irás (pénz írásos fele) 433

irat 236

irka 427

író—paraszt találkozó 534

iskola 267, 268, 321, 419—28, 533

iskolábajárás 423—8

iskolafelszerelés 503

iskolahagyott (gyerek) 333, (fiúk viselete) 349— 51

iskolahálózat 51

iskolák 173—4

iskolás (gyermek viselete) 348—9, (korúak kapcsolatai) 505 (lány viselete) 356—7

ismeretterjesztés 404

ismerkedés 505

istálló 222, 228, 250, 251—4, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 421, 422, 423, 446, 491, (mérnöki rajza) 232, (takarítása) 287—8, 420

istállóajtó 253

istállóküszöb 446

istállópadlás 249

istállós 273

Istenáldás 'gyermek' 499

Isten átka 'gyermek' 499

isteni tudomány 448

istentisztelet 412, 414, (olvasókörben) 404

iszapföltörés 24

iszós 'italos, részeges' 381

ital 425

italmérés 384

italmérő (olvasókörben) 386

italozás 408

itat 271

itatás 266, 273

ítélőbíró (szüreti bálon) 393

ivó (helyiség) 384

ivóvíz 275, 420, 428

ízík 'lerágott levelű szár, szárízík' 262, 421

ízíkel 'jászolból ízíket kiszed' 273

ízíkkíve 'szárízékből kötött kéve' 323

jakabnapi aggófű (Senecio jacobaea) 39, 40

Jancsi (faragószerszám) 167

járás (jószágé) 46, 146, 153

járatás 274

járda 261

járóhely 252

jászol 252, 253, 254, 262, 271, 273, 421

jászolalj 252

jászu 'jászol' 252

játék 419, 421, (fosztáskor) 186, (gyermekjátékok) 428—40, (olvasókörökben) 392, 393—4

játékedény 419

játékvezető 428, 429

játszótér 428

javas 447

javasasszony 446, 448, 501

jégeső 444

jegybenjárás 507

jegyesség 443, 506, (fölbontása) 506

jegykendő 360, 506

jegy pénz 506

jegyváltás 506

jegyző (ovasóköré) 385, 386

jelmezek 401

jeruzsálemi szilva 531

jó járású ostor 303

jó ketyegésü kocsi 369

jóslás 444

jószág 252, 253, 254, 257, 258, 260, 262, 268, 271, 275, 445 (betegsége) 446, 447, (ellátása) 421, (etetése) 273, 422, (kihajtása) 148, 154, (lopott) 489, (tartása) 145—59, (teleltetése) 149, (szépsége) 455, 463

jószágállás 254

jószágjárás 222

jószágszállás 254

jövevények (orosháziak) 161—9

jubileumi ünnepségek 394

juhászat 158

juhászgyerek 348, 349

juhászkamadár 'székilile' 44

juhászok 347, 351

juhbögölylégy lárvája 296

juhfejés 158—9

juhsajt 159

jujgat 'kurjongat, ujjongat' 516

jussolás 'öröklés' 507

kabát 238, 252, 276, 347, 348, 349, 350, 351, 355, 357, 362, 363

kacat 'ócska holmi' 563

kacsa 257, 258, 260, 444

kacsajgás 'udvarlás' 374

kacsazsír 327, 341

kacsingatós (tánc) 402

kajla (fül) 456

kajlog (szélmalom vitorlája) 373, 375

kajszibarack 531

kakas 342—3, 354, 444

kakaskukorékolás 443

kakaslé 343

Kakasszék-ér kivirágzása 23

kakasülő 257

kakasütés (tréfás játék) 394

kalács 263, 320, 325, 330—1, 332, 333

kalácsdeszka 333

kalácssütés 272

kalácssütő 333

kalácstészta 326

kalamijál 'hadonászik' 429

kalamol 'hadonászik' 306

kalány 'kanál' 330

kalap 237, 239, 260, 266, 274, 347, 349, 350, 351, 353

kalapács 224

kalapál (kaszát) 276

kalendár 'naptár' 239

kalendárium 423

kalinkó 'kulcsoskalács, lakodalmi kalács' (Vas megyei tájszó) 332

kálomista 415

kálvinista 415 (lásd még: református)

kályha 424

kalyiba 47

kamara 266

kamasz 435

kamin 226, 242, 282

kaminoskémény 259, 281, 282

kaminos konyha 242

kampó (födélfán) 384, (cipőn) 355

kampát lök 'magasat dob' (dóiéban) 430

kamra 222, 225, 228, 226, 238, 239, 241, 242, 243—5, 246, 248, 249, 265, 266, 273, 274, 275, 281, 320, 327, 337, 338, 344, 355, 423, 428, 504,511

kamra-hombár 248

kamratakarítás 288, 289

kanál 241, 242, 268, 323, 325, 326, 340, 344

kanalastót 147, 428

kanálfej 339, 341

kanapé 234, 239, 271

kanász 178, 197, 200, 203, 268, 271, 421

kanász (gyermekjátékban egyik gyerek) 428, 429

kanász ostorhasználata 309 kanavász (textilanyag) 235

kancsó 234

kandi 'takarmányos' 253

kanfar (tanyavégtípus) 245

kanfaros (tető) 224

kanfarú (tanya) 224, 245

kankarék (ostorfán) 260

kanpulyka 354

kanta 'zománcozott víztartó edény' 234, 242, 246

kantaálló 'kantatartó' 242

kantár (kötőé) 353, (sárkányé) 435

kantárfarok 434

kantatoló 240

kántor 523

kantűz 147

kapa 227, 276

kapálás 179—81,420, 542

kapanyél 227

kaparék 421

kaparékolás (aratáskor) 183

kaparókés 291

kapásföld 215 kapca 236, 347

kapcarongy a jegykendőből 506

kapcáskodik 'makrancoskodik, veszekszik' 410

kapkod (szélmalom) 375

kapocs (ruhán) 358

kapor 341

kapósméta (labdajáték) 431

káposzta 323, 334,  336, 339, 345, (étel) 240, (leves) 339, (savanyú) 273

káposztás (hordó) 339, (kád) 244, 273, (rétes) 333

kaptafa 427

kapu (gyermekjátékban) 438, (színé) 256

kapusszín 256

karácsony 444

karácsony böjtje 445

karácsonyi asztal 444, 445

karafina 'palack' 377

karaláb 342

karalábleves 342

karám 147, 150—1, (juhoké) 158

kardoskúti templomépítés 61

karéj (kenyéré) 267

karfa (széké) 252

karika 384

karikagyűrű 445, 506

Karikás című élclap 539

karikásostor 420, 465, 486, (készítése) 302—10

kárlátó  'maradék  elfogyasztására  hívott  vendégség' 396, 518

karmantyú 361

karmonádli 292

karó 244, 249, 252, 253, 257, 259, 276, 424

káromkodás 270

karonülő gyermek szépsége 456

karperec 359

karszék 242, 245,267, 360

karton 235, 355, 356, 357, 362

kartonkötő 360

kartonruha 360, 361

kartű (ing ujjáé) 351

kártya 237

kártyázás 266, 390, 398

kártyázik 265, 273

kas 227, 259, 262, 263, 264, 273, 275, 419

kása 241, 267

kása (gyermekjátékban) 'nyert játszma' 433

kásapénz-szedés 516

kasfenék 273

kaskötél 273

kasza 243, 246, 276, 422

kaszabeállítás 422

kaszadarab 258

kaszahegy 258

kaszakalapálás 422

kaszál 422

kaszálás 421, 422, 542, (szépsége) 462

kaszás 421

kaszli 'szekrény' 243 (lásd még: kaszni)

kaszni 'szekrény' 236, 237, 239, 242' 360

kaszvány 'sovány' 457

katedra 425

katlan 226, 241, 242, 243, 259, 261, 264, 265, 275

katolikus 414, 415, 503

katolikus kör 388, 392

katolikus templom 410

katona 443

katonafogás 494

katonagatya 'szűkszárú alsónadrág' 350

katonaláda 444

kátrány 256

kaucsuk 361

kavaró 300

kávé 333

kazal 257, 258, 262, 263, 264, 271, (ganéból) 290

kazalrakás 541—2

kazalrakó 194

kazán (pipáé) 312

kecskeláb 164, 224, 247, 271, 385

kecskeméti csutora 313

kedd 333, 338, 445

keddi étrend 344, 345

kefezsinór 362

kékítés 298

kékkötény 292

kékposztó 350

kel (kenyér) 321, (tészta) 332

kelengye 360

keleszt (tésztát) 332

kelesztés (kenyéré) 320

kelt tészták 330—4

kemence 225—6, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 334, 339, 343, 345, 347, 352, 356, 423, 424, 564, (ajtaja) 241, (díszítése) 287, (eleje) 241, (feneke) 226, 323, 324, 326, (részei) 237, (szája) 240, 243, 262, 263, 264, 320, 323, 324, (válla) 328

kemencekészítés 225—6

kemencekészítő 226

kemencekocsi 240

kemencerakás 225—6, 282

kemencerakó 225, 226

kemencepadka 273, 330

kemencézés 'kemencébe való betétel sütés után' 300

kémény 226, 227, 238, 240, 241, 242, 259, 262, 281,282

kéményalja 240, 241, 242

kéménycúg 'kéményhuzat' 240

keményes 'nem egészen kemény' 339

keményfa koporsó 521

keménygallér 349

keményít (ruhát) 298, 358

keménylegelő 157

kéményseprővel kapcsolatos babonák 505

keménytarhonya 339, 345

keménytojás 341

kender 272, 273

kendergombolyag 244

kender háziszőttes törölköző 360

kenderszőttes 234

kendő 355, 356, 359, 362, 363, 440

kengyel (ostoré) 308

kéngyertya 264

kéngyertyás gyufa 238

kénpor 258

kenttúrós (rétes) 334

kenyér 242, 244, 260, 261, 262, 267, 268, 272, 275, 276, 319—24, 326, 327, 341, 343, 345, 352, 423, (bele) 336, (héja) 268, (szépségejósága) 463—4

kenyeresgazda 147

kenyereskosár 267 (lásd még: kenyérkosár, kenyértartó)

kenyerespolc 244

kenyér-jelkép 445

kenyérkosár 323

kenyérliszt 320

kenyérmosdatás 445

kenyérmorzsa 336

kenyérsütés 261, 262, 263, 272, 275, 319—24, 422

kenyérszegés 445

kenyérszelő 267

kenyértartó 249

kenyértészta 323, 324, 326, 333

kenyérvágókés 323

kép (családi) 239

képesített tanító 425

képviselőválasztás (századfordulón) 175

kerék 247, 369

kerek csapó (ostorban) 306

kerekfejű sárkány 434, 435

kéreg (csizmáé) 347

kerekgaluska (gombócféle) 339, 340

kerekgaluskaleves 339, 340

kerekjászol 'takarmánytartó' 253

kerékjászol 'kerekjászol' 178

kerekjászu 'kerekjászol' 253

kerékjászu 'kerekjászol' 253

kerekól 255, 258

kerékpáros lassúsági verseny 394

kerék részei 369

kerek toktartó 'tolltartó' 426, 427

kereskedelem 161, (körökben) 405

kereszt (gabonáé) 181, 182, 183, 251, 267, (díszként) 226, (torony tetején) 414

keresztanya 269, 360, 503

keresztelő 337, 502, 503

keresztelői ebéd 503

keresztet nyom (tésztára, kovászra) 332

keresztfa 244, (kovászoláskor) 272, 320, 321, (söprűé) 274

keresztkoma 503

keresztkötés 308

keresztnévválasztás 165

keresztszülők 503

keresztvíz 503

kérges (tészta) 'érdes' 327

keringő (tánc) 402

kerítés 223, 255

kerítő (kulcsoskalácsé) 332, 333

kérő 506

kert 221, 223, 259, 263, 455

kertészeti tanfolyam 404

kerti kapa 420

kés 241, 242, 267, 268, 324, 329, 330

késel 'késsel nyúz' 295

keszkenő 355

készség 'szerszám' 247

kesztyű 273, 349, 360, 426

kétéltűek 43

kétfertályos gazda 407

két karra dolgoznak 'külön keresetre' 228

kétkerekű kocsi 369

két kézre durrogtat (ostorral) 310

kétköves malom 373

kétlábas csizma 'váltogatható, bármelyik lábra

húzható' 348, 349, 350, 353

kétosztatú tanya 228

kétrészes ruha 358, 364

két sorjával meszel 289

két sorjával sároz 286

kétszikű tojás 324

kétszobás tanya 228

kettős ablak 264

kétvégbekötős istálló 251, 252

kétvégjászlas 252, 281

ketyeg (kocsi) 369, 370

kéve 182, 251, 261, 262, 263, 273, 274, 321, 322, 421

kévébe rak 263

kévés szár 256

kévevágó (csépléskor) 194

kézbesítő 270, 271

kézelő 346

kézen varr 'kézzel varr' 273

kezeslábas (bugyi) 347, 356

kézfogás (bűbájosé) 448, (haldoklóval) 520

kézicserép 226, 247, 282

kézikaszával való aratás 181

kézi kugli 390

kéziszerszámok 256

kézitükör 236

kézmosás (temetés után) 525

kiad (munkát mással végeztet) 226, (meleget a kemence) 226

kiapacsol (gyermekjátékben a kumót) 438

kibélel (ruhát) 359

kicakkoz (díszítésül) 256, 257

kicsapat 'zsinórral falra vonalat fest' 287

kidagaszt 'jól megdagaszt' 321

kidombozás 46

kidúr (disznó a falat) 254

kiéget (kemencét) 226

kifejt (meggyet) 343

kifésül (zsúpnak a rozsszalmát) 251

kifli 326, 330, 344

kifog (földet) 'bérel' 47, 209

kifogó (kocsma) 'pihenőhely kocsik, lovak számára' 409

kifogy a kenyér a héjából 'elfogy a kenyér' 183

kifőz (ruhát) 273

kifúrt köcsög (locsoláshoz) 287

kifúj (vendéget zárórakor) 'távozásra figyelmeztet zenével' 395

kígyóderék 304

kígyófejes gyűrű 359

kígyóhát 304

kihidegöl 'ruhát öblít' 298

kihímez 357

kihúz (tésztát) 'nyújt, általában kézzel' 326

kihuzatol (port a szobából) 288

kikérdez (tanító) 'feleltet' 426

kikérés (lakodalomban) 509—12

kíkkötíny 346

kiköp 'valahonnan kilő' 493

kilő 'láng kicsap a kemencéből' 242

kimangolt (ruha) 236

kimangorol (ruhát) 346

kimustrált birka 294

kimuzsikálás bálból 505

kinaggyáz (ruhát) 'első léből kimos' 376

kinti munka 'mezei munka' 421

kiolvasó mondókák 436

kiosztás 'parcellázás' 46

kipadlóz 248

kipadol 'kipadlóz' 247

kipóckol 238

kipricskál (játékban) 'gombot arrébb ugrat' 433

kirakodik 'sok ajándékot ad' 503

királyné hurkája 'disznó főütőere befűszerezve' 292

kirántott csirke 345

kirendeltség 'tanyai közigazgatási hivatal'  52, 53, 55, 57, 60, 65

kirestál 'kirostál' 266

kirojtoz (gatyaszárat) 346

kisablak 225, 245

kisajtó 244

kisasztal 241, 245, 275

kisbéres 178, 181, 197, 799—200, 260, 350

kisbogrács 240, 241

kiscipó 262, 321, 322, 323

kiscsirke 255, 257, 258, 275

kiscsizma 347, 349

kisdebreceni (pipafajta) 312

kísérőgyűrű 506

kisfésű 359

kisfiók 237 kisgatya 346

kisgereblye 256, 262, 419

kisgerenda 164, 224, 225, 228, 239, 244, 247, 248,

265, 282

kisgyerek 264, 269, 345—6, 445, (temetése) 524

kisház 'kisszoba' 225, 281, 424

kisiskola 424

kisjószág 344

kiskabát 347, 353

kiskamra 283

kiskanál 268

kiskanász 490

kiskapa 419

kiskarikás 420

kiskatlan 240, 241,264

kiskefe 350

kiskonyha 245, 255, 261, 262, 283

kiskovász 332

kiskulcsoskalács 333

kiskúp 218

kislány 361, 419, 420, (szépsége) 457 (viselete), 354—7

kisliba 255, 258

kislíniás (füzet) 'kisvonalas' 428

kismadár (kalácsból) 331, 333

kismalac 255, 420

kismándli 350, 353

kisszánkó 274

kismosás 272

kisodor (tésztát) 337

kisostor 419

kis őrgébics (Lanius minor) 44

kispad 362

kispadka 237

kispadlás 259

kispárna 237, 269, 271, 360

kispockos (kutya) 260

kispohár 'borospohár' 334

kispöndöl 356

kissipka 'gyermeksapka' 346

kissöprű 419

kissuba  354

kisszék 236, 241, 242, 251, 264, 267, 275, 420

kisszoba 226, 228, 235, 270, 281, 424, 518

kistanya 260, 264, 423

kistanyás 205, 264

kisteknő241, 419

kistükör 359

kistűz 291

kisüsti pálinkafőzés 301

kisvajling 'kisebb méretű, zománcos, kétfülű tál' 325

kisvasárnap 'piaci nap' 187, 367

kisvirágú csüdfű (Astragalus austriacus) 25

kisvonalas (füzet) 427

kisvonat 'helyiérdekű vasút' 321

kisvöcsök 44 kisvőfély 512

kiszaggat (tésztát) 327, 330, 334, 335

kiszakajt (kenyeret) 321

kiszí (fagy a ruhát) 246, 272

kiszikkad a lelke 'megszárad' 326

kitalpal (téglával) 254

kitámasztófa 252

kitégláz (kemence fenekét) 225, 255, 260

kiterítés (halotté) 521

kitisztul 'meggyógyul' 447

kitüzelés 'kiégetés' 257

kitolórétes (szilveszteri rétes) 201

kiüt (olajat) 266

kivágás (ruhán) 345, 346

kivág (malomkövet) 322

kivásznal (szélmalmot)  'kiereszti a vitorlákat' 375

kivégzés 494

kiver (tésztát) 332

kivert bika 149, 158

kivert pite 326

kivet 'formáz, formából kivesz' 241

kivirágzás (vizeké) 23, 24, 43

kivülaljas (blúz) 358

klott (textilanyag) 357

kobak (tojástartó) 236, 244, 275

kóbor kutya 257

kóc 272, 273

kockafonás (ostoré) 305

kockázás (gyermekjáték) 440

kocsi 256, 266, 272, 276, 277, 349, 354, 356, 361, 420, 512 (elkészítése piacozáshoz) 367, (gyártása) 370—2, (kenése) 370, (mosása) 370, (tárolása) 370, (vásárlása) 370

kocsiderék 265

kocsifényező 371—2

kocsigyár 370—2

kocsikenőcs 405

kocsin járó betyár 490, 493

kocsioldal 369

kocsiráf 225

kocsirakás 422

kocsipásztor 186, 412, 421

kocsis 266

kocsiszám 263

kocsiszín 224, 245, 249, 255—6, 258, 262, 283

kocsizáp 369

kocsmázás 168—9, 368, 408—10

kocsonya 293—4

kojtol 'füstöl' 265

kókuszkötél 271

kolbász 246, 321, 338, 339, 344, 345, 425, (készítése) 293

kolbászos cipó 321

kolbászvég 260

koldus 271, 272

koldustetű 362

kolomp 147

kolonc (kúton) 260

koma 'barát' 273, 421, 512, 'keresztszülő' 503

komalány (lakodalomkor) 508, 512

komalegény (lakodalomkor) 508

komázás 'szomszédban való időtöltés' 273

komázik 'barátkozik' 457

kombiné 358, 360

komiszgatya 350, 352

komló 319

kommenció (bér) 190—1

kommenciós béres 204

kommendál 'párt, házastársat ajánl' 459

kommendáló 368

komp 'kisebb földcsomó' 276

kompót 344, 345

kondás (gyermekjáték) 429

konfirmál 413

kontárbába 501

kontóra dolgozik (éves bérért, éves elszámolásra) 378

kontós 'rendszeres vásárló, általában tejvevő' 188

kontrás (zenekarban) 394

konty 361, 362, 363

kontyolás 517

kontyoló asszony 517

kónya zsálya (Salvia nutans L.) 39, 40

konyha 226, 228, 237, 239, 240. 241, 242, 244, 246, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 275, 276, 281, 384, 420, 422, 504, (berendezése) 240—3, (takarítása) 287

konyhaabrosz 360

konyhaajtó 244, 251, 261, 351

konyhaasztal 241

konyhabútor 510

konyhakaszni 241

konyhakötő 360

konyharuha 360

kopasz 346, (föld) 'tanya nélküli' 209, 212, (gyerek születése) 500

kopasztás (baromfié) 342

koporsó 364, 520, 523, (fedelének lezárása) 523—4, (vitele) 524

koporsódeszka (háztetőn) 247

koporsókészítés 520—1

koptató 373

korc (ruhadarabé) 346, 348, 351, 352, 356, 357, 362

korcos (ruha) 346, 358, 363

kormiz (hajat) 'süt, bodorít' 361

korom 227, 426

korozsma 'keresztelői ajándék' 503

korpa 274, 319, 320, 321, 322, 328, 376

korpásláda 239

kosár 244, 246, 247, 260, 320, 321, 328, 332, 428,

(kalapé) 350, 353 kosárka 361

kosárfonó tanfolyam 404

kossava (heves szélfajta) 31

kóstoló 294, 425

kostökzacskó 239, 313, 348

koszorú (hajból) 359, 363, (halotti) 444, 523, 524

koszorúfa 248, 275, 282, 319, 384

koszorús (lakodalomban) 512

koszorúslány 508—17, 523, 524

koszorúslegény 508—17, 524

koszorúspárok 524

koszrat 'koptat' 349

kosztüm 360

kotla 'lábos' 339

kotló 244, 255, 275

kotrecáságy 'rácsos ágy' 270

kotu 24, 149

kovács 370—2. 378

kovász 320, 321, 322, 330, 343

kovászfa 244, 332

kovászkészítés 422

kovászol 320, 332

kovászolás319, 320, 332

kovászolókanál 320

kovászos uborka 345

kovászt tesz 'kovászol' 332

kozsu (bőrkabátfajta) 363

kő (malomkő) 322

kőbutykos 265, 266

köcsög 249, 267, 420

ködmön 363

ködmönös (ember) 'kérő, lánykérő' 506

kölcsön 320, (körökben) 405

köleskása 445

kőlikker 'cserépgolyó' 431

kölök 'gyermek' 420

kölöklány '12—14 éves korú lánygyermek' 357

kölletlen idő 'rossz, zivataros idő', 257

köménymag 238, 327, 341

köménymagleves 276, 341, 344

könyv (iskolai) 349, 357, 426, (olvasókörökben) 391—2

könyvtár 391

könyvtáros (olvasókörben) 386

könnyű kocsi 369

kör (olvasókör) 381—407, 530

körégős lámpa 385

körmös 427

körök fölszámolása 406

körösztcsont 'csípőcsont' 340

körösztfa 'kereszt' 332

körösztvessző 'kovászolókereszt' 320

körszakáll 353

körte 531

körülkasos kocsi 369

körzetek (közigazgatási) 58

kősó 238, 244

köszörülés 291

kötél 243, 252, 262, 272, 273, 277

kötelék (állaton) 'kötőfékek' 271

kötelesdohány 310

kötélkészítés 181, 182

kötélteregetés (aratáskor) 421

kötény 261, 352

kötés (kukoricáé) 185

kötés (falak sarkainál) 224

kötő 262, 264, 349, 352, 353, 355, 356, 360, 361, 362, 420

kötőfa (hordáskor) 158

kötött étrend 344—5

kőttes (kelt tésztaféle) 326, 327, 344

kőttesajju lepény (kelt tésztából készült az alja) 324

kőttespogácsa (kelt tésztából) 326

kőttészta 'kelt tészta' 335

kőtpite (kelt tésztaféle) 326

kövércsütörtök 333, 345

kövesgyűrű 506

köveszt (hurkát, sajtot) 'abál' 294

követ vág (malomkövet) 377

közebéd 414

közellátási kirendeltség 405

közép (kulcsoskalácsé) 332, 333

középkorú asszony viselete 362—3

közfal 265

közigazgatás 49—70, 533

közönséges borkóró (Thalictrum minus L.) 38, 39,40

közönséges gyíkfű (Prunella vulgáris) 38

központok szervezése 55—6, 57

községi iskolák 428

közszerzemény 507

krajcáros szög 242

krepdesin (textilanyag) 358

kréta 426

kristálycukor 336

Krisztus menyasszonya (fiatal halott nő) 520

krumpli 249, 274, 336, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 349

krumplileves 276, 339, 344

krumplipaprikás 241, 339, 422

krumplipuska 426

krumplisverem 250

krumplitörő 334

kubikgödör 283

kuckó 237, 238, 239, 264, 269, 270, 275, 320, 355

kucorog 'kis helyen ül' 250

kúcsoskalács 331—3

kugli 390

kuglipálya 384, 390

kujcsoskalács 'kulcsoskalács' 332

kuka (marokverő szerszám) 421

kukorica 243, 246, 249, 250, 263, 327—8, 343, 445, 542—3, (ételek) 188, (fosztása) 186, (főzése) 343—4, (haja) 277, (kapálása) 180—1, 215—7, 277, (szedése) 216, (termesztése) 167, 185—6, 217, 256, 277, 421, 422

kukoricaföld 262, 263

kukoricagóré 249—51, (mérnöki rajza) 233

kukoricaliszt 320, 327—8

kukoricalisztből készült tészták 327—8

kukoricapálinka 301

kukoricapergető (vető) 178

kukoricáskenyér 322

kukoricaszár 223, 273, (hordása) 218

kukucska-tanyás 'ingyenes, munkanélküli, napszámos' 207

kulacs 465

kulcs 236, 247

kulcsos (kalács) 332, 333

kulcsoskalács 166, 331, 513

kulcsostészta (kulcsoskalácsé) 333

kullogó (tésztaféle) 335

kum 'játékban szemét becsukva számol' 438

kumó (gyermekjáték) 437—8

kuncog 'könyörög' 327

kunkötés (kötél megkötési módja) 147

kunyhó 147, 490

kúp (takarmányé, trágyáé) 290

kurjongat 517

kurjongatás 512, 513, 518

kurta lakodalom 'csak a vőlegényes háznál ünnepelt esküvő' 507

kurvás (kenyér) 'szép, magasra hasadt' 322

kút 253, 254, 259, 260, 261, 274, 276, 428

kútágas 226, 260

kútgém 156, 260

kútgödör 'kút melletti, jószágfürösztő gödör' 223, 260, 285

kútkáva 260

kút pusztulása 564

kútvödör 491

kutya 155, 245, 247, 257, 258, 260, 268, 275, 321, 327, 425, 445, (szelídítése) 494

kutya (csizmahúzó szerszám) 349

kutyabőr kikészítése 304

kutyafül (disznó szívén) 292

kutyaharapás 444

kutyaház 259

kutyakenyér 321

kutyanyakú (csizma) 353

kutyaól 259, 283

kutyaprém 363

kutyaugatás 269, 272

kutyaütő (hivatalnokféle, ellenőr) 386, 387

kutyaveszettség 447

kutyáz 'állatot kutyával térít, űz' 157

kűdöttördög 'piszkos ruhájú gyerek' 248

küllő (kerék része) 369

külső egyház 413—4

külső munka 'mezei munka' 187

külső piac 368

kürtő (kémény része) 240

küszöb 239, 349, 351

kütymő 'forradás a fa törzsén, ágán' 363

láb (kulcsoskalácsé) 332, 333

lábas 240, 241, 276, 338, 339, 341

lábas gaz 'le nem aratott, lábán álló gabona' 421

lábazat 240

lábbeli 236, 348, 355

labda 431

labdajátékok 431

labdázó 'fiatalok társas összejövetele 505

lábnyom (varázslatban) 448

lábszíj (verés) 427

láda 237, 243, 244, 245, 255, 274, 275

lag (cipő) 'lakk' 359

lagíroz 'lakkoz' 359

lagzi 'lakodalom' 507—18

lágy (legelő) 157, (tészta) 327, (víz) 328

lajbi 154, 348, 349, 350, 353

lajbizseb 350

lakásbővítés 281, 282

lakodalmas ház 333, 513

lakodalmas menet 512

lakodalmazik 277

lakodalmi babonák 512

lakodalmi előkészület 507—8

lakodalom 331, 332, 333, 337, 404, 443, 507—18

lakóépület 222, 228, (mérnöki alaprajza) 230

laktatós 'könnyen jóllakni tőle, kevés ehető belőle' 335, 337

lámpa 236, 245, 265, 266, 272, 273, 361

lámpagyújtás 265

lampion 435

lánc 265, 271

láncbarona 262

lángliszt 376

lángos 323, 324

lány 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 319, 324, 333, 348, 362, 414, 419, 420, 421, 422, 445

lányanya 499

lánybabonák 445

lánygyermek 321, 500, 504

lanyha 'enyhe, langyos' 299, 330

lanyhít 'melegít, langyosít' 321

lánykérés 506

lányok (nevelése) 504, (öltözete, viselete) 393, 401

lányosház 506

lányszájú (férfi) 'nem dohányzó' 466

lapát 225, 241, 250—1, 252, 325

lapátol 274

lapicka 'keskeny, lapos fadarab, léc' 227, 244, 272, 292, 320, 332, 430

lápi póc (Umbra krameri) 43

lapulevél 260

laska (tészta) 337

lavór 242

lé (mosáskor) 272

lebbencs (tészta) 337

lebbencsleves 337

léc 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 319

lécdarab 260, 431

lecke 426

lécváz 225

lecsipeszel 298

ledolgoz (emberi munkával igaerő munkáját) 262

ledől 'nap közben lefekszik, lepihen' 235

leereszt 'géppel elcsépel gabonát' 184

lefetyel (kutya a vizet) 260

lefog 'útját áll, nem enged továbbmenni' 354

leföldel 'elvermel' 250

legallyal 321

legelő 145—6, 149, 155—9

legeltetés 156—9, 420, 421

legény 270, 271, 274, 276, 423, 448, 505, (jó tulajdonságai) 459, (öltözete, viselete) 349— 51, 393

legénybúcsú 509

legényfiú 271, 274

legombolós bugyi 357

légy 251, 270, 275

lehajtós (labdajáték) 431

lehúsoz (bőrt, csontot) 293

lekókányoz 'magasról leüt, lever valamivel, bottal' 428

lekonyul 'lehajlik' 235

lekvár 323, 330, 336, 337, 345

lekvárfőzés 300—1

lekváros (derelye) 301, (fazék) 300, (gombóc) 301, 337, (kalács) 333, (kifli) 330, 344

lelkészlakás 414

lelkész-tanító 413

lelovagol (sárkányt) 'láb között lehúzza a madzagot' 436

lencse 445

lencseleves 338

lenvászon 351

leöl (disznót) 291

lepadlásol 'padlást készít' 242, 248, 252, 257, 282

lepalincsol 'vastag deszkákkal beföd' 153

lépcső 248, 257

lepedő 234, 235, 240, 245, 352, 360

lepény 261, 267, 269, 275, 324—7, 330, 333, 344, (jósága) 464

lepényalj 326

lepényevés 394

lepénysütés 324—7

lepénytészta 326

lepényzsák (amire a lepényt kiteszik a kemencéből) 325

Lepidio-Puccinellietum limosa crisicum (nomen nova) 43

lepsi (kalap) 'rossz, régi, hajlottszélű' 194

leragad (jószág) 'nyugodtan legel' 309

lerombolt tanyák 563—4

lesároz 225, 343 (lásd még: letapaszt)

lesóz (húst, szalonnát) 293

lesül (játékban) 'veszt' 430, 431

letapaszt 226, 250, 256

letetejez 'tetőt rak rá' (asztagra, kazalra) 183

létra 224, 245, 252, 253 lettyenős (lepény) 324

leültet (menyasszonyt) 'fizet azért, hogy üljön, ne táncoljon' 517

levág (sárkány) 'lezuhan, leesik' 434, 435

levarr (rendet) 'nem vág jól le, szálakat tövesen hagy' 422

levásznal (szélmalmot) 'vitorlát fölteker' 375

levél (tésztából) 336, 337, 422, 443, (kukoricáé) 262

levélajtó 242, 248, 253, 282

leveles szár 262

levelibékával végzett varázslás 505

leves 268, 276, 319, 514

levesbeköszöntő (lakodalomban) 514—5

levesestál 268

levesfőzés 338—42

levesmaradék 268

levestészta 337—8

liba 250, 251, 255, 257, 258, 260, 343, 367, 420, 443, 444

liba 'gyerek a ludasjátékban' 347

libalegeltetés 420

libaól 258

libaostor 420

libapásztor 178, 421

libatojás 324

libatoll 234—5, 327

libazsír 327

licitál'többet ígér'211

likker'golyó'431, 432

likkerezés (gyermekjáték) 'golyózás' 431—2

liniás 'vonalas' 426

liszt 238, 244, 274, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 342

liszteskosár 376

lisztesláda 376

liszteszsák 243, 244. 272

lisztszita 329 (lásd még: szita)

lisztszitálás 272 (lásd még: szitálás)

ló 251, 253, 254, 266, 271, 273, 274, 354, 422, (betegsége) 446, (szépsége) 463 ,(tartása) 149—50, 152, 153—8

lóalj 271

lőállás mérnöki rajza 231

lobogó (víz) 'forró, forrásban levő' 336

lobogós (víz) 'lobogó' 337

lobos (kaszaél) 423

lóbőr 349

lóca 501

locsol (szobát) 287

lófárasztás 494

lógané 273

lóganés (sár) 225, (víz) 288

lógó (sárkányon) 434

lóhajtás 422

lóistálló 252, 257, 271, 276, 281

lókapa 215

főkefe 253

loknis (szoknya) 361

lólopás 271

lompos 'elhanyagolt öltözetű' 363

lóösszeírás 408

lopás 315

lópatkó 252

lópokróc 236, 245

lóré 'lóval vontatott vonat' 381

lósóskalevél 260

lószerszám 243, 244, 245, 249

lószín 254

lóval (cséplés) 193, (sártapostatás) 284

lovasbetyár 490

lóverseny 393

lóvezetés 421

lóvezető 179

lőcs 269

lökő (játékos a délében) 430

löszfal 36

löszhát 17—25

löszös iszap 18

lötyögős 'híg' 328

lucakalendárium 445

Luca-nap 445

lucapogácsa 445

lucaszék 445

lucerna 422

lucernavágás 185

lúd 327

ludasjáték 437

lúdtoll 443

lúg (szappanfőzéskor) 297, (fölhasználása) 291

lúgszappan 297

luteránus 415

lük 'golyót gurít' 431, 432

lüszter 358

lyukat fog (játékban) 428

lyukcsere (tekézésben) 429

lyukból dólézás (gyermekjáték) 429—30

lyukra gombozás (gyermekjáték) 432—3

lyukra játszás (golyókkal) 432

mácsikszedő 'tésztaszűrő' 331

macska 247, 258, 260, 266, 267, 268, 275, 320, 327

macskabajúsz 492

macskabőr kikészítése 304

macskabűrbe marad (fogócskában az utolsó fogó) 436

macskahere (Phlomis tuberosa L.) 39

macskalyuk 247

macskatányér 419

madarak 43, 44

madárgyülekező állomások 44

madárvonulás 44

madzag 261, 346

maga karjára (dolgozik) 'családban önálló keresetre' 207

magánjáró (cséplőgép) 193

magázás 407, 419

mágikus erő 444

magkacsa 258

mágia 'téglacsomó' (téglaégetéskor) 254

magliba 258

magló (disznó) 274

magpulyka 258

magtár 244, 249

magtárszállítás 247

magvaskender 260

magyar birka 363

magyar gulya 151—2

magyar kukorica 343

magyar marha 151—2

majális 392

május 261

májusi bálák 392

mák 244, 334, 336, 337, 344, 345

mákos (kalács) 333, (kifli) 330, 344, (rétes) 333

makrapipa 466

máktörőmozsár 244, 329

malac 254, 255, 343, 420

málé (kukoricaétel) 188, 238, 267, 327—8

máléliszt 'kukoricaliszt' 327, 373

málévíz 328

malom 266, 322, 327, 372—3, 531, (munkarendje) 374

mamusz 355

máncog 'sír, könyörög valamiért, nyűgösködik' 419

mándli 'mellény' 350, 353

mándlizseb 432

mandzsetta 357, 361

mandzsettás 358, 359

mángol 352, 372 (lásd még: mángorol)

mángorlás (ostoré) 305

mángorló 272, 465

mángorol (ruhát) 298

március 275

március 15-i ünnepségek 392

marha 276, (tartása) 150—8

marhabőr 351

marhagané 241

marhaistálló 222, 253

marhaitatás 268

marhatrágya tüzelése 289

Mária-kép 411

marokverő 181, 182, 421

martilapu (Tussilago farfara L.) 38

masina 'gyufa' 314

masinarúd (cséplőgépé) 167

masni 355, 357

masnis (ruha) 361

másodiklé (szappanfőzéskor) 297, (mosáskor) 298

maszenákos 'követelőző' 212

maszka 'jelmez' 392

maszkabál 392

Mátyás Diák című újság 389

mázgás 'ragacsos' 337, 338

mázol (szoba földjét) 238, 288

mécs 266, 274

mécses 253, 266

mécseslyuk 266

Medárd-nap 444

meddő (juh) 159

medve 'összeégett téglacsomó' 254

megabál 292

megágyal 'ágyat vet' 235, 277, 287

megállasodik (hús) 296

megcincoz (fiú a lányt) 'megcsiklandoz, megtapogat' 505

megcukroz 343, 344

megcsapkod (földet) 'benedvesít' 287

megcsiccsenik 'megromlik' 240

megcsudál 'szemmel ver' 447

megdézsmál  (állat, féreg)  'elvisz valamennyit valamiből' 258

megdinsztel 334, 343

megdohosodik 247, 274

megdugdos 'nádtetőn hiányt pótol' 252

megereszkedik   'megpuhul,    nedvességet   szív be' 329, 331

megereszt (szélmalmot) 'elindít' 375

megesett lány 499

megfejel 'gaztetőre új réteget rak' 254

megfekszik (jószág) 'lefekszik, elpihen' 149

meggebed 'meghűl, megmerevedik' 326

meggyúr (tésztát) 324, 327, 338

megharmatol 'enyhén megnedvesít' 224

megkívánás (terhes asszonyé) 500

megkorpáz (belet) 293

megmosdat (kenyeret) 322

megnyomul 'valami teher alatt alakot változtat' 285

megnyújt (pörzsölés előtt disznót) 291

megorvosol 'meggyógyít, megjavít' 446

megönt (gyertyát) 266

megparáhol 'vízzel megpermetez, kissé benedvesít' 329

megpirongat (gyermeket) 427

megpörget (ostort) 310, (sóval) 'gyengén megsóz' 340

megpöröl 'megdorgál, megpirongat' 419

megroggyan (épület) 285

megrontó 'rontást előidéző' (személy) 446

megsodor (tésztát) 321

megsavanyodik (moslék) 254

megsóz 258, 326

megsuhint 'rántásfélével beránt' 340

megszeg (kenyeret) 267

megszerez 'megtetéz, hozzátesz' 260

megszitál (lisztet) 326, 328, 332, 334, 335

megszívósodik 'megpuhul, megnedvesedik kissé' 333

megterít (náddal a tetőt) 250

megtojóz 'baromfihímje párosodik, megtermékenyít' 354

megtölt (rétest) 334

megülepedik (épület) 285

megüt (olajat) 266

megyeház 444

meggy 343

meggycseresznye 531

meggyfabot 354

meggyszósz 349, 343

méhes 283

méhészeti tanfolyam 404

mejjes 'felső résszel ellátott' (kíkkötíny) 346, (kötő) 352, 361

melaszpálinka 302

melegkonyha 226, 242—3, 273, 281, 282

melléképületek 222, 227, 238, 246—61

mellékhelyiség 222, 260

mellékkoma (lakodalomkor) 'vőlegényt kísérő barát' 512

mellény 273, 347, 348, 351, 353, 363

mellényzseb 353

melleskötő 353 (lásd még: mejjes)

mélyszántás 186 ,178, 422

mélytányér 268

méneselhajtás 494

menetes 'egyenletes' 276

menstruáció 504—5

meny 361

menyasszony 506, 509—17, (búcsúztatása) 512, (szépsége) 458, (viselete) 359—62

menyasszonybabonák 445

menyasszonyi (láda) 244, 444, (ruha) 362. (torta) 516

menyasszonykoszorú 445

menyasszonyos ház 330, 507—17

menyasszonyszöktetés 517

menyasszonytánc 509, 517

menyecske 189, 261, 361, (szépsége) 458

menyecskekonty (lakodalmi kalács) 513

menyecsketánc (lakodalomban) 518

menyecskézés 316

menyét (Mustela criminae) 45, 258

mennyezet 227, 248, 253

mérges 'heves, forró, izzó' (kemence) 262

merinószőrme 363

mérnöki fölmérések tanyákról 229—33

mester 'tanító' 427

mesteremberek 378

mestergerenda 'nagygerenda' 164, 224, 248, 251, 253, 268

mész 227, 256

meszel 227, 238, 241, 246, 252, 254, 256, 257

meszelés 257, 285, 288, 289, 444

meszeletlen 227

meszelő 238

meszelt 247, 248, 259

meszezés (talajjavítás) 17

mészoltás 286

mesztéláb 'mezítláb' 284, 348

méta (labdajáték) 431

méterrúd 424

mezei pacsirta (Alauda arvensis) 44

mezei pocok (Microtus arvalis) 45

mezítláb 264, 284, 346, 348, 355

mezőőr 425

mezsgye 46

míder 'fűző' 358

mihencs 'mihelyt, rögtön, azonnal' 275

mindenes (cseléd) 197, 199—200

mindeneslány 201—2

mindenszentek 525

mirtusz 361

mirtuszkoszorú 360, 361

mise 411

miskócikarton (textilanyag) 356

mocsárföltörés 24

mocskos (edény) 268, 276

mogyorófa (bot) 428, (pálca) 427

mogyorós (tésztaféle) 335

molnárgörény (Mustela ewrsmanni) 45

mondóka (gyermekjátékban) 428

mondvacsinált 'rendelés után készült' 350

móring 507

móringolás 507

morzsa 445, (maradék) 518

morzsás túró 334, 337

morzsolás 275

morzsolt kukorica 243

morzsukaleves 341

mos 319, 359

mosakodás 270, 445, 504

mosás 240, 242, 264, 272, 273, 275, 297, 298, 420, 422, 423

mosatlan (edény) 268, 276

mosdószék 242, 243

mosdótál 243

moslék 254, 255

moslékoshordó 254

mosóanyag (vászonféle) 347, 359

mosogat (edényt) 273

mosogatóvödör 245

mosóruha 356

mosószék 242, 244, 245, 251, 272

mosóteknő 242, 244, 273

mosóvíz 297, 298

mostalan 'mosatlan' 276

Most jöttem Amerikából... (gyermekjáték) 439

motosz 'juhbögölylégy lárvája' 296

mozsár 258

möglel 'megtalál' 354

muff (kézmelegítő) 361

múlatás 395—7, 409, 460, 512

muma (női nemiszerv) 504

munkafolyamat utánzása (játékban) 439

munka fölosztása a családban 177—91

munkára szoktatás 419—23

munkás (bérmunkás) 276, 277, (sok munkával készülő) 465

munka szépsége 461—4

műhely 283, 378

műkedvelő előadások 398, 556

műkedvelő verseny 403

műtrágya 405

művi vetélés 499

nád 224, 225, 250, 251, 254, 256, 264, 434

nádfödél 252 (lásd még: nádtető)

nádkéve 250

nadrág 347, 348, 349, 352, 353, 427

nadrágszíj 347, 348, 350, 427

nádszál 424, 435

nádtetejű 277

nádtető 224, 226, 251, 252, 254, 255, 281, 282

nagyajtó 277

nagyanya 267

nagyapa 270, 423 (lásd még: öregatya)

nagyasztal 267, 352

nagyatádi kocsi 187, 369

nagyböjt 324

nagycsalád 499

nagydebreceni 312

nagygazda 489

nagygereblye 421

nagygerenda   'mestergerenda'   164,   224,   239, 240, 241, 244, 246, 247, 265, 499, 520

naggyáz 'nagy öltésekkel varr' 235

nagyhamis (kutya) 259

nagyház 'nagyszoba' 456

nagyja tarhonya 338

nagykabát 269, 273, 347, 349, 350, 353, 357, 359, 360, 362

nagykatlan 240, 241

nagykendő 237, 360, 362

nagykés 321, 326

nagykeszkenő 362

nagykonyha 261, 262

nagykócsag 44

nagykovász 332

nagylány 270, 272, 356, 422—3, 505, (szépsége) 457, (viselete) 357—9

nagyliba 258

nagylilik 44

nagylíniás (füzet) 428

nagymama 270, 276, 333, 423

nagyméta (labdajáték) 431

nagymosás 298

nagy szeme van 'drága, ritka' 251, 264, 283, 336

nagypárna 360 nagypéntek 445

nagypillangós (korpa) 320

nagysuba 354

nagyszalvéta 323

nagyszoba 226, 228, 237

nagyszülő 267, 271, 423

nagytábla 426

nagytakarítás 275, 288

nagytál 336

nagytanya 222, 238

nagyvonalas (füzet) 427

napa 'anyósa' 361

napföljött 'napkelte' 374

napnyugta 365, 445

nappali bál 508—9

napraforgószál 327

napraforgószár 223, 226, 252, 255, 256, 260

naptár 239

nászajándék 514

násznagy 511, 513, 514, 517

násznép 510, 511, 513, 514, 517

necc (birka hashártyáján) 295

negyedesművelés 215—8

nemi életre fölkészítés 504

nemi elkülönítés 504

nemi érés 504—5

némettáskaleves 340

nemzetiszín pántlika (hajban) 355

népesség 13, 161—9

népház 539

népi játékok 428—40

népi névadás 73—5

névnap 265, 407—8

nóta szövege 465, 466, 492, 493, 518

november 261

női ideál 461

női kabát 359, 521

női viselet 354—64

nők (névnapja) 407, (templomban) 411, 412

nősülés 189, (babonái) 505 (lásd még: házasság,

lakodalom) növendékgulya 151

növénytakaró szépsége 453—4

numera 'évszám' 235

nyagdul (bútor) 'megmozgósodik' 234

nyak (ostoré) 307, (ruháé) 361

nyakbaakasztós (kötény) 355

nyakkendő 349

nyakkötél 155

nyaklánc 359

nyakló (kötényen) 355, (ostoré) 307, 309, (talicskán) 284

nyári ágy 245

nyári állás 255, 283

nyári bál 393

nyári életmód 274—7

nyári étrend 345

nyári fészer 254

nyári hőmérséklet 30

nyári kemence 261, 262, 275

nyári legeltetés 157

nyári névnap 407

nyári pásztor 197, 202—3

nyáriszín 258

nyél (ostoré) 308

nyeleslapát 261

nyelvjárás 171—5

nyeregtető 224, 247, 248, 256, 257, 259

nyeregtetős (épület) 248

nyerészkedő játékok 431—4

nyers 'nedves' 226, 251

nyerstej 345

nyes (csikós a lovat) 310

nyírág (tanító pálcája) 424, 427 n

nyírfajd 44

nyírfaköteg 274

nyírfasöprű 274

nyírfavessző 274

nyiszog 'mozgás közben nyiszorgo hangot ad' 236

nyitott bugyi 357, 358

nyivászta 'beteges, sovány, rosszul fejlett' 354

nyolc fűzésű (sallang az ostoron) 307

nyomás 'belső legelő' 146

nyomda 'papírbolt' 427

nyomtatás 246

nyoszolya 'ágy' 234, 235

nyoszolyóágy 518

nyoszolyóasszony 518, 361

nyoszolyólány 361

nyújt (tésztát) 272, 334

nyújtódeszka 241, 325, :26, 327, 330, 332, 334, 335, 337, 340

nyújtófa 325, 336, 337. 444

nyúl (Lepus europaeus) 45

nyula (disznóé) 292

nyúlláb (táblatörlőnek) 424

nyúzás (birkáé) 294

nyüstöl 'használ, koptat' 245

nyüstös suba 271

nyüttes suba 'használt, régebbi, elnyűtt suba' 271

óbúza 'előző évi búza' 246

odaszabott (ruha) 'testhezálló' 357, 358

október 261

ól 222, 250, 254—5, 256, 257, 258, 259, 260, 274

olaj 166

ólajtó 257

olájbéres 'román mezőgazdasági munkás' 197—8

olajfesték 288

olájkorsó (Erdélyből hozott) 465

olajosmécs 266

oldal (kocsié) 370, (kemencéé) 263

oldalas 292, 294, 338, 339

oldalgombolós (cipő) 359, (kozsu) 363

oldalköz (kocsié) 276

oldalszalonna 244, 282

oldaltvarrott (csizma) 347

oldalvarrottas (csizma) 350

olló 346, 359

ollófa 248

ollókereső játék 437

ollóláb (tetőtartó) 164, 224, 248, 250, 251

olt (tejet) 299

oltár 361, 410, (kerülése újszülöttel) 503

oltástúró 334 (lásd még: oltott túró)

oltó (tejoltó) 293, 324, (készítése) 299

olvas 'számol' 265, 447

olvasás 'pásztorok ellenőrzése, számadása' 148

olvasó (imádkozáshoz) 364, 521

olvasó (terem) 384

olvasókönyv (iskolásé) 426

olvasókör 121, 189, 357, 381—406, 505, 508, 530

olvasópróba 400

omlós alj (lepényé) 326

ONCSA-házak 59

óra 239, 350, (megállítása halálesetkor) 520

óralánc 350

orda-túró 300

ordnung 'rend' 289

organtil (textilanyag) 299

orgazda 489

orja (disznóé) 292, 294, 339, 340

orjára bont (disznót) 292

Orosháza kontra Vásárhely 62—6

Orosházi Friss Hírek 389

Orosházi Friss Újság 389

orosházi nyelvjárási szöveg 173—5

orozva csinát kölök 'törvénytelen gyerek' 499

orrtürülő keszkenő 'zsebkendő' 363

orvos 499, 520

orvoslás 446

orvosság 236

ostor 302—10, 419, 420, 421

ostorfa 260

ostorhegyre vesz (csikót) 310

ostorkészítés 302—10, 421, (szerszámai) 303

ostormutatás 368

ostornyél 307—9

oszlop 245, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 266, 384

osztály (sántaiskola gyermekjátékban) 439—40

osztó (csem-csem gyűrű játékban) 439

osztrák katona 492

osztrák zsálya (Salvia austriaca) 25

ótástúró 'oltott-túró' 334, 336

ótott-túró 'oltott-túró' 324

ótvaros gyerek 501, (születése) 500

ögyelget 'elkever' 338

ögyelítés 'elegyítés, elkeverés' 332

ökör 152, 369

ökörhajtó ostor 303

öltözködés 162, 165, 345—64, 393

öltöztetőasszony (újasszonyé) 517

öngyilkosok temetője 524

öntő (gyertyaöntő) 265, 266, (szappanfőzéskor) 297

öntöttpite (tésztaféle) 326

öntözés kezdetei 531

ördögbocskor 262, 373

ördögi tudomány 448

ördögszekér 45, 262

öregagyag 225

öregasszony 445, (viselete) 363—4

öregatya 'nagyapa' 266, 267, 268, 276, 346, 347

öregbéres 204

öregbiblia 'nagy Biblia' 360

öregbíró (szüreti bálban) 393

öreg ember 268, (halála) 519, (szépsége) 460

öreggazda 148, 189, 276, 353

öregkalács 333

öreglúd 258

öregség 444

öregszék 241

öregtanya 206, 225, 260

öregtarhonya 341

öregvőfély 518

őrlet 274, 332 (lásd még: őröl)

őrletés 372

öröklés 507

őröl 320, 327

őrmester 423

őrszem (betyároké) 491

örvös lile (Charadrius dubius) 44

Örzse-nap 'Erzsébet-nap, november 19.' 261

ősgyöp 36—41

őslakosság 161—9

Ősmátra-elmélet 40

őszibarack nemesítése 531

őszi befogás (disznóé hízóba) 274

összeáll 'összegyűlik' 266

összeállít (lepényt, tésztát) 325, 331, 332, 340

összedagad (kenyér a kemencében) 423

összehajtott bocskor (tésztaféle) 326

összeheppent 'gyorsan készít' 338

összemarok (mértékegység) 325

összeőgyelít 'elkever, elegyít' 336

összepergál 'megpörköl' 375

összeragaszt 'egybeépít két épületet' 257

összeragasztva 'egybeépítve' 222

összeszoktatás (jószágé) 155

összever (jószágot) 'egy falkába terel' 154, 155

ötödén 'ötödrészért' (művel földet) 216

ötödös (kukorica) 218

ötös 'öt kévéből álló gabonacsomó' 182, 183

öv 357, 359, 360

őz (Capreolus capreolus) 45

özvegység 443

pacsi 'tenyeres' 427

pacsmagol 265

pad 234, 236, 238, 245, 249, 267, 268, 271, 273, 275, 385, 424, 425

padka' (kemencéé) 237, 238, 239, 240, 241, 264, 270, 271, 272, 273, (ágyé) 245

padkaalj (kanapé kihajtó vége) 234

padlás 224, 239, 245—6, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 259, 264, 272, 282, 319, 518, (takarítása) 288—9

padlásajtó 248, 253, 259

padlásföljáró 243, 252, 257

padlásol 254

padlásolás 224—5

padló 282

padmalyos sír 524

padozat 248

pakfon-gomb (fehér fémből készült) 348

pakszus 'marhalevél' 315

palacsintatészta 328

palatábla 357, 426, 427

pálca (tanítóé) 427

palihcs 'vastag keményfadeszka' 253

pálinka 249, 425, (eltemetése halottal) 521, (főzése) 301—2, 531

pallásol 'padlásol' 225

pallat  padlás' 224, 247, 409

Pál-nap 444 palotás (tánc) 402

pamacsoló 290

pampuska (tésztaféle) 324

pandúr 489—495

panglis (cipő) 362

pangli 380

pangó talajvíz 22

pánt (ruhán) 356

pantalló 347, 348

pántlika (hajban) 355, 357, (szemverés ellen) 447

pányva 'kötél' 494

pap 428, 444, 523, (nagybetegnél) 519

pap (szalmafonat kazalon) 164

papebéd 411

papír 234, 260, 261, (skatulya, doboz) 266

pápista 415

paplan 269, 270, 271,360

paplanhuzat 360

paprika 242, 338, 341, 343

paprikás 330, 331, 342—3, 344, 515

paprikás (ember) 'paprikát áruló' 270

paprikászsír 339

paprikáz 258

papucs 236, 320, 352, 359, 360, 362, (szélmalomnál csúszóféle) 377

pár (párélesztő) 319, 320, 322

paradicsom 249, 341, 343

paradicsomleves 341

paradicsomszósz 340, 343

parasztbába (tanulatlan, oklevél nélküli) 501

paraszttanító (oklevél nélküli) 423

parázs 240, 241, 258, 262, 263, 264, 321, 326, 330

parázsfogó 240

parázshús 296

páré 'paréj, gyom, gaz' 155, 263

párélesztő 239, 319, 320, 322

parfümösüveg 361

parget (textilanyag) 346, 348, 356, (bugyi) 357, (ruha) 355, (szoknya) 346

párkészítés (párélesztőcsinálás kenyérsütéskor) 319

párna 245, 269, 270, 271, 276, 332, 360

párnafa 248

párnahuzat 235

párnavég 235, 236

partimadarak 44

párszárítókas 'cserény' 319

párszita 272

párszűrő szita 242

párta (bútordísz) 237

pártában marad (nem megy férjhez) 359

partok 18

párválasztás (házasságkötéskor) 504, (szempontjai) 398

páskum 163

paszomány (ruhadísz) 353

passzos 'szűk, testhezálló 350

pásztor 260, 420

pásztorbot 485

pásztorélet 146—50, 153—9

pásztorkodás 420

pásztorvilág 489—95

paszur 'bab' 246

patkány 249, 257

patkánybűvölés 447

patkó (csizmára) 348

pattogatott kukorica 344

pecsenye 333

pecsétgyűrű 506

pecsmet 'aprólékos, háládatlan munka' 336

pelenka 500

pelerin (gallérféle) 361

pemzliz 'ecsettel meszel' 286

penna 'tollhegy' 394, 427

péntek 336, 337, 445

pénteki étrend 344, 345

pénz 236, 237, 243, 272, 274, 425, 432, 433—4, 445, 517, (halott kezében és szemén) 521

pénzezés (játék) 433—4

pénztári ellenőr (olvasóköré) 385

pénztáros (olvasóköré) 385, 386

pepecs 'aprólékos, háládatlan munka' 335

perec 330, 331,502, 513

perget (magot) 178

pergőrokka 272

pertli 349, 351, 354, 355, 357, 358, 363

peszmetelés 'aprólékos munka' 324

peszra 'gyerekre vigyázó, felügyelő' 202

petró 'petróleum' 265, 266, 405

petróleumos bütykös 266

petróleumlámpa 385

petróskanna 265

perezuros (birka) 'sebhelyes, sebes' 294

pernyedomb 287

perselyezés 412

Pesti Hírlap 389

Péter-Pál-napi bál 393

Phlomis tuberosa L. (macskahere) 39

piac 347, 349, 367

piacozás 186—7, 188, 367

pilis 'első szelet kenyér' 267, 323

pillangó (lepényé) 325, (ostordísz) 307, (ruhadísz) 358

pillangós korpa 319

pille (lepényé) 325

pimpőke 456

pina alakú sárkány 435

pince 249

pingál 'fest' 239

pipa 237, 239, 351, 353, 444, (eltemetése halottal) 521 (készítése) 312—3

pipakupak 312

pipál 353

pipás ember 312

pipaszár 312, 427, 466

pipaszurkáló 239, 313

pipatartó 239

pipatórium 313

pipázás 310—4, 351

pipiske (tésztaféle) 333

pircsikukorica 344

piroskötél 'kókuszkötél' 271

pirospaprika 340

piskótatorta 516

piszkafa241,263, 323,445

piszkálóvas 240

piszke 343

piszkostészta 'lekvárostészta' 336

piszok 'szemét' 262

pisztoly_490, 493

pite 226, 326, 327, 328

pitvar 240, 241,242

pityere 'árnyékszék' 260

pityke (fémgomb) 351, 353

pitykés (mellény) 347

placc (istállóban) 253, 254, 271, 273, 274, 284r 285

plafon 227, 287

plágáló vesző 'tanítói pálca' 424, 427

plajbász 'ceruza' 394, 427

platni (tűzhelyen) 241

pleisztocén 18

pletyka 443

pócik 'padka' 237

pockos (kutya) 259

pocok 'patkány' 255, 258, 447, 448

pocokelküldés (patkánybűvölés) 447

pocséta 'kút melletti jószágfürösztő gödör' 223, 260, 456

pofaszakáll 353

pofozkodás 427

pogácsa 326, 327, 334, 349, (fakanálszerű ütőszerszám tenyeresadáshoz) 427

pogácsaszaggató 320, 324, 327

poggyászkocsi 194

pohár 234, 268

poharas barát 410

pohos 'pocakos' 162

pókháló 266

pokróc 236,238, 243,245,269,270,271,276,277

polc 236, 237, 241, 242, 244, 249, 253

polgári esküvő 507, 511

polka 394, 402

pólya 500

pólyásbaba 419

polyva 227, 246, 256, 289

polyvahordó 194

polyvahordórúd 195

polyvarakó 194, 195

polyvás (épület) 256, 277, 283

polyvás sár 225, 227, 252

pompázás (harangoztatás) 523

pompos (tésztaféle 323—4)

ponyva 246, 276, 384, 520

porcukor 334, 335

porfesték 227

porosza (kukoricaétel) 188, 267

portásdaru (Anthropoides virgo) 45

porturos (ruhadísz) 356

postai ellátás 52

postás 269

poszahomok 286

poszhomok 21

posztó 346

posztócipő 363

potom 'ingyen' 214

pöcköl 'ujjheggyel arrébb lök, ugrat' 433

pöckös kötél 147, 273, 293,

pöcök 241, 265, 266

pöcs (gyereké) 'hímvessző' 346

pöndöl (ruhadarab) 264, 345, 355, 363

pöndölös (gyerek) 226

pörémes 'prémes' 347

pörkölt torta 516

pörnye 240, 241, 263, 287, 321, 325

pörnyehúzó 241

pörnyelyuk 240, 241, 263

pörnyés trágya 290

pöröm (trágyacsomóé) 274

pörzsölés (disznóé) 291

pössed 'lassan sül' 325

pöszög (lekvár főzéskor) 300, (szél) 375

prédál 'pocsékol' 267

prém 347, 349, 357, 363

prémes 350, 359

prémoszlop (épületen) 248

prémszegély (épületen) 361

presnyák (ruhadarab) 363

priccs (fekhely) 271, (csizmanadrágé) 350

priccses (nadrág) 350

prímás 394

princesz (ruha) 358

prizma (halom, csomó) 250

próba (betyároknál) 489, (színielőadásé) 400'

Prunella vulgáris L. (közönséges gyíkfű) 38

pruszlik (ruhadarab) 358, 361, 363

Puccinellietum limosae hungaricum 43

pucol (jószágot) 271, (lámpát) 265

pucolós 'cipőtisztító fölszerelés' 236

púderosdoboz 361

pufál (ruhát mos) 273, 298

pufálószék 273, 298

puff (ruhadísz) 358, 359

puffos (ruha, blúz ujja) 358, 361

puhatestűek 43

puhít (tésztát) 327

pulóver 273

pulyka~Z57, 258, 343

púp (kenyéré) 267

puplin 358

púpra lakott 'nagyon jóllakott' 516

purungya (munka) 'csúnya, rendetlen' 195

puska (fegyver) 492, (keréké) 369

puskapor 263

pusmog 'lassan egyenletesen ég' 264

Pusztai vadvirágok (verseskötet címe) 554, 557'

pusztulás (tanyáé) 563—4

guttony 367

putyikukorica 327

rabság 444

rács (ágyon) 236, 270

rádió 240

rádióelőadás 539

rádiózás 539

ráf (keréké) 369, 370

ragadványnevek 164—5

ragalja 246, 255, 466

ragaszt 'hozzáépít' 256, 259, 260

ráhabar (ételre) 342, 343

rájár 'többször eszik belőle' 266

rajzok díszítésekről 476—88

rak (kemencét) 'épít' 225

rákap 'rászokik' 257

rakotmány 164, 254

rakott ágy 235

rakottkrumpli 345

ráncba szed (gatyát, rokolyát) 346, 359

ráncos (pöndöl) 363

rántás 241, 338, 339, 340, 341, 342, 343

rántáspirítás 422

rántottleves 324, 345

rásuhint (rántásfélét tesz rá) 339, 341

rátábláz (haszonélvezetet ingatlanra) 191

rávág (lábon álló gabonára rendet) 167, 251

ravatal 443, 521,523, 524

reformátusok 412, 414, 503

reggeli 181, 184, 266—7, 268, 276, 291, 293, 324, 325, 328, 341, 344, 345 (lásd még: früstök)

Reggeli Újság 389

regget 'rekesztget' 223

regnál 'fegyelmez' 419

regrutabál 394

regula 424

rekesz (disznóólé) 254

rekesztek 249

rékli 'hálókabát' 270

relni 'sütő' 226

remonda 'katonaló' 150

rendre vág (gabonát) 181

répa 253, (sárgarépa) 341

répabogár 290

répakazal 250

répavágó 253, 256

repceolaj 266

reperálás 'javítás' 427

repülőereszet 252, 282 (lásd még: röperesz)

repülés (tészta) 334

részeg ember 410

részel (terményt) 167

reszelő 334

reszelttésztaleves 341

részes (munkás) 277

részesarató 181, 218, 276, 422

részesmunkás 184, 195

részesművelés 212—8

részvétnyilvánítás 521

reterát 'árnyékszék' 260

rétes 333—4

rétespogácsa 334

rétesszél 334

rétestányér 334

retesz 240

reti 'árnyékszék' 260

réz (tollszáré) 427

rézcsat 247, 248, 259, 483

rézeleje 301

rézgolyó 431

rézgomb 347

rezervális 414

reznektúzok (Otis tetrax) 45

rézüst_244

rideg jószágtartás 145—53

rideglegény 'agglegény' 148

ridikül 'retikül' 359

riglifa 158

rigmus (italról) 425, (játékkor) 438—9

ripacsos (fal) 'nem sima' 286

riszál (lábost) 'ide-oda mozgat' 339

rizs 341, 343

robot 214, 216

rocska (faedény) 285

rojtos (gatya, kendő) 351, 355, 362

róka (Vulpes vulpes) 45

rokka 272

rokolya 354, 357, 359

rokon 271

rongy 243, 245, 321, 420, 426

rongypokróc 234, 236, 238, 510

rontás 444, 449, 502

ropogós csárdás 395

rosta 256, 259, 338, 344

rostabél 'rostányi mennyiség' 338

rostély 225

rostélyajtó 563

rostélyos (ajtó) 257

rossza (földnek) 455

rosszembörök 'betyárok' 495

rossz szömély 'leányanya' 499

róvásfa 148

rozs 251

rózsa (ruhadísz) 360, 361

rózsafélék 531—2

rózsafüzér 411

rózsakukorica 327

rög 226

röhög (ló) 369

röpereszet 228, 252

röpülősrétes 333

rőröl 'elvesz, ellop' 436

rőrő madzag 'elvett sárkányzsinór' 435

rúd 235, 246, 266, 271, 369, 370

rudaló 304, 305

rudasfa 374

rudasgyűrő 194

rúdszárny (kocsié) 369

rúgat (lóval) 'nyomtat, csépel' 193

ruha 154,236, 239,241, 270, 271, 272, 276, 345—64

ruháskaszni 346

ruhatár 384

ruhával rontás 448

ruhaváltás 270

ruhavarrás 445

ruhazacskó 337

ruházat 154, 345—64

ruházkodás 345—64

rum 335

sajmeggy (pipaszárnak) 313

sajtpolc 299

sajt (disznósajt) 294

sajtkészítés (juhsajté) 299—300

sajtkészítő tanfolyam 404

sajtkukac 299

sajtospolc 245

sajtruha 299

sajtszék 299

sakkozás 390

saláta 343

sallang (dísz) 239, 303, 306—7, 308, 309. 313, 348

sallang (különszolgáltatás földbérletnél) 213—4

Salvia nutans L. (kónyazsálya) 39, 40

sáncrendszer 36

sántaiskola (gyermekjáték) 439—40

sántít (szélmalom vitorlája) 375

sapka 237, 346, 347, 349, 350, 351, 357 s

áfrány 342

sár 224, 225, 226, 227, 254, 256, 258, 259, 284

sárból rakott fal 251

sárgaföld 'agyag' 21, 25, 226, 256, 285

sárgarépa 250, 251, 274, 338, 339, 341, 342, 422

sárgaság orvoslása 520

sárgavászon 345, 354

sarkantyú 349

sarkantyús sármány (Calcarius lapponicus) 45

sárkány 434—6

sárkányfarok (gyermekjáték) 432

sárkészítés 226—7, 286

sarkút 283—4

sárléc 225

sarlós gamandor (Teucrium chamaedrys L.) 39

sármunka 226

saroglya 369

sarokpad 234

sáros (sárkészítő ember) 285

sároz 'tapaszt' 227, 252, 257, 258

sározás 227

sártapasz 264

sártaposás (sárkészítéskor) 225

sárzás 226, 247, 275, 286

sárzó (ember) 227

sátor 383, 384, 419, 507

sátorosbál 393

sátoroskocsi 493

sava 'sós íze, fűszerezettsége'331

savanyú alma 344

savanyú fű 157

savanyúkáposztaleves 339, 344

savanyúság 244, 339, 343, 344

savanyúságoshordó 244

savanyúságoskanta 242

savanyú töltöttpaprika 344

savó 299, 260

segédkantárszár 421

segg 427

seggevége (disznóé) 'vastagbél legutolsó része' 293

seggevége 'távoli rokona' 410

selmeci pipa 312

selyem 358, 359

selyemblúz 360

selyemhernyó tenyésztése 531

selyeming 360

selyemkendő 363, 364

selyemruha 360, 362, 364

selyemszalag 359

selyemszifa 320, 376

Senecio jacobaea L. (Jakabnapi aggófű) 39, 40

sérágja 'saroglya' 369, 'lécajtó' 225

sérágjásbugyi 'csukott női nadrág' 357

serpenyő 240

sertésól 254—5

sertéstelep 255

sertésvész 314

sétálódeszka (galamboké) 247, 258, 259

sifli (tésztaféle) 337, 342

siflitészta 336

sifon 'szekrény' 237, 239, 246, 251, 257, 258, 260, 424

sifonkemence 'szögletes kemence' 237

sikérdús (liszt) 322

síkpor 501

sima hol (ruhadísz) 357

simító (sározáskor) 225, 227

simító sárzás 'második sárzás' 227

simítózik 179

sinszeg (haj) 'egyenes' 457

sipítós (hang) 'magas, vékony' 460

sír (halotté) 444, 524

sírásás 524

sírásó 524, 525

siratás 443, 522

sirató (halottsirató) 522

siratóasszony 522

siratószövegek 522

sírbontási babonák 524

sírgödör 524

sírhant 525

sírhantolás 525

sírhely 519

sírkerülés 525

sisak 301

slafrok 'egyrészes ruha' 358

slampos 'elhanyagolt, rendetlen' 459

slicc (ruhán) 347, 350, 352

slingelés (ruhadísz) 358

slingelt (díszített) 235, 236, 362

só 242, 266, 321, 324, 327, 328, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 339, 342, 445, (varázslat sóval) 449

sóballa (Suaeda) 24, 25, 45

sódar (baromfié) 342

sodor (kalácsot) 332, 333

sodrófa 324, 335

sókivirágzás 43, 45

sokszoroz (dóiéban többször üt) 430

somfabot 354, 428

somfarúd 240

somkóró 255

sonka 276, 293, 294, 330

sonkanadrág 350

sonkaujj (ruháé) 359

sorminta 478

sorol 'növény sorja látszik' 216

sort fog 'beáll a sorba, saját sort szerez' 179

sort hajt 'egy sor munkáját végzi' 179

sós faggyú 266

sóslúd (tésztaféle) 327

sós tej 326

sóstóparti katolikus templom 410—2

sós víz 324, 325 sótartó 244

sótlan disznózsír 501

sóz 258

söpör 274, 287

söprű 241, 273, 274, 419, 505

söprűkötés 274

söprűnyél 263

söprűvel varázslás 449

sörélesztő 319, 320

sörösüveg 227

sörte fölhasználása 291

spájz 245

spárga 434

sparhet 'tűzhely'241, 242, 243, 261, 264, 265, 287, 288

srégtaps (táncban) 396

stafír 'hozomány' 359, 360, 509, 511

stafírung 360, 361

staniszli 'papírzacskó' 242, 327

stelázsi 'polcos állvány' 244

stólapénz 503

stósz 'csomó, rakás' 236

stráfokra (vág) 'csíkokra, szalagokra' 292

strapacsizma 351

strimfli 'harisnya' 346, 362, 432

strózsák 'szalmazsák' 235, 245

Suadetum maritimae hungaricum 43

suba 165, 241, 244, 245, 249, 270, 271, 276, 277, 351, 353, 354, 356, 361, 362, 493

subás nyár 'hűvös nyár' 183

súber 'leeresztő deszka' 249

sublót 236, 237, 239, 268, 360

sublótflók 236, 252, 275

sublótterítő 236

sudár (ostoron) 306, 309, 420

sugár (legény) 'magas, karcsú, vékony' 459

suhantott  leves  (rántásfélével  berántott)  324, 337, 341

sujkol (mosáskor) 298

sujkoló (tanítói segédeszköz) 426

sujtás (nadrágon) 350

supa (karámféle)152

surbankó (legény) 'fiatal, suttyó' 459, 505

surul 'súrol' 291

suszter 347, 378, 379—80

sutykó 'suttyó' 406

suttyó (legény) 'fiatal' 349, 459

süketség (újszülötté) elleni babona 504

süldő 254, 255, 447

süldőlány (12—14 éves) 357

sült alj (dohány alsó levele) 311

sülthús 331, 344

sültkrumpli 267, 345, 349

sülttészta 336

sülttök 344

süllyesztett tanya 223

sündörög 419

sürgönyöz (sárkányeresztéskor) 435

süt 261, 262, 264, 274, 275, 319—24, (hajat) 361

sütés 263, (egy sütésre való lisztmennyiség) 274

sütet (egy alkalommal sütött kenyér) 320

sütő (tűzhelyé) 241, 242

sütőabrosz 320, 321, 332

sütőasszony 333

sütöde 322

sütőház 322

sütőlapát 241, 244, 245, 321, 322, 325, 326, 333, (feje) 323

sütőteknő 244, 291

sütővas (hajsütő) 361

süveg 347

süvegcukor 238, 275

svájfolt (ruha) 363

szabadjuh (pásztoré) 158

szabadkémény 226, 239, 242, 264, 281, 282, 294

szabadkéményes (konyha) 240, 241, 259, 272, 273

szabadlakás 206

szabad pálinkafőzés 301

szabadság (béresé) 199

szabadságharc 489, 492

szabadsallang (ostoron) 306

szabadtüzelés 364

szabás-varrás tanfolyam 404

szaggat (tésztát, pogácsát) 326, 327, 340, (használ, koptat ruhát, szerszámot) 236

szaggató (tésztáé) 335

száj- és körömfájás 314, 315

száj ízesítő 329

szájnyílás (kemencéé) 237, 282

szakácsnők tánca (lakodalomban) 516

szakajt (kenyeret) 321, 324, 325, 326, 328, 336, 423, (betyárok a ménest) 149

szakajtás (kenyéré) 272, 321

szakajtókosár 272, 273, 321, 332

szakajtóruha 321, 340, 341, 360, 516

szakáll 351, (viselete) 353

szakít (földet vályogvetéshez) 285

szál (textilanyagé) 351

szála 'sátor' 395

szalag 346, 355, 358, 359, 360, 361

szalagos (fánk) 335

szálas szalma 262

szalma 235, 236, 243, 246, 250, 254, 255, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 271, 273, 321, 333, 444

szalmabála 255

szalmacsóva 263

szalmacsutak 291

szalmadugó 343

szalmagörcs 444

szalmahordó 194

szalmakalap 350, 355

szalmakazal 250, 256, 257, 263, 264

szalmalyuk 258

szalmán szülés 501

szalmás sár 252

szalmatartó 253

szalmatartó rács 252—3

szalmatető 254, 255, 256

szalmatűz 225

szalmavágó 256, 487

szalmazsák 235, 236, 245, 264, 510

szalonna 246, 252, 267, 272, 276, 293, 327, 345, (tárolása) 293, (teteje) 246

szalonnabőr 260

szalonnabürke 'szalonnabőr' 347

szalonnakuka 'szalonnaakasztó horog' 244

szalvéta 340, 360

számadó 146, 148, 153

szamár 444

szamártüske 355

számmisztika 445

számosállat 251, 254

számosfalka 146

szánkó 349, 356, 426 (készítése) 371

szánkózás 188, 274

szántás 422, (szépsége) 461

szappan 238, 275, (főzése) 296—7, (öntése) 297, (tárolása) 297

szappannakvaló 294

szappanöntő (forma) 244

szaporulat (jószágé) 254, 255

szár (kukoricáé) 249, 251  252, 253, 254, 256, 261, 262, 263

szárazbableves 338, 344

szárazgaluska 337, 340

szárazkeresztelő 'bába által való keresztelés' 502

szárazmalom 372

szárazpaszita 'szárazkeresztelő' 502

száraztészta 268, 272, 276, 336, 345

száraztésztalé (keményítéshez) 298

szárcsa 44

szárdarab 321 szárít (ruhát) 238, 264

szárítóléc 238

szárízík 'leveletlen kukoricaszár' 254, 262, 321, 325, 424

szárízíkkíve 250

szárkéve (kukoricaszáré) 249, 274

szárkúp 249

szárnyék 'szélmentes hely, szélárnyék' 152

szárma 'töltöttkáposzta' 293

szarufa 224, 252

szarv (tehéné) 253, (trágyacsomóé) 274

 szárvágás 185, 421

szárvágó 263, 466, 488

szarvas 'trágyacsomó' 274

szarvasmarha 251

száznapos kukorica 343

szecska 187

szecskavágó 256

szecskáz 256

szegedi pipa 312

szegénylegény 490

szeges (kenyéré) 267

szegfűgomba 25

szegőág (kulcsoskalácsé) 330

szegycsont (disznóé) 291

szék 235, 236, 239, 240, 243, 268, 269. 270, 272, 273, 424

székelybál 393

széken szülés 501

szekér 369

székfű 246

székilile (Charadrius alexandrinus — juhászka-madár) 44

székláb 320

szekrény 237, 239, 240, 243, 424 szél 261, 266, 444

szél (70—80 cm  szélességű  textilanyag)  235, 351—2

szélalá (tűzrakás, disznópörzsölés) 291

széldeszka (tetőn) 249

szelemen 164, 224, 246, 247, 248, 250, 251, 254, 256, 257, 384

szeleskerék (szélmalomé) 377

szelestengely (szélmalomé) 377

szélfogódeszka 'széldeszka' 247

széljárás 375

szélkallantyú 'komolytalan, szeles' 458

szellemjárás 448

szellős koporsó 'gyalulatlan deszkákból összeszegelt' 520

szellőzőlyuk 246, 252, 254

szellőzőnyílás 247, 248, 257

szellőztető lyuk 238, 243

szélmalmi liszt 320

szélmalom 372—8

szélsőséges életviszonyok a Fehér-tóban 43

szélviszonyok 30—1

szembefordított hol (ruhadísz) 357

szembehol 357

szemérem 270

szemérmesség 504

szemét 445

szemetes 'részeg' 410

szeme van 'ritka, drága' 267

szemmel ver 445, 446

szemmel verés elkerülése 502

szemölcs 444

szemöldökfa 227, 247, 252, 384, 456

szemverés 446

széna 157, 252, 253, 271, 276, 277

szénaágy 277

szénagyűjtés 420

szénatartó rács 252—3

szénavágó 466, 487

szenteltvíz 523

szentkép 239, 410

szentmise 411

szénvonó 240, 241, 263, 321, 326, 334, 445

szennyes 272

szeptember 425

szépségideál 460

szépségverseny 393

szerda 336

szerdai étrend 344, 345

szerdék túró 324, 334, 336

szerecsendió 342

szerelem 443

szerelmi praktikák 448

szerelmi varázslatok 505

szerencse 252, 443, 445, 502

szerencsétlen napok 445

szerepkönyv 400

szereposztás 400

szerszám 243, 252, 253, 256, 303

szérű 167, 221

szérűkészítés 462

szeszélesztő 320

szétnyithatós fogas 239

szíj (nadrágé) 348, (ostoré) 304

szijszált 'laza' 289

szik 43

szikbuckás 'szíkfoltos' 222

szikes (föld) 211, 223, (talaj) 18—25

szíkifokok 25

sziki lelleg (Limanium gmelini) 23

sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp. pannonicum) 25

szíkipacsirta (Calandrella brachydactyla hungarica Horváth) 44

sziki útifű (Plantago maritima) 25

szíkjavító tanfolyam 404

szilaj jószágtartás 145—53

szildeszka 252

szilva 336, 337

szilvalekvár 300, 336, 344

szilvalekváros (rétes) 333

szilveszter 445

szimpla ablak 238, 281, 282

szín 255—6, 258

színdarabok betanulása 399—400

színes ágynemű 235

színliszt 'finomliszt' 322

színpad elkészítése 401

szipákol (pipázáskor) 314

szirom (kutyabőr) 304, 307

szirony (kutyabőr) 304, 307

szita 244, 255, 272, 320, 321, 328, 332, 337, 517

szitálás 376

szivacs 426

szivarozik 353

szivat (pipázáskor egyszeri megtöltés) 314

szívós (sár, tészta) 'nedves, nyirkos' 225, 247, 332

szoba 225, 226, 228, 234—40, 244, 246, 251, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 320, 328, 337, 346, 355, 422, 423, 424, 511, 523, (takarítása) 287

szobaablak 222—3, 259

szobaasztal 267

szobaberendezés 234—40

szobabútor 360, 510

szoba-konyha-kamra beosztású tanya 224

szóda (szappanfőzéshez) 296

szódabikarbóna 326

szoknya 273, 346, 356, 357, 358, 359, 360, 361

szoktatás (jószágé) 157

szolgafa 167

szolgálati lakás templomnál 411

szolgáló 197, 202—3

szolgáltatások bevezetése 533

szoloncsák 22, 43

szolonyec 18, 22, 43

szombat 324, 325, 337, 346, 348

szombati étrend 344

szombati takarítás 288

szomszéd 269, 273

szomszédol 'szomszédban beszélget, időt tölt' 168, 235, 273, 346

szopóka (pipáé) 312

szopósmalac 255

szoptatós asszony 361

szórványistentisztelet 414

szósz 344, (készítése) 343

szóval beér 'elkiált odáig' 275

sző 272

szőlőháncs 448

szőlőkoszorú 393

szőlőmetsző 488

szöméj 'feslett életű nő' 362

szőr (subáé) 276

szőrme 363

szőrnyűg (lóra) 273

szőrös gyerek születése 500

szőrtarisznya 276

szöveglejegyzés (nyelvjárási) 171—5

szövet 355, 358

szövetkezés 405, 522—3

szövetruha 360, 361, 362

szövőszék 272

sztyeppéghajlat 27

szúnyog 276

szúnyogháló 235, 275

szurkos fonál 247

szusztora 'világító a kemencében' 321

szutykos (ruha) 'koszos, piszkos' 346, 355, 456,

szutyora 'nedves bagó' 353

szűkgatya 350, 352

szülés 500

szülés előtti készülődés 500—1

szülési babonák 501

szülés módjai 501

születés 499—502

születésszabályozás 499

szülő 268, 269, 423

szűr 351, 354

szüreti bál 393—4

szürkegém 44

szüvet (takáccsal vásznat) 'szövet' 272

szűzdohány 256, 310

tábla (iskolai) 424, (szappan) 238

táboriágy 271

táborikemence 254

taftselyem 361

tag (földdarab) 276, (épület része) 281

táj szépsége 453

tajtékpipa 239, 313,466

takács 272

takarítás 287—9, 422, 427

takarmány 252, 253, 256, 274, 277, 422, 445

takarmánybehordás 274

takarmánykrumpli 264

takarmányos 283

takarmányozás 151

takarmányrépa 250

takarmány tartó 253

takaró 183, 271, 510

takaró-rétes (aratás utáni) 183

takarózik 269

tál 241, 246, 328, 329, 332, 334, 335, 337, 339

talaj 13—25, 260

talajjavítás 17, 22, 538

talajtérképek 17

talajtípusok 18—25

talajvíz 246

találós kérdések (lakodalomban) 509—11

talicska 224, 227, 419, 422

talp (csizmáé) 349, (kenyéré) 267, (keréké) 369

talpaslámpa 236, 239, 265

táltos 444

táltos-képzet 446

táltosság 502

tályog-gyökér 38

tamburabál 331, 398

tamburásbál 394

támoszlop 250

tánc 511, 512, 514, 516, 518

táncfélék 394—6, 402

tánciskola 395, 404

tánciskolás lány viselete 357—9

tanfolyamok 404

tanító 399, 423—8

tanítók előadása 404

tankönyv 423

tanya 221—77, (átalakítása) 281—3, (beosztása) 224, 228, (berendezései) 234—61, (bontása) 563—4, (építése) 223—8, (helyiségei) 234—61, (karbantartása) 285—7, (környéke) 531, (möge) 225, (típusai) 164

tanyaalaprajzok 229—33

tanyaépület 247, 248, 251, 256, 260, (gondozása) 455—6

tanyafölmérések rajzai 229—33

tanyai (életmód) 261—8, (temetés) 523, (templom) 414

Tanyai írások című folyóirat 535, 539

tanyakapitányság 51

tanyakészség 222, 551

tanyakongresszus 55, 57

tanyakörzetek 58

tanyaörökség 209, 222

tanyás 262, 263, 274

tanyásbére 197, 204—5

tanyásember 262

tanyásföld 221

tanyások 204—8, (tanyaőrzők) 190

tanvasor 221

tanyatelek 221—3, 258, 260, 274, 455, (takarítása) 289

tanyatető 224

tanvaudvar 221, 222, 255, 259, (alaprajza) 229

tányér 236, 239, 241, 242, 268, 275, 276, 323, 328, 329, 331, 344, (széle) 334

tapaszt 226, 246, 259

tapasztás 227, 285

tapasztó 227

tapasztó simító 286

tapasztott 247, 255, 257, 259

tapicskál 'sárban topog vagy lépeget' 254, 275

tapló 353

taplóstarisznya_353

tapos (sarat) 284

taposás (trágyáé) 289—90

tárgyak szépsége 464—8

tarhonya 275, 323, 338, 341

tarhonyaleves 339

tarhonyarosta 338

tarhonyás ételek 339

tarisznya 353, 357, 426

tarka ágyneműhuzat 360

tarló 348

tároggyökér (hólyaghúzásra) 239

társadalmi temetés 524

társaságban cséplés 183, 193

társválasztás (játékhoz) 430

tartja a meleget 264

tartó (takarmányos) 253, 271

tartógerenda 248, 259

tartóoszlop 245

táska (tészta) 340

táskaleves 340, 345

tatar 'bél' 265, 266

tatársánci ősgyöp 35—41

tavaszi bál 392

tavaszi hérics (Adonis vernalis) 36

tavi béka (Rana ridibunda) 43

távoli rokon 410

tea 246

teaest 394, 414

tégla 223, 226, 240, 243, 252, 254, 255, 256, 257, 260, 273, 322, 332

téglacsapás 254

téglacsomó 247

tégladúc 249

glaégetés 254

fej 227, 244,'249, 267, 326, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 444

tejbegyűjtő 405

tejeskanta 328

tejesköcsög 238, 465

tejespite 327

tejesporósza 328, 373

tejestarhonya 339

tejestarhonyaleves 344, 345

tejföl 323, 324, 325, 326, 331, 336, 338, 339, 340, 341,342,343,345,367

tejfölös (lángos) 323, (lepény) 325

tejleves 345

tejoltó 293

tejszínes tej 327

tejszövetkezet 539

tejtermék 188, 367 tehén 266, 273

tehénhágató gatya 'szűkgatya' 350

tehénistálló 249, 257, 273

tehénrontás 446

tehénszaros mész 248

tehéntej 339

teke 429

tekergős birka 'hullámos szőrű' 354

tekézés 428- 9

teknő 272, 298, 319, 320, 321, 324, 332, 338, 348, 420 (vályogveréshez) 285

teleajtó 225, 239, 240, 281, 282

telefon 56, (körben) 405

telek 'jószágállás' 155

téli étrend 344

téli hőmérséklet 29—30

télikabát 349, 350, 360

téli munkák 272—4

telleng (ostoré) 306, 308, 309

temetés 443, 519—25

temetési babonák 524

temetkezés 52, 55

temető 411, 523, 524

templom 345, 361, 362, 414, 415, 444, 445, 503

templomajtó 513

templombajárás 187, 410—5

templomépítés 410, 414

templomtorony 414

tengely 369

tenyeres 427

tenyérverő lapocka (iskolában) 424, 427

tepertő (lásd: töpörtyű) tepsi (lásd: tepszi)

tepszi 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 344, 345

tepszis lepény 325

tereget (ruhát) 238, 272

teregetés 298

térdeltetés 427

térdeplés 427

terhes anya védelme 500 

terhes asszony 500, (szépsége) 458

terítés 267, 298

terítő 234

térkép 424

termény 246, 272, (tárolása) 246—51

természet 443, (szépsége) 453

természetes föld (szikfolttal kevert) 211

természetvédelmi területek 35—45

területi változások 13

testhezszabott (ruha) 363

testvér 271

tészta 261, 269, 272, 273, 275, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 336—8, 340, 342, 343, 344, 345

tésztafélék 502

tésztagyúrás 422

tésztaleves 276

tésztametélés 422

tésztanyújtás 422

tésztareszelő 338

tésztás (ember)

'tésztát kedvelő' 323

tésztasütés 261

tésztaszedő 336

tetéj 'tető' 224, 243, 250, 282, 285,

teteje (csiramáléé) 329, (kalapé) 260, (kenyéré) 267

tetejez (kazlat) 263,

'tetőt épít' 224

tető 224, 243, 252, 254, 255, 257, 260, 281, 282, 322

tetőszerkezet 224

tetőzet 248

tetves (ól) 255

Teucrium chamaedrys L. (sarlós gamandor) 39

tévő (kemenceajtó) 241, 264, 321, 325

Thalictrum minus L. (közönséges borkóró) 38, 39,40

tincs (hajfürt) 355

tinógulya 151

tipegő 402

tipor 246

tipróka 505

tirimfli 'harisnya' 355

tisztaágy 234, 235, 269, 271

tisztálkodás 270

tisztálkodik 348

tisztamész 227

tisztán tör (kukoricát levél, csuhéj nélkül)   217

tisztaszoba 521

tisztáz (másodszor meszel) 227, 286, (pálinkafőzéskor) 301, (tiszta ruhát vesz föl) 348

tisztázás 298

titkár (olvasóköré) 385

toborzás 494

tojás 272, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 344, 443, 444

tojásfehérje 325

tojásgyűjtés 367

tojáskosár 244

tojásosbodag 324

tojásoskobak 275

tojássárgája 325

tojástartó 236, 244

tojhos 'lompos' 354

tojik (tyúk) 257

tok (párnáé) 235

tokászol (gyöngyös) 454

tokaszalonna 292

toktartó 427

toldás (asztagé) 194, (házé) 281, 282

toliágy 'lapos, kerekeken mozgó fekhely' 236, 253, 269

toll 235, 273, 327, 360, 510

tollas (kukorica) 167

tollas ágy 271

tollasán szed (kukoricát) 185

tollszár 427

Tolnai Világlapja 359

tolvajlás 493

tombola 394, 402

topánka 363

tor 294

torka (kemencéé) 238

torkaszalonna 292

torma 343

tormaszósz 344

tornyos ágy 235

tornyosvég 235

torok (disznóé) 292, (kemencéé) 237

toronymalom 377

torozás 525

torta 502, 514

tótegyház 413 tótkő (malomkő) 322

tótszarufa 224, 248

tök 266

tőkésréce 44

tökhajú (suba) 'megszáradt bőrű' 354

tökleves 345

töklopás 500

tökmag 244, 266

tökmagolaj 266

tölgyfa 360, (bot) 428

töltelék 326, 334, 336

töltött fánk 335

töltöttkáposzta 293, 502

töltött paprika (savanyúság) 343

töltött sallang (ostoré) 306

töltött tyúkhús 344

töm (falat) 223

tömés 166

tömjén 524

tömő (vályogverésnél) 285

töpörtyű 294, 327, 344

töpörtyűs pogácsa 327, 422

törek 255 törekhordó 194

törekhordó rács 195

törekrakó 194

törés (kukoricáé) 421

Török Bálint-féle alma 531

törölgető 236

törölköző 239, 445

törtkrumpli 345

törtpaprika 338, 339

tövehúzó 'ecset' 227

tőzeg 264, 289

trágya 250, 251, 255, 274, 378, 422

trágyacsomó 261

trágyadomb 222

trágyahordás 185, 422

trágyalé 253

trágyataposás 289-90

traktor 549

traktus 244, (helyiség) 228

tréfa 397—8, 403

Treiíz-féle meszezés 22

trimfli 'harisnya' 356

trupa (cséplőtársaság) 213

tudósasszony 446

tudósember 446

tukarcs 'szalmacsóva' 263, 'kisebb kéve' 322

tulipán (dísz) 237

tulipános (lásd: tulipántos)

tulipántos láda 237, 239, 243, 244, 476

túlvilág 519

tunika 358, 359

tunikás ruha 358

túró 300, 323, 324, 325, 326, 327, 334, 337, 340, 344, 345

túrókészítés 367

túróscsusza 336

túrósgombóc 336

túróslepény 324—7, 344, 422, 502

túrósrétes 333, 502

túróstáska 340

túróstáskaleves 340

tuskó 262, 263, 264

tuskót kapar 263 (lásd még: tuskózik)

tuskózás 420

tuskózik 262

Tussilago farfara L. (martilapu) 38

tutaj 374

túzok (Otis tarda) 44

túzoktoll (díszként) 349

tű 359, (rontásban) 448, 505

tükör 239, 445, (letakarása halálesetkor) 520

tükörtörés babonái 445, 505

tülök (sótartó) 147

tűre szed (inget díszít) 351

tüsökborona 256, 262

tüzel 261, 262, (kemencét) 226

tüzelés 147, 261, (lekvárfőzéskor) 300, (pálinkafőzéskor) 301, (szappanfőzéskor) 296, (trágyával) 289—90

tüzelő 262, 263

tüzelőberendezés 225—6, 238

tüzelőhely 226

tűzfal 227, 250

tűzifa beszerzése 405

tűzhely 226, 238, 240, 241, 243, 264, 265, 272, (kemencepadka) 237, 238

tűzpiszkáló 240

tűzrevaló 262, 321, 334, 420

tűzszerszám 353

tyúk 247, 249, 255, 256, 257, 258, 274, 335, 337, 342, 344, 444, 445

tyúkalja (csirke) 257, 258

tyúkbél húzása (születéskor) 502

tyúkhús 344

tyúkhúsleves 341, 342, 344

tyúkitató 420

tyúkláb (tésztaféle) 335, 344, 345

tyúkól 222, 255, 256—9, 260, 283

tyúktojás 324

tyúkverem 256—7

tyúkzsír 341

ubbony (gyermekruhadarab) 346

uborka 242, 343, 345

uborkasaláta 344

udvar 222, 228, 243, 247, 248, 251, 256, 260, 268, 274, 275, 276, 338, 445, (takarítása temetéskor) 523

udvarlás 505

ugari csősz 425

ugarolás 23, 24, 185,422

ugráncsi (birka) 294

újasszony 361, 517, 518

újbúza 246

újember 506

újév 443, 445

újéves (cseléd) 197—8

újévi bál 392

ujjas szűr 351

új pár 513

újság 'holdújulás, újhold' 291

újságok az olvasókörökben 382, 389

újságpapír 242, 434

újszülött (foltjainak okai) 500, (fürösztése) 501, (neméről) 500, (szépsége) 456

undercukk (ruhadarab) 347, 349

unoka 276, 423

urakhoz dörgölőzni 'urakkal barátkozni' 269

urnám 'nyakló' 284

úri ember 269

úrvacsora 519

ustor 419, 420 (lásd még: ostor)

uszály 361

utánfogás (fogócska játékban) 436

útbaigazító (betyárokat eláruló) 494

útkeresztezés 444, 491

utolsó kenet 519

uzsonna 335, 349

ülep (gatyáé) 352, (gyereké) 427

ülepedik (épület, kazal) 226, 258, 285

üllő 379

ülő (tyúkoké) 257

ülőalkalmatosság 238

ülőke (árnyékszéké) 260

ünnep 187, 331, 333, 347, 352

ünneplő 362, (pipa) 314, (ruha) 237, 348, 349, 357, 364

ünnepség 414

ürgeöntőleves 'köménymagosleves' 276

üst 241, 301

ütleg (verekedés) 494, (verekedés eszköze) 149, 495

ütő (játékos a kapósmétában) 431, (fadarab a dóié játékban) 430, (gomb gombozáskor) 432, 433

ütőfa (métában) 431

ütőre gombozás (gyermekjáték) 433

üvegajtó 225, 281, 282

üvegcserép 258

üvegcső 266

üveggang 283

üveggolyó 431

üveggomb 359

üveglikker 363

üvegpohár 242

üvegtartály (lámpáé) 265

üvegtörmelék 226

vacok (vetetlen ágy) 234, 235—6, 239, 245, 268, 269, 270, 271, 274

vacokágy 269

vacsora 268, 273, 275, 276, 324, 333, 334, 344, 345, 421, (disznótorkor) 294, (lakodalomkor) 507, 513, 514, (temetés után) 525

vacsorabál 385, 392

vacsorafőzés lakodalomkor 509

vadföld 25

vadgerle (Streptopelia turtur) 44

vadka (pálinkafőzéskor) 301—2

vad katolikus 'bigott katolikus' 414

vadrepce 266

vág (kenyeret) 267

vagdalt tészta 345

vágottleves 341

vaj 323, 326, 332, 367

vajling 'zománcozott kétfülű mélyebb tál' 244, 319, 327, 328, 330, 332, 334, 342

vakajtó 265 vakarcs 'maradék tésztából készült' 324, 327, 335

vakaró 253

vakborozda 'szántáskor elhagyott, föl nem szántott sáv' 422

vakdűlő 'olyan dűlőút,   amelynek egyik vége

nincs összeköttetésben más úttal' 221

vakondtúrás (vízbe áztatása) 288

váll (kemencéé) 237

vallásfelekezetek 414—5

vállaskötő 357

vállhegy 422

vállongombolós (ing) 356, 357

vállpánt 357

váltás (fehérnemű) 360

vályog 22, 223, 225, 240, 245, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259

vályogfal 254, 256

vályogfalú 248, 253, 258

vályoggödör 224

vályoghombár 247, 248

vályogtégla 23

vályog verés 283—5

vályú 255, 260

vansztepp (tánc) 394

vár (játékban földre karcolt kör) 430, 431

várból kiütős játék 429—30

varjú 44

városi címer (Hódmezővásárhelyé) 428

városi egyház 414

varr 346, 356

varrás 273

varrat (ágyneműt) 360

varrógép 240, 273

varrónő 356

varrósdoboz 236

vasabrincs 255

vaságy 240

vasal (ruhát) 298, 358

vasalás (kocsi vasai) 370

vasaló 242

vásár 331

vásárfia 419

vásárhelyiek 161—9

vásárhelyi nyelvjárási szöveg 171—3

vásárhelyi pipa 312

Vásárhelyi Újság 389

vasárnap 187, 274, 333, 337, 506, (született gyerek) 502

vasárnapi étrend 344

vasárnapló 'ünneplő' 362

vasasskatulya 243

vasastégla 226, 254, 255, 261

vascsat 348

vasdarabok 246

vasfazék 240

vasgereblye 251

vasháromláb 240, 241

vaskályha 240

vaskampó 262

vaskarika 252

vaskosabb tréfák 397—8

vaslapát 245

vasrács 225

vassparhet 245

vasszeplők 21

vastagkolbász 293

vastagmáié 373

vasút 53

vasvilla 225, 252, 253, 256, 289 (lásd még: villa)

vászon 272, 345, 346, 352, 356, 357, 358, 360, 364, 434

vászonfazék 'belül mázas, kívül mázatlan cserépfazék' 329, 339, 343

vászon huzat (ágynemű) 360

vászonruha 329

vászontarisznya 349

vászonzacskó 338

váz (kemencének) 226

vég (vászon) 360

végdeszka 247

végfal 248

végrendelet 519

végszámra (vásárol vásznat) 260

végszomszéd 263

végtisztesség 'virrasztás' 522

véka 249, 373

vékonykolbász 293

vékonymáié 373

vékonypite 326

vélekszik 'emlékszik' 520

vélemények a halálról 519

velőscsont 340

vendég 267, 268, 269, 270, 271, 273, 335

vendégfej (ostoron) 309

vendégfiú 270

vendéghívogatás (lakodalomba) 508

vendégjárás 331

vendéglői lakodalom 508

vendégség 270, 512

vendégszeretet 168

vénlány 359

venyigefekete 227, 252, 287

venyigefesték 248

ver (falat) 223, (kemencét) 225, (kovászt) 320, (vályogot) 284

vér (fekete tyúké) 344

veréb 320, 444

veréb deszka 247

verecseny (kötélkészítéskor) 272

verekedés 397

verem 246—7, 250, 251, 256, 257

verés (fegyelmezés) 420, 427

vergődik 'vesződik valamivel' 347

Veronica anagalloides Gauss (iszapi veronika) 38

versek a Pusztáról 553

vertfal 23, 223

vertfalú 251

vese (tésztaféle) 323

vészajtó 384

veszett kutya 444

veszettség 445

vessző 247, 420

vesszőből font menyasszonygaraboly 361

vesszőhombár 247

vet (tűzre tesz) 273, (vályogot) 284

vetemény 223

vetés 186, 421, 541, 542, (szépsége) 461—2, (kenyéré a kemencébe) 321, 322, 333

vetetlenágy 235

vetettágy 234, 235, 269

vető (vályogveréskor, ganétaposáskor) 'formázó' 284, 289

vetőburgonya beszerzése 405

vetőgép 256

vetőgépszín 283

vetőmag 244, 249, (beszerzése) 405

vezetékló 493

vezetőség (olvasóköré) 385

viaszkosvászon 275

vigalmi (olvasóköri tisztség, bálszervezőféle) 385

vihar 149, 454

viharlámpa 253, 266

világ 'világosság' 266

világítás 265—6

világos 'napvilág' 262

villa 225, 242, 251, 263, 268, 343, 420, (evőeszköz) 329, 335, 336, 337

villahegy 273, 325

viliázás 152

Vince-nap 444

Viola ambiqua W. et K. (csuklyás ibolya) 39

virág 444, (dísz) 237, (temetéskor) 521—2, 524

virágcsokor 524

virágok 455

virágmotívumok 235

virágoskert 223

virgács (pálca) 427, (verés) 424

viselkedés 419

viselőruha 357, 361

visszája (ruhának) 356

vitézkötés (ruhán) 350, 363

víz 260, 263, 264, 265, 272, 284, 320, 321, 338

vízár 211

vízből jósolás 448

vizelet (varázslatban) 448

vizesárkok 36

vizescsöbör 425

vizes évek (1941—1943) 264

vizesgödör 263

vízfeltörések 23, 24—5, 43

vízhordás 297, 421

vízimérték 224

vízmérleg 27

vüzvető 247

vízvetődeszka 247

vizsga a zugiskolákban 428

vizsgaruha 337

vóc 'nyílás' 247, 248

vonalravetős pénzezés (gyermekjáték) 433

vontató (kisebb boglya) 167, 183, 271, 277, 542

vonyogó 'szalmahúzóhorog' 262

vő 189—90, 268, 276

vödör 226, 249, 253, 259, 263, 266

vőfély 330, 508—18

vőfélybot 508

vőfélyrigmus 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518

vőlegény  276,   360,   361,   506,   507,   509—17, (fiatal lány temetésekor) 524, (szépsége) 459

vőlegényesház 330, 507—18

vöröshagyma 319, 336, 338, 339, 340, 341

zab 319

zabszemfonás (ostorkészítéskor) 305

zacskó 320, 327, 353, 432

zájmedli (ruhadísz) 235, 270, 351, 353, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362

záp (kocsin) 370

zár 247 (föltörése) 494

zártkéményes konyha 242—3

zárt udvar 222

zászlóavatási ünnep 394

zászlószeg megváltása 388

zászlószentelés 388

zeller 342

zenekar 512, 514

zenészek 392, 394, 407, 518

zokni 273 zománclavór 242

zománcos edények 242

zománcos pipa 312

zománcostál 329

zöldbab 341

zöldbableves 341, 345

zöldlucerna 422

zöldmező tanfolyam 404

zöldpaprika 338, 339, 341, 342, 345

zöldség 250, 341, 342

zöldségleves 345

zöldtakarmány 256

zugiskola 423—8

zsák 234, 236, 243, 244, 246, 250, 262, 272, 274, 322, 325, 327, 422, 520

zsákbanfutás 394

zsákolás 422

zsákszövő tanfolyam 404

zsáktartó 249

zsalugáter 238

zsámli 264, 268, 272, 321

zsandár 172, 491, 492, 494

zseb 346, 347, 348, 349, 353, 356, 357, 361, 363, 431

zsebbicska 267

zsebkendő 237, 246, 253, 355, 359, 360, 420, 443, 444

zsemlemorzsa 336, 337

zsendice (túróféle) 299

zsindely 224, 258

zsindelyes 247

zsindely tető 248, 251, 252, 282

zsineg 434, 435

zsinór 348, 355, 357

zsinórparget (textilanyag) 356, 357

zsír 266, 294, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 340, 342

zsírbansült tészta 344

zsíronkullogó (tésztaféle) 335

zsíronsült tészta 335

zsírosbodag 324

zsírosbödön 244, 296

zsírosbőr (csizma) 350, 353

zsíros csöbör 244

zsíros mécs 266

zsírosperec 331

zsírospogácsa 327

zsírsütés 294, 423

zsivány 490

zsóder 'lapocka' 292, 294

zsoltár 415, 522

zsúp 251

zsúpkéve 251

zsúpkötél 263

zsúpot ver 251

zsúpszalma 273

zsúptető 251, 255

zsúpverés 251

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet